Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer - Μη κερδοσκοπικό προσωπικό

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer - Μη κερδοσκοπικό προσωπικό


Attach user subscription offering for Dynamics 365 Customer Service Professional. Requires qualifying Dynamics 365 base offer.

  • MPN: c3893c15-2c54-4e24-8cc7-de68b904e450
  • 4,20 € Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    50,40 € Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία