Συνδρομή Microsoft 365 E5 eDiscovery and Audit - Μη κερδοσκοπικό προσωπικό

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft 365 E5 eDiscovery and Audit - Μη κερδοσκοπικό προσωπικό


Manage eDiscovery communications using tools to send and track custodian responses and escalate with reminders and manager notifications. Investigate data leakage, examine associated user activities, and take actions to remediate such as deleting associated data

  • MPN: cc4c4da8-f293-40de-a119-a7e07ddbc1b3
  • 2,00 € Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    24,00 € Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία