Συνδρομή Microsoft 365 E5 Information Protection and Governance - Μη κερδοσκοπικό προσωπικό

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft 365 E5 Information Protection and Governance - Μη κερδοσκοπικό προσωπικό


Enable secured and compliant collaboration with data loss prevention policies that help avoid leaks and restrict external sharing of sensitive data. Configure protection and governance labels and locate your sensitive data and understand how it is being used.

  • MPN: ca5708b6-97ba-40a0-b8db-4078634da622
  • 2,40 € Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    28,80 € Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία