Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 - Team Members

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 - Team Members


Οι άδειες μελών του Microsoft Dynamics 365 Team παρέχουν μειωμένη λειτουργικότητα σε σύγκριση με μια πλήρη άδεια χρήστη
Είναι μια άδεια για χρήστες που χρειάζονται γενική πρόσβαση και τη δυνατότητα εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών για τις οποίες θα απαιτούν πρόσβαση γραφής. Γενικά αυτό επιτρέπει στον χρήστη να τροποποιεί τα δεδομένα που εξέρχονται αλλά να μην δημιουργεί νέα.
Τα μέλη της Teams μπορούν να διαβάσουν οτιδήποτε μέσα στο Microsoft Dynamics 365, αλλά να γράψουν μόνο σε καθορισμένες περιοχές, όπως:
Ενημερώστε τα υπάρχοντα δεδομένα και καταχωρίσεις στο Microsoft Dynamics 365 συμπεριλαμβανομένων των εγγραφών πελατών, εγγραφών προμηθευτών ή εγγραφών στοιχείων που έχουν ήδη δημιουργηθεί.

Ενημερώστε συγκεκριμένες καταχωρίσεις που θα ήταν απαραίτητες για επεξεργασία από λογιστική άποψη.

Έγκριση ή απόρριψη εργασιών σε ροές εργασίας.

Δημιουργία, διαγραφή και τροποποίηση εισαγωγικών και προσωπικών πληροφοριών που σχετίζονται με αρχεία πελατών.

Εισαγάγετε φύλλα χρόνου για εργασίες

Το Microsoft Dynamics 365 απαιτεί τουλάχιστον ένας χρήστης να έχει πλήρη άδεια προκειμένου να έχει μέλη της Teams.

  • MPN: b2ccb51a-43c2-47d4-92db-dbf14553a185
  • 6,70€ Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    80,40€ Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ
    241,20€ Ανά τριετία Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία
    spinner