Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer για τη Σχολή

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer για τη Σχολή


Attach user subscription offering for Dynamics 365 Customer Service Professional. Requires qualifying Dynamics 365 base offer.

  • MPN: 4e01898f-8f8a-451a-be80-f2298cec5170
  • 9,30 € Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    111,60 € Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία