Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise - Μη κερδοσκοπικό προσωπικό

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise - Μη κερδοσκοπικό προσωπικό


User subscription that includes Dynamics 365 Customer Service, Enterprise edition.

  • MPN: b27a256c-aa75-4095-bb43-ec25b1fd1236
  • 20,00 € Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    240,00 € Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία