Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium - Μη κερδοσκοπικό προσωπικό

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium - Μη κερδοσκοπικό προσωπικό


Designed for businesses that have outgrown their basic accounting software, Microsoft Dynamics 365 Business Central is a business management solution that helps companies connect their financials, sales, service, and operations to streamline business processes, improve customer interactions and make better decisions.

  • MPN: 56a82199-0fa8-45d5-810f-b2c7d7fa2cba
  • 33,70 € Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    404,40 € Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία