Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Business Central Μέλη ομάδας - Μη κερδοσκοπικό προσωπικό

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Business Central Μέλη ομάδας - Μη κερδοσκοπικό προσωπικό


Designed for businesses that have outgrown their basic accounting software, Microsoft Dynamics 365 Business Central is a business management solution that helps companies connect their financials, sales, service, and operations to streamline business processes, improve customer interactions and make better decisions.

  • MPN: ddeaf912-2bfe-4b4e-877b-e5fa6a6b7583
  • 2,70 € Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    32,40 € Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία