Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Business Central Μέλη ομάδας για τους μαθητές

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Business Central Μέλη ομάδας για τους μαθητές


Designed for businesses that have outgrown their basic accounting software, Microsoft Dynamics 365 Business Central is a business management solution that helps companies connect their financials, sales, service, and operations to streamline business processes, improve customer interactions and make better decisions.

  • MPN: b1873c69-7198-45e0-b8bf-4fa1d4a6a1ad
  • 2,70 € Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    32,40 € Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία