Συνδρομή Microsoft Azure Active Directory Premium P2 - Μη κερδοσκοπικό προσωπικό

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Azure Active Directory Premium P2 - Μη κερδοσκοπικό προσωπικό


Azure Active Directory Premium P2: A comprehensive cloud Identity and access management solution with advanced identity protection for all your users and administrators

  • MPN: 4beb16b5-63ef-4782-98c5-a6ff73c7272f
  • 1,90 € Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    22,80 € Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία