Συνδρομή Microsoft Common Data Service Log Capacity - Μη κερδοσκοπικό προσωπικό

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Common Data Service Log Capacity - Μη κερδοσκοπικό προσωπικό


Additional log data (audit / tracing) capacity for Dynamics 365 Customer Engagement Apps, PowerApps and any application that utilizes Microsoft’s Common Data Service for Apps. Each unit increases available tenant wide shared capacity by 1 GB

  • MPN: ba76cb7a-6bb8-4af5-821b-11e103ca4839
  • 5,90 € Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    70,80 € Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία