Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Business Central - Συσκευή SMB OnPrem Προώθηση μετάβασης

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Business Central - Συσκευή SMB OnPrem Προώθηση μετάβασης


Designed for businesses that have outgrown their basic accounting software, Microsoft Dynamics 365 Business Central is a business management solution that helps companies connect their financials, sales, service, and operations to streamline business processes, improve customer interactions and make better decisions.

  • MPN: 5b7b73ca-52b5-48c7-a80d-c84e1f60c883
  • 13,50 € Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    162,00 € Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία