Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Business Central Essentials SMB OnPrem Προώθηση μετάβασης

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Business Central Essentials SMB OnPrem Προώθηση μετάβασης


Designed for businesses that have outgrown their basic accounting software, Microsoft Dynamics 365 Business Central is a business management solution that helps companies connect their financials, sales, service, and operations to streamline business processes, improve customer interactions and make better decisions.

  • MPN: ac04b008-66eb-4e65-ad52-cdd4d2c52a01
  • 23,60 € Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    283,20 € Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία