Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium SMB OnPrem Προώθηση μετάβασης

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium SMB OnPrem Προώθηση μετάβασης


Designed for businesses that have outgrown their basic accounting software, Microsoft Dynamics 365 Business Central is a business management solution that helps companies connect their financials, sales, service, and operations to streamline business processes, improve customer interactions and make better decisions.

  • MPN: f67a7116-9627-45c2-b62e-836824c46a8f
  • 33,70 € Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    404,40 € Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία