Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Business Central - Μέλη ομάδας SMB OnPrem Προώθηση μετάβασης

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Business Central - Μέλη ομάδας SMB OnPrem Προώθηση μετάβασης


Designed for businesses that have outgrown their basic accounting software, Microsoft Dynamics 365 Business Central is a business management solution that helps companies connect their financials, sales, service, and operations to streamline business processes, improve customer interactions and make better decisions.

  • MPN: dc909661-fb24-4ec4-827e-34429bf330d8
  • 2,70 € Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    32,40 € Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία