Συνδρομή Microsoft 365 E5 eDiscovery and Audit

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft 365 E5 eDiscovery and Audit


Η συνδρομή Microsoft 365 E5 eDiscovery και Audit σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε τις επικοινωνίες eDiscovery χρησιμοποιώντας εργαλεία για την αποστολή και παρακολούθηση απαντήσεων θεματοφύλακα και κλιμάκωση με υπενθυμίσεις και ειδοποιήσεις διαχειριστή.
Διερευνήστε τη διαρροή δεδομένων, εξετάστε τις σχετικές δραστηριότητες χρηστών και πραγματοποιήστε ενέργειες για την αποκατάσταση, όπως η διαγραφή σχετικών δεδομένων

Το Advanced eDiscovery παρέχει λύσεις διερεύνησης και eDiscovery για IT και νομικά τμήματα εντός εταιρειών για τον εντοπισμό, τη συλλογή, τη διατήρηση, τη μείωση και τον έλεγχο περιεχομένου που σχετίζεται με έρευνα ή αντιδικία πριν από την εξαγωγή από το σύστημα Microsoft 365.

Ο Σύνθετος έλεγχος στο Microsoft 365 παρέχει ένα χρόνο διατήρησης αρχείων καταγραφής ελέγχου για δραστηριότητες χρηστών και διαχειριστών και παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων πολιτικών διατήρησης αρχείων καταγραφής ελέγχου για τη διαχείριση της διατήρησης αρχείων καταγραφής ελέγχου για άλλες υπηρεσίες του Microsoft 365. Παρέχει επίσης πρόσβαση σε κρίσιμα συμβάντα για έρευνες και πρόσβαση υψηλού εύρους ζώνης στο Office 365 Management Activity API

Τα Microsoft 365 E5/A5/G5/E3/A3/G3, Office 365 E5/A5/G5/E3/A3/G3 παρέχουν τα δικαιώματα ενός χρήστη να επωφεληθεί από το Core eDiscovery.
Τα Microsoft 365 E5/A5/G5, Microsoft 365 E5/A5/G5 Compliance, Microsoft 365 E5/A5/G5 eDiscovery and Audit, και το Office 365 E5/A5/G5 παρέχουν τα δικαιώματα ενός χρήστη να επωφεληθεί από το Advanced eDiscovery.
Χρήστες με άδεια χρήσης των Office 365 E5/A5/G5, Microsoft 365 E5/A5/G5, Microsoft 365 E5/A5/G5 Compliance και Microsoft 365 E5/A5/G5 eDiscovery and Audit μπορούν να επωφεληθούν από το Advanced Audit.

  • MPN: b8c46a9e-5585-4c81-bfd8-5e7480b27680
  • 5,10€ Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    61,20€ Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία
    spinner