Συνδρομή Microsoft 365 E5 Information Protection and Governance

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft 365 E5 Information Protection and Governance


Η συνδρομή Microsoft 365 E5 Information Protection and Governance σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε την ασφαλή και συμβατή συνεργασία με πολιτικές πρόληψης απώλειας δεδομένων που συμβάλλουν στην αποφυγή διαρροών και στον περιορισμό της εξωτερικής κοινοποίησης ευαίσθητων δεδομένων. Διαμορφώστε τις ετικέτες προστασίας και διακυβέρνησης και εντοπίστε τα ευαίσθητα δεδομένα σας και κατανοήστε πώς χρησιμοποιούνται.

Η προστασία πληροφοριών βοηθά τους οργανισμούς να ανακαλύπτουν, να ταξινομούν, να επισημαίνουν και να προστατεύουν ευαίσθητα έγγραφα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι διαχειριστές μπορούν να ορίσουν κανόνες και προϋποθέσεις για την αυτόματη εφαρμογή ετικετών, οι χρήστες μπορούν να εφαρμόσουν ετικέτες με μη αυτόματο τρόπο ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός των δύο, όπου οι χρήστες δίνουν προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή ετικετών.

Η Διακυβέρνηση πληροφοριών βοηθά τους οργανισμούς να διαχειρίζονται τον κίνδυνο μέσω της ανακάλυψης, της ταξινόμησης, της επισήμανσης και της διαχείρισης των δεδομένων τους. Η Διακυβέρνηση πληροφοριών επιτρέπει στους οργανισμούς να πληρούν τις επιχειρηματικές και κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και να μειώνουν την επιφάνεια επίθεσης τους παρέχοντας δυνατότητες διατήρησης και διαγραφής σε όλα τα δεδομένα του Microsoft 365 και τρίτων.

Microsoft 365 E5/A5/G5/E3/A3/G3/F1/F3/Business Premium, Enterprise Mobility + Security F3/E3/E5, Office 365 E5/A5/E3/A3/F3, AIP Plan 1 και AIP Plan 2 παρέχουν τα δικαιώματα για έναν χρήστη να επωφελείται από τη χειροκίνητη σήμανση ευαισθησίας.

Τα Microsoft 365 E5/A5/G5/E3/A3/G3/F1/F3/Business Premium, Enterprise Mobility + Security F3/E3/E5, AIP Plan 1 και AIP Plan 2 παρέχουν τα δικαιώματα στους χρήστες να επωφελούνται από την εφαρμογή και προβολή ετικετών ευαισθησίας στο Power BI και για την προστασία δεδομένων όταν εξάγονται από το Power BI σε Excel, PowerPoint ή PDF.

Τα προγράμματα Microsoft 365 F3/Business Premium, Office 365 E1/A1/F3 και αυτόνομα Exchange παρέχουν τα δικαιώματα στο χρήστη να επωφελείται από μη αυτόματη εφαρμογή ετικετών διατήρησης μη εγγραφής σε δεδομένα γραμματοκιβωτίου.

Τα Microsoft 365 F3/F1/Business Premium, Office 365 E1/A1/F3 και μεμονωμένα προγράμματα SharePoint παρέχουν στα δικαιώματα ενός χρήστη να επωφεληθεί από τη μη αυτόματη εφαρμογή ετικετών διατήρησης χωρίς εγγραφή σε αρχεία στο SharePoint ή στο OneDrive.

Τα Microsoft 365 E5/A5/G5/E3/A3/Business Premium, Office 365 E5/A5/G5/E3/A3, Exchange Plan 2 και Exchange Online Archiving παρέχουν τα δικαιώματα ενός χρήστη να επωφεληθεί από ένα βασικό σύνολο οργανισμού ή πολιτική διατήρησης γραμματοκιβωτίου σε ολόκληρη την τοποθεσία ή/και για μη αυτόματη εφαρμογή ετικέτας διατήρησης χωρίς εγγραφή σε δεδομένα γραμματοκιβωτίου.

Τα Microsoft 365 E5/A5/G5/E3/A3, Office 365 E5/A5/G5/E3/A3 και SharePoint Plan 2 παρέχουν τα δικαιώματα ενός χρήστη να επωφελείται από μια βασική πολιτική διατήρησης του SharePoint ή του OneDrive ή/και να εφαρμόζει μη αυτόματα μια ετικέτα διατήρησης χωρίς εγγραφή σε αρχεία στο SharePoint ή στο OneDrive.

Τα Microsoft 365 E5/A5/G5/E3/A3 και Office 365 E5/A5/G5/E3/A3 παρέχουν τα δικαιώματα ενός χρήστη να επωφελείται από μια πολιτική διατήρησης ομάδων.

Τα Microsoft 365 E5/A5/G5, Microsoft 365 E5/A5/G5 Compliance, Microsoft 365 Information Protection and Governance E5/A5/G5 και Office 365 E5/A5 παρέχουν τα δικαιώματα ενός χρήστη να επωφελείται από την αυτόματη εφαρμογή ετικετών ή πολιτικών διατήρησης, εφαρμογή προεπιλεγμένων ετικετών διατήρησης ή πολιτικών, έναρξη της περιόδου διατήρησης μιας ετικέτας διατήρησης βάσει ενός προσαρμοσμένου συμβάντος, ενεργοποίηση ενός μη αυτόματου ελέγχου διάθεσης στο τέλος της περιόδου διατήρησης της ετικέτας, εισαγωγή δεδομένων τρίτου μέρους μέσω εγγενών συνδέσμων δεδομένων, δήλωση ενός αρχείου καταγραφή, ανακάλυψη περιεχομένου με ετικέτα και παρακολούθηση της δραστηριότητας επισήμανσης.

Τα Microsoft 365 E5/A5/G5, Microsoft 365 E5/A5/G5 Compliance, Microsoft 365 E5/A5/G5 Information Protection and Governance παρέχουν στα δικαιώματα ενός χρήστη να επωφεληθεί από την αυτόματη εφαρμογή ετικετών διατήρησης βάσει εκπαιδευμένων ταξινομητών.

Για συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει άδειας, ανατρέξτε στη λεπτομερή Σύγκριση αδειών συμμόρφωσης του Microsoft 365. (PDF) | (Excel)

  • MPN: 98b687f9-7590-48e9-835a-596d9b666cfb
  • 5,90€ Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    70,80€ Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία
    spinner