Συνδρομή Microsoft Teams Rooms Premium without Audio Conferencing

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Teams Rooms Premium without Audio Conferencing


Η συνδρομή Microsoft Teams Rooms Premium χωρίς συνδιάσκεψη ήχου απέδειξε μια εξαιρετική εμπειρία για συσκευές αίθουσας συσκέψεων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης, της ευφυΐας και του λογισμικού δωματίου για οργανισμούς που διαθέτουν ήδη συστήματα ηχητικής διάσκεψης.

  • MPN: 9d94df17-601e-46af-81ca-ba2ba10eeb28
  • 42,20€ Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    506,40€ Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία
    spinner