Συνδρομή Microsoft Intune Device Licence

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Intune Device Licence


Διατίθεται συνδρομή μόνο για συσκευές Microsoft Intune για τη διαχείριση περιπτέρων, ειδικών συσκευών, συσκευών τηλεφωνικών δωματίων, IoT και άλλων συσκευών μίας χρήσης που δεν απαιτούν λειτουργίες ασφάλειας και διαχείρισης βάσει χρήστη.

  • MPN: a07b0e52-b12f-4298-94fc-5ddd61362bcc
  • 2,30€ Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    27,60€ Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία
    spinner