Συνδρομή Microsoft Exchange Online Archiving

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Exchange Online Archiving


Το Microsoft Exchange Online Archiving είναι μια λύση αρχειοθέτησης Microsoft 365 που βασίζεται σε σύννεφο και εταιρικής κλάσης για οργανισμούς που έχουν αναπτύξει Microsoft Exchange Server 2019, Microsoft Exchange Server 2016, Microsoft Exchange Server 2013, Microsoft Exchange Server 2010 (SP2 και μεταγενέστερες εκδόσεις) ή εγγραφείτε ορισμένα προγράμματα Exchange Online ή Microsoft 365.
Το Exchange Online Archiving βοηθά αυτούς τους οργανισμούς στην αρχειοθέτηση, τη συμμόρφωση, τις κανονιστικές και τις προκλήσεις eDiscovery, απλοποιώντας ταυτόχρονα τις υποδομές εσωτερικής εγκατάστασης, μειώνοντας έτσι το κόστος και μειώνοντας τις επιβαρύνσεις πληροφορικής.

Ως διαδικτυακή υπηρεσία της Microsoft, το Exchange Online Archiving έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην κάλυψη της ανάγκης για ισχυρή ασφάλεια, αξιοπιστία και παραγωγικότητα των χρηστών.

  • MPN: c082b70a-0e63-47ca-9cf7-5a962a920452
  • 2,50€ Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    30,00€ Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία
    spinner