Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Business Central External Accountant

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Business Central External Accountant


Η συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Business Central External Accountant σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό λογιστή για τη διαχείριση των βιβλίων και των οικονομικών αναφορών σας, μπορείτε να τους προσκαλέσετε στο Business Central, ώστε να μπορούν να συνεργαστούν μαζί σας στα φορολογικά σας δεδομένα.
Μόλις ο λογιστής σας αποκτήσει πρόσβαση στο Business Central, μπορεί να χρησιμοποιήσει το Λογιστικό Κέντρο ρόλων που παρέχει εύκολη πρόσβαση στις πιο σχετικές σελίδες για την εργασία τους.

Αυτός ο τύπος άδειας προορίζεται για χρήση από χρήστες όπως εξωτερικοί λογιστές. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αγοράσετε επιπλέον θέση στην τρέχουσα υπηρεσία καταλόγου Active Directory ή να χρησιμοποιήσετε έναν από τους υπάρχοντες λογαριασμούς χρήστη του Business Central στον εξωτερικό λογιστή σας.

  • MPN: 88f9eb8a-0636-45e8-a601-553e0a48aa9e
  • 0,00€ Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    0,00€ Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία
    spinner