Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Business Central - Team Member

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Business Central - Team Member


Οι άδειες μελών του Microsoft Dynamics 365 Business Central Team παρέχουν μειωμένη λειτουργικότητα σε σύγκριση με μια πλήρη άδεια χρήστη
Είναι μια άδεια για χρήστες που χρειάζονται γενική πρόσβαση και τη δυνατότητα εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών για τις οποίες θα απαιτούν πρόσβαση γραφής. Γενικά αυτό επιτρέπει στον χρήστη να τροποποιεί τα δεδομένα που εξέρχονται αλλά να μην δημιουργεί νέα.
Τα μέλη της Teams μπορούν να διαβάσουν οτιδήποτε στο Business Central, αλλά γράφουν μόνο σε καθορισμένους τομείς, όπως:

 • Ενημέρωση υπαρχόντων δεδομένων και καταχωρίσεων στο Business Central, συμπεριλαμβανομένων εγγραφών πελατών, εγγραφών προμηθευτών ή εγγραφών στοιχείων που έχουν ήδη δημιουργηθεί.

 • Ενημέρωση συγκεκριμένων καταχωρήσεων που θα ήταν απαραίτητες για επεξεργασία από λογιστική άποψη.

 • Έγκριση ή απόρριψη εργασιών σε ροές εργασίας.

 • Δημιουργία, διαγραφή και τροποποίηση προσφορών και προσωπικών πληροφοριών που σχετίζονται με αρχεία πελατών.

 • Εισαγάγετε φύλλα χρόνου για εργασίες

 • Το Microsoft Dynamics 365 Business Central απαιτεί τουλάχιστον έναν χρήστη να έχει πλήρη άδεια προκειμένου να έχει μέλη της Teams.

 • MPN: f72752c8-3e37-4c9b-a1a0-69e8442068dc
 • 6,70€ Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
  80,40€ Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ
  241,20€ Ανά τριετία Χωρίς ΦΠΑ

  Ποσότητα: Παραγγελία
  spinner