Συνδρομή Microsoft Dataverse Database Capacity

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Dataverse Database Capacity


Η συνδρομή Microsoft Dataverse Database Capacity παρέχει πρόσθετη σχεσιακή χωρητικότητα βάσης δεδομένων για εφαρμογές Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement, PowerApps και οποιαδήποτε εφαρμογή που χρησιμοποιεί το Dataverse για εφαρμογές της Microsoft.
Η Microsoft Dataverse ήταν γνωστή στο παρελθόν ως κοινή υπηρεσία δεδομένων
Κάθε μονάδα αυξάνει τη διαθέσιμη κοινόχρηστη χωρητικότητα ευρέως κατά 1 GB

  • MPN: d31fcbc0-aaf7-48b7-af12-900c05a60594
  • 33,70€ Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    404,40€ Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία
    spinner