Συνδρομή Microsoft Power Apps - Per App Plan

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Power Apps - Per App Plan


Η συνδρομή Microsoft Power Apps ανά πρόγραμμα εφαρμογής παρέχει στον εκχωρημένο χρήστη τα δικαιώματα χρήσης για μια συγκεκριμένη προσαρμοσμένη επιχειρηματική εφαρμογή.

  • MPN: 5e1087b6-246b-4503-b88a-b60bdf0b3840
  • 8,40€ Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    100,80€ Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία
    spinner