Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional Attach

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional Attach


Η συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional Attach επιτρέπει στους πελάτες με μια υπάρχουσα συνδρομή βασικού προϊόντος Dynamics 365 να προσθέσουν το Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional με σημαντική έκπτωση.

  • MPN: 41791076-9613-40e3-b1c4-7ba8c2c95e60
  • 16,90€ Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    202,80€ Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ
    608,40€ Ανά τριετία Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία
    spinner