Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Marketing Attach (From CE Plan with 10 seats min)

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Marketing Attach (From CE Plan with 10 seats min)


Subscription that includes Microsoft Dynamics 365 Marketing

  • MPN: 9e5f9ff0-1a3c-4d4b-8269-1fdb1f300102
  • 506,00€ Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    6.072,00€ Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία
    spinner