Συνδρομή Microsoft Power Apps - Per Apps Plan Promotion (200 seat min)

Πληροφορίες Προϊόντων: Συνδρομή Microsoft Power Apps - Per Apps Plan Promotion (200 seat min)


Η συνδρομή προώθησης του Microsoft Power Apps ανά πρόγραμμα εφαρμογής (200 θέσεις τουλάχιστον) παρέχει στον εκχωρημένο χρήστη τα δικαιώματα χρήσης για μια συγκεκριμένη προσαρμοσμένη επιχειρηματική εφαρμογή.

  • MPN: 988b7b06-e034-4b3e-89ea-51198cb2723e
  • 2,50€ Μηνιαία Χωρίς ΦΠΑ
    30,00€ Ετησίως Χωρίς ΦΠΑ

    Ποσότητα: Παραγγελία
    spinner