Εκτεταμένα πιστοποιητικά SSL επικύρωσης από Instant SSL, Positive SSL & Sectigo

Τα πιστοποιητικά εκτεταμένης επικύρωσης ή EV SSL έχουν πολύ αυστηρές οδηγίες για τον κλάδο που οι ειδικοί επικύρωσης καθιστούν όσο το δυνατόν πιο απλές με ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται από εσάς.

Πιστοποιητικό Instant SSL EV SSL
Με το υψηλότερο επίπεδο προστασίας που προσφέρει ένα πιστοποιητικό SSL, το Extended Validation (EV) είναι το βιομηχανικό πρότυπο για επιχειρηματικούς ιστότοπους.

Όταν ένα πιστοποιητικό Instant SSL EV SSL φορτώνεται σε έναν ιστότοπο, τα προγράμματα περιήγησης θα εμφανίζουν μια πρόσθετη ένδειξη εμπιστοσύνης, η οποία είναι το επικυρωμένο όνομα της εταιρείας που βρίσκεται δίπλα στη διεύθυνση ιστού, συχνά με πράσινο χρώμα. Συνήθως αναφέρεται ως "πράσινη γραμμή διευθύνσεων" ή "γραμμή διευθύνσεων με επωνυμία", αυτό το στοιχείο διεπαφής βοηθά τους χρήστες να κάνουν διάκριση μεταξύ των διαδικτυακών επιχειρήσεων με τις οποίες σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν και των πιθανών απατεώνων που προσπαθούν να τις απάσουν με κάποιο τρόπο.
Positive SSL EV SSL Certificate
Featuring the highest level of protection offered by an SSL certificate, Extended Validation (EV) is the industry standard for business websites. When an EV SSL certificate is loaded on a site, browsers will display an additional trust indicator, which is the authenticated name of the company adjacent to the web address, often in the color green. Commonly referred to as the “green address bar” or “branded address bar,” this interface element helps users distinguish between the online businesses they intend to deal with and potential imposters attempting to scam them in some way.
Sectigo EV SSL Certificate
Όταν ένα πιστοποιητικό Sectigo EV SSL φορτώνεται σε έναν ιστότοπο, τα προγράμματα περιήγησης θα εμφανίζουν μια πρόσθετη ένδειξη εμπιστοσύνης, η οποία είναι το επικυρωμένο όνομα της εταιρείας που βρίσκεται δίπλα στη διεύθυνση ιστού, συχνά με πράσινο χρώμα. Συνήθως αναφέρεται ως "πράσινη γραμμή διευθύνσεων" ή "γραμμή διευθύνσεων με επωνυμία", αυτό το στοιχείο διεπαφής βοηθά τους χρήστες να κάνουν διάκριση μεταξύ των διαδικτυακών επιχειρήσεων με τις οποίες σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν και των πιθανών απατεώνων που προσπαθούν να τις απάσουν με κάποιο τρόπο.

Με το υψηλότερο επίπεδο προστασίας που προσφέρει ένα πιστοποιητικό SSL, το Extended Validation (EV) είναι το βιομηχανικό πρότυπο για επιχειρηματικούς ιστότοπους.