Συνδρομές Microsoft για τους μαθητές

Οι συνδρομές για τους μαθητές είναι διαθέσιμες σε φοιτητές με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με εγγεγραμμένη εγκατάσταση. Η καταλληλότητα εγκατάστασης αποφασίζεται από τη Microsoft.

Συνδρομή Microsoft 365 A3 - Άδεια χωρίς επίβλεψη για τους μαθητές
Office 365 A3, Enterprise Mobility + Security E3, Windows 10 Education E3, and Minecraft: Education Edition. This per-user licensed suite of Education products offers users best-in-class productivity across devices while providing IT security and control.
Συνδρομή Microsoft 365 A3 για τους μαθητές
Office 365 A3, Enterprise Mobility + Security E3, Windows 10 Education E3, and Minecraft: Education Edition. This per-user licensed suite of Education products offers users best-in-class productivity across devices while providing IT security and control.
Συνδρομή Microsoft 365 A5 eDiscovery and Audit για τους μαθητές
Manage eDiscovery communications using tools to send and track custodian responses and escalate with reminders and manager notifications. Investigate data leakage, examine associated user activities, and take actions to remediate such as deleting associated data
Συνδρομή Microsoft 365 A5 για τους μαθητές
Office 365 A5, Enterprise Mobility + Security E5, Windows 10 Education E5, and Minecraft: Education Edition. This per-user licensed suite of Education products offers customers the latest, most advanced enterprise security, management, collaboration, and business analytics.
Συνδρομή Microsoft 365 A5 Information Protection and Governance για τους μαθητές
Enable secured and compliant collaboration with data loss prevention policies that help avoid leaks and restrict external sharing of sensitive data. Configure protection and governance labels and locate your sensitive data and understand how it is being used.
Συνδρομή Microsoft 365 A5 Insider Risk Management για τους μαθητές
Correlate multiple signals, from activities to communications, to view and manage alerts on potential insider risks and remediate. Proactively monitor and address data access governance when employees leave or move between compliance boundaries.
Συνδρομή Microsoft 365 A5 χωρίς Audio Conferencing για τους μαθητές
Office 365 A5 without PSTN Conferencing, Enterprise Mobility + Security E5, Windows 10 Education E5, and Minecraft: Education Edition. This per-user licensed suite of Education products offers customers the latest, most advanced enterprise security, management, collaboration, and business analytics.
Συνδρομή Microsoft 365 Apps για τους μαθητές
The premium Office suite for organisations - including Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, and Skype for Business - plus online file storage and sharing. Connected to the cloud, enabling you to roam between your devices of choice as part of the Office 365 experience.
Συνδρομή Microsoft 365 Enterprise Mobility + Security A3 για τους μαθητές
Enterprise Mobility + Security A3 provides a convenient cost effective way for customers to purchase Microsoft’s end user and device cloud services: Azure AD Premium P1, Azure Information Protection Premium P1, Microsoft Advanced Threat Analytics and Microsoft Intune.
Συνδρομή Microsoft 365 Enterprise Mobility + Security A5 για τους μαθητές
Microsoft Enterprise Mobility + Security A5 is the most comprehensive cloud delivered solution for securing your company data in a mobile-first, cloud-first world.
Συνδρομή Microsoft Azure Active Directory Basic για τους μαθητές
Microsoft Azure Active Directory, built on top of the free offering of Microsoft Azure AD, provides a robust set of capabilities to empower enterprises with more demanding needs on identity and access management.
Συνδρομή Microsoft Azure Active Directory Premium P1 για τους μαθητές
Azure Active Directory Premium provides single sign-on to thousands of cloud (SaaS) apps and access to web apps you run on-premises. Built for ease of use, Azure Active Directory Premium features multi-factor authentication (MFA); access control based on device health, user location, and identity; and holistic security reports, audits, and alerts.
Συνδρομή Microsoft Azure Active Directory Premium P2 για τους μαθητές
Azure Active Directory Premium P2: A comprehensive cloud Identity and access management solution with advanced identity protection for all your users and administrators
Συνδρομή Microsoft Azure Information Protection Premium P1 για τους μαθητές
Azure Information Protection Premium P1 helps you classify, label and protect confidential documents and emails persistently. Access to information can also be controlled by specifying permissions on shared data. It’s simple to use and deeply integrated with Office 365.
Συνδρομή Microsoft Defender for Cloud για τους μαθητές
Microsoft Defender for Cloud is a cross-platform cloud solution extending IT visibility, governance and control to the cloud applications.
Συνδρομή Microsoft Defender for Identity για τους μαθητές
Microsoft Defender for Identity is designed to help you protect your enterprise from advanced targeted attacks by automatically analyzing, learning, and identifying normal and abnormal entity (user, devices, and resources) behavior.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Business Central Essential για τους μαθητές
Designed for businesses that have outgrown their basic accounting software, Microsoft Dynamics 365 Business Central is a business management solution that helps companies connect their financials, sales, service, and operations to streamline business processes, improve customer interactions and make better decisions.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Business Central External Accountant για τους μαθητές
Designed for businesses that have outgrown their basic accounting software, Microsoft Dynamics 365 Business Central is a business management solution that helps companies connect their financials, sales, service, and operations to streamline business processes, improve customer interactions and make better decisions.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium για τους μαθητές
Designed for businesses that have outgrown their basic accounting software, Microsoft Dynamics 365 Business Central is a business management solution that helps companies connect their financials, sales, service, and operations to streamline business processes, improve customer interactions and make better decisions.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Business Central Μέλη ομάδας για τους μαθητές
Designed for businesses that have outgrown their basic accounting software, Microsoft Dynamics 365 Business Central is a business management solution that helps companies connect their financials, sales, service, and operations to streamline business processes, improve customer interactions and make better decisions.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Commerce Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer για τους μαθητές
Attach user subscription offering for Dynamics 365 Commerce. Requires qualifying Dynamics 365 base offer.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Commerce για τους μαθητές
User subscription that includes Dynamics 365 Commerce, Enterprise Edition
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer για τους μαθητές
Attach user subscription offering for Dynamics 365 Customer Service Enterprise. Requires qualifying Dynamics 365 base offer.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise για τους μαθητές Device
User subscription that includes Dynamics 365 Customer Service, Enterprise edition.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise για τους μαθητές
User subscription that includes Dynamics 365 Customer Service, Enterprise edition.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer για τους μαθητές
Attach user subscription offering for Dynamics 365 Customer Service Professional. Requires qualifying Dynamics 365 base offer.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional για τους μαθητές
User subscription that includes Dynamics 365 Customer Service Professional
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1 για τους μαθητές
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2 για τους μαθητές
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3 για τους μαθητές
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4 για τους μαθητές
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5 για τους μαθητές
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6 για τους μαθητές
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1 για τους μαθητές
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2 για τους μαθητές
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3 για τους μαθητές
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4 για τους μαθητές
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5 για τους μαθητές
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6 για τους μαθητές
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1 για τους μαθητές
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2 για τους μαθητές
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3 για τους μαθητές
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4 για τους μαθητές
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5 για τους μαθητές
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6 για τους μαθητές
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Electronic Invoicing Πρόσθετο για τους μαθητές
Electronic invoicing block of 1,000 transactions
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Field Service Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer για τους μαθητές
Attach user subscription offering for Dynamics 365 Field Service. Requires qualifying Dynamics 365 base offer.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Field Service για τους μαθητές Device
User subscription that includes Dynamics 365 Field Service, Enterprise edition.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Field Service για τους μαθητές
User subscription that includes Dynamics 365 Field Service, Enterprise edition.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Finance Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer για τους μαθητές
Attach user subscription offering for Dynamics 365 Finance. Requires qualifying Dynamics 365 base offer.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Finance για τους μαθητές
Base user subscription offering for Dynamics 365 Finance
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Guides για τους μαθητές - δωρεάν δοκιμή (30 ημέρες/25 χρήστες)
User subscription for individuals who want to access Dynamics 365 Guides on any device.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Guides για τους μαθητές
User subscription for individuals who want to access Dynamics 365 Guides on any device.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Human Resources Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer για τους μαθητές
Attach user subscription offering for Dynamics 365 Human Resources. Requires qualifying Dynamics 365 base offer.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Human Resources για τους μαθητές
User subscription that inclues Dynamics 365 for Human Resources.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Human Resources Self Service για τους μαθητές
User subscription that includes employee and manager self service rights.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Intelligent Order Management Public Preview για τους μαθητές
Intelligent Order Management capacity block of 1k order lines
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Intelligent Order Management USL για τους μαθητές
Dynamics 365 Intelligent Order Management USL
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Marketing Attach για τους μαθητές
Subscription that includes Dynamics 365 Marketing
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Marketing για τους μαθητές
Subscription that includes Dynamics 365 Marketing
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Operations - Activity για τους μαθητές
User subscription that includes Dynamics 365 Operations Activity, Enterprise Edition.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Operations - Συσκευή για τους μαθητές
Device subscription plan that includes Dynamics 365 Operations, Enterprise edition - Device functionality only
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Project Operations Attach για τους μαθητές (Ειδική Προσφορά) (0-user minimum for Project Service Automation transitions)
Dynamics 365 Project Operations attach license
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Project Operations Attach για τους μαθητές
Dynamics 365 Project Operations attach license
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Project Operations για τους μαθητές (Ειδική Προσφορά) (0-user minimum for Project Service Automation transitions)
Dynamics 365 Project Operations base license
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Project Operations για τους μαθητές
Dynamics 365 Project Operations base license
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Remote Assist Attach για τους μαθητές - δωρεάν δοκιμή (30 ημέρες/25 χρήστες)
Subscription that includes Dynamics 365 Remote Assist Attach
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Remote Assist Attach για τους μαθητές
Subscription that includes Dynamics 365 Remote Assist Attach
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Remote Assist για τους μαθητές - δωρεάν δοκιμή (30 ημέρες/25 χρήστες)
This subscription enables businesses to use Dynamics 365 Remote Assist to solve problems faster the first time. With heads-up, hands-free video calling on Microsoft HoloLens, field service technicians can collaborate with any remote expert on PC or mobile to troubleshoot issues in context. Additional hardware and software requirements vary for available features and content. To enable user access to this subscription, IT administrators must assign individual seats to users after purchase before users can install the app from the Microsoft Store or Store for Business.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Remote Assist για τους μαθητές
This subscription enables businesses to use Dynamics 365 Remote Assist to solve problems faster the first time. With heads-up, hands-free video calling on Microsoft HoloLens, field service technicians can collaborate with any remote expert on PC or mobile to troubleshoot issues in context. Additional hardware and software requirements vary for available features and content. To enable user access to this subscription, IT administrators must assign individual seats to users after purchase before users can install the app from the Microsoft Store or Store for Business.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer για τους μαθητές
Attach user subscription offering for Dynamics 365 Sales Enterprise. Requires qualifying Dynamics 365 base offer.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Sales Insights για τους μαθητές
User subscription that includes Dynamics 365 AI for Sales
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Sales Professional για τους μαθητές
User subscription that includes Dynamics 365 Sales Professional
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise Edition για τους μαθητές (Device)
User subscription that includes Dynamics 365 Sales, Enterprise edition.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise Edition για τους μαθητές
User subscription that includes Dynamics 365 Sales, Enterprise edition.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Sales Premium για τους μαθητές
User subscription that includes Dynamics 365 Sales Enterprise and Dynamics 365 Sales Insights
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Sales Professional Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer για τους μαθητές
Attach user subscription offering for Dynamics 365 Sales Professional. Requires qualifying Dynamics 365 base offer.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management για τους μαθητές
Base user subscription offering for Dynamics 365 Supply Chain Management
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Attach to Qualifying Dynamics 365 Base Offer για τους μαθητές
Attach user subscription offering for Dynamics 365 Supply Chain Management. Requires qualifying Dynamics 365 base offer.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Basic Cloud Scale Unit add-in για τους μαθητές
Basic Cloud Scale Unit base tier for Supply Chain Management, includes 200K transactions per month.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Standard Cloud Scale Unit add-in για τους μαθητές
Standard Cloud Scale Unit base tier for Supply Chain Management, includes 1,500K transactions per month.
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management for Students Basic Edge Scale Unit add-in Subscription
Basic Edge Scale Unit base tier for Supply Chain Management, includes 200K transactions per month.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management για τους μαθητές Standard Edge Scale Unit add-in
Standard Edge Scale Unit base tier for Supply Chain Management, includes 1,500K transactions per month.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Sensor Data Intelligence Scenario Add-in για τους μαθητές
Dynamics 365 IOT Intelligence Add-on, includes entitlement to one scenario and ten machines.
Συνδρομή Microsoft Dynamics 365 Μέλη ομάδας για τους μαθητές
User subscription that includes Team Members
Συνδρομή Microsoft Intune για την Εκπαίδευση για τους μαθητές
Intune for Education delivers simplified Windows 10 management for the classroom, plus Intune for cross-platform management, making it easy to get up and running devices in just a few steps, deploy apps to users without ever touching a device, and manage shared devices.
Συνδρομή Microsoft Office 365 A1 για τους μαθητές (for Device)
Access to communication and collaboration tools from virtually anywhere, at any time. Includes document viewing and lightweight editing with Office Online. This is a one-time purchased for six years with no cancellation.
Συνδρομή Microsoft Office 365 A1 για τους μαθητές
Access to communication and collaboration tools from virtually anywhere, at any time. Includes document viewing and lightweight editing with Office Online.
Συνδρομή Microsoft Office 365 A3 για τους μαθητές
The Office suite for PC and Mac with apps for tablets and phones, plus email, instant messaging, HD video conferencing, unlimited personal file storage and sharing, and available add-ons like PSTN calling.
Συνδρομή Microsoft Office 365 A5 για τους μαθητές
The Office suite, plus email, instant messaging, HD video conferencing, 1 TB personal file storage and sharing, and advanced security, analytics and Audio conferencing.
Συνδρομή Microsoft Office 365 A5 χωρίς Audio Conferencing για τους μαθητές
The Office suite for PC and Mac, plus email, instant messaging, HD video conferencing, 1 TB personal file storage and sharing, analytics, and advanced security. Does not include Audio conferencing.
Συνδρομή Microsoft Power Apps - Per App Plan (1 app or portal) για τους μαθητές
Each subscription provides assigned user with the use rights to a specific custom business application.
Συνδρομή Microsoft Power Apps - Per App Plan για τους μαθητές
Each subscription provides assigned user with the use rights to a specific custom business application.
Συνδρομή Microsoft Power Apps - Ανά Χρήστη Plan για τους μαθητές
Subscription enables licensed user to create, customize, share, and run business applications.
Συνδρομή Microsoft Power Apps Portals login capacity Πρόσθετο Tier 4 (250 unit min) για τους μαθητές
Power Apps Portals allow organisations to extend business processes to employees and external audiences. Each unit includes 100 daily log ins by external users per month.
Συνδρομή Microsoft Power Apps Portals login capacity Πρόσθετο Tier 5 (1000 unit min) για τους μαθητές
Power Apps Portals allow organisations to extend business processes to employees and external audiences. Each unit includes 100 daily log ins by external users per month.
Συνδρομή Microsoft Power Automate - Ανά Χρήστη Plan για τους μαθητές
Subscription enables licensed user to create and execute automated workflows and business processes.
Συνδρομή Microsoft Power Automate - Ανά Χρήστη με attended RPA Plan για τους μαθητές
Includes Power Automate per user plan with an attended RPA
Συνδρομή Microsoft Power BI Premium P1 για τους μαθητές
Power BI capacity for your organisation's needs, unlocking unlimited content distribution and all premium features. P1 can utilize up to 8 virtual cores. You will need to separately purchase Power BI per user license for users who publish content or use collaboration features. Eligible for autoscale add-on via Azure subscription.
Συνδρομή Microsoft Power BI Premium P2 για τους μαθητές
Power BI capacity for your organisation's needs, unlocking unlimited content distribution and all premium features. P2 can utilize up to 16 virtual cores. You will need to separately purchase Power BI per user license for users who publish content or use collaboration features. Eligible for autoscale add-on via Azure subscription.
Συνδρομή Microsoft Power BI Premium P3 για τους μαθητές
Power BI capacity for your organisation's needs, unlocking unlimited content distribution and all premium features. P3 can utilize up to 32 virtual cores. You will need to separately purchase Power BI per user license for users who publish content or use collaboration features. Eligible for autoscale add-on via Azure subscription.
Συνδρομή Microsoft Power BI Premium Ανά Χρήστη για τους μαθητές
Per user license that includes all Power BI Pro features plus other advanced Premium capabilities
Συνδρομή Microsoft Power BI Pro για τους μαθητές
A cloud-based business analytics service that enables anyone to visualize and analyze data with greater speed, efficiency, and understanding. Power BI Pro provides extended data source support, data capacity, team collaboration and admin capabilities.
Συνδρομή Microsoft Pro Direct Support for Dynamics 365 Operations για τους μαθητές
Professional Direct paid support offering for Microsoft Dynamics 365 which includes 24x7 support, escalation assistance, training and fast response times. 20-seat minimum purchase required.
Συνδρομή Microsoft Project Online Essentials για τους μαθητές
Collaborate on projects online, view and manage tasks, submit timesheets, and flag issues or risks. Requires Project Online or Project Server for your organisation.
Συνδρομή Microsoft Project Plan 3 για τους μαθητές
A complete online project management solution to help keep your projects, resources, and teams organized and on track. Plan projects, track status, and collaborate with others from virtually anywhere.
Συνδρομή Microsoft Project Plan 5 για τους μαθητές
A flexible solution for project portfolio management and everyday work. Includes the Project client for people who need full project management capabilities on their Windows desktops. Also supports project management online from virtually anywhere.
Συνδρομή Microsoft Teams Common Area Phone για τους μαθητές
Enables the use of Common Area Phone devices with your Office 365 Phone System.
Συνδρομή Microsoft Teams Rooms Standard για τους μαθητές Προβολή
Enables Microsoft Teams for meeting rooms.
Συνδρομή Microsoft Teams Rooms Standard για τους μαθητές
Enables Microsoft Teams for meeting rooms.
Συνδρομή Microsoft Teams Rooms Standard χωρίς Audio Conferencing για τους μαθητές Προβολή
Enables Microsoft Teams for meeting rooms.
Συνδρομή Microsoft Universal Print για τους μαθητές
Universal Print offers a modern print experience for education and commercial customers. It enables print administrators to register printers with Azure Active Directory and manage them through the Universal Print online portal. Azure AD users can easily find and print to those printers.

This is the stand-alone version of Universal Print; if you have a Windows or Microsoft 365 subscription, you may already own this benefit. Universal Print includes a base set of print-jobs that renews every month with your subscription. For more details, including how the total number of print-jobs for your organisation are calculated, please read the Universal Print Licensing terms at aka.ms/up_trynow.
Συνδρομή Microsoft Visio Plan 1 για τους μαθητές
A lightweight web-based diagramming solution that gives users an opportunity to create, share and store basic diagrams anywhere.
Συνδρομή Microsoft Visio Plan 2 για τους μαθητές
Makes it easier than ever for individuals and teams to create data-linked diagrams that simplify complex information. It includes support for BPMN 2.0, AutoCAD file import, and UML 2.4. Each user can install Visio on up to five PCs running Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, or Windows 7.
Συνδρομή Microsoft Windows 10 Enterprise A3 για τους μαθητές
Windows 10 Enterprise provides enterprise-grade manageability and security for schools. The increased security helps protect your sensitive data, identities, and devices from cybersecurity threats, and provides enhanced deployment, software and device management options.

Customers purchasing Windows 10 Enterprise A3 get rights to use either Windows 10 Education or Windows 10 Enterprise editions. For digital subscription licenses, customers will only receive Windows 10 Enterprise. When using Windows 10 Enterprise edition in an education setting, devices should be configured with SetEduPolicies enabled. For more information please visit: https://docs.microsoft.com/education/windows/configure-windows-for-education
Συνδρομή Microsoft Windows 10 Enterprise A5 για τους μαθητές
Windows 10 Enterprise A5 includes Windows 10 Enterprise plus Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP). Microsoft Defender ATP enables enterprise customers to detect, investigate, and respond to advanced attacks and zero-days on their networks—for up to six months, in a single timeline. It is built-in, cloud powered, and leverages the Microsoft Intelligence Security Graph to integrate detection and exploration with Office 365 ATP*. *some separate subscriptions may be required.

Customers purchasing Windows 10 Enterprise A5 get rights to use either Windows 10 Education or Windows 10 Enterprise editions. For digital subscription licenses, customers will only receive Windows 10 Enterprise. When using Windows 10 Enterprise edition in an education setting, devices should be configured with SetEduPolicies enabled. For more information please visit: https://docs.microsoft.com/education/windows/configure-windows-for-education