Συνδρομές Microsoft Cloud App Security - Μηνιαία ή ετήσια προγράμματα

Το Microsoft Cloud App Security είναι ένα Cloud Access Security Broker (CASB) που υποστηρίζει διάφορους τρόπους ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής αρχείων καταγραφής, των συνδέσμων API και του αντίστροφου διακομιστή μεσολάβησης. Παρέχει πλούσια ορατότητα, έλεγχο στα ταξίδια δεδομένων και εξελιγμένα αναλυτικά στοιχεία για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση των απειλών στον κυβερνοχώρο σε όλες τις υπηρεσίες cloud της Microsoft και τρίτων. Το Microsoft Cloud App Security ενσωματώνεται εγγενώς με κορυφαίες λύσεις της Microsoft και έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τους επαγγελματίες ασφαλείας. Παρέχει απλή ανάπτυξη, κεντρική διαχείριση και καινοτόμες δυνατότητες αυτοματισμού.

Συνδρομή Microsoft Cloud App Security
Η μετάβαση στο cloud αυξάνει την ευελιξία τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την πληροφορική. Ωστόσο, εισάγει επίσης νέες προκλήσεις και πολυπλοκότητες για τη διατήρηση της ασφάλειας του οργανισμού σας. Για να επωφεληθεί πλήρως από τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες cloud, μια ομάδα πληροφορικής πρέπει να βρει τη σωστή ισορροπία υποστήριξης πρόσβασης διατηρώντας τον έλεγχο για την προστασία κρίσιμων δεδομένων.

Το Microsoft Cloud App Security είναι ένα Cloud Access Security Broker (CASB) που υποστηρίζει διάφορους τρόπους ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής αρχείων καταγραφής, των συνδέσμων API και του αντίστροφου διακομιστή μεσολάβησης. Παρέχει πλούσια ορατότητα, έλεγχο των ταξιδιών δεδομένων και εξελιγμένα αναλυτικά στοιχεία για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση των απειλών στον κυβερνοχώρο σε όλες τις υπηρεσίες cloud της Microsoft και τρίτων.

Το Microsoft Cloud App Security ενσωματώνεται εγγενώς με κορυφαίες λύσεις της Microsoft και έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τους επαγγελματίες ασφαλείας. Παρέχει απλή ανάπτυξη, κεντρική διαχείριση και καινοτόμες δυνατότητες αυτοματισμού.

Η μετάβαση στο cloud αυξάνει την ευελιξία για υπαλλήλους και ομάδες πληροφορικής. Ωστόσο, εισάγει επίσης νέες προκλήσεις και πολυπλοκότητες για τη διατήρηση της ασφάλειας του οργανισμού σας. Για να επωφεληθεί πλήρως από τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες cloud, μια ομάδα πληροφορικής πρέπει να βρει το σωστό ισοζύγιο υποστήριξης της πρόσβασης, προστατεύοντας παράλληλα κρίσιμα δεδομένα.

Αυτό είναι όπου ένας Διαμεσολαβητής ασφάλειας εφαρμογών Cloud μπαίνει για να αντιμετωπίσει το υπόλοιπο, προσθέτοντας διασφαλίσεις στη χρήση των υπηρεσιών cloud του οργανισμού σας επιβάλλοντας τις πολιτικές ασφαλείας της επιχείρησής σας. Όπως υποδηλώνει το όνομα, τα CASB ενεργούν ως πύλη για την πρόσβαση χρηματιστή σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των χρηστών της επιχείρησής σας και των πόρων cloud που χρησιμοποιούν, όπου κι αν βρίσκονται οι χρήστες σας και ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιούν.

Τα CASB το κάνουν αυτό ανακαλύπτοντας και παρέχοντας ορατότητα στη χρήση του Shadow IT και της εφαρμογής, παρακολουθώντας τις δραστηριότητες των χρηστών για ανώμαλες συμπεριφορές, ελέγχοντας την πρόσβαση στους πόρους σας, παρέχοντας τη δυνατότητα ταξινόμησης και πρόληψης διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών, προστασίας έναντι κακόβουλων παραγόντων και αξιολογώντας τη συμμόρφωση του cloud Υπηρεσίες.

Τα CASB αντιμετωπίζουν κενά ασφαλείας στη χρήση υπηρεσιών cloud ενός οργανισμού παρέχοντας λεπτομερή ορατότητα και έλεγχο των δραστηριοτήτων των χρηστών και των ευαίσθητων δεδομένων. Το εύρος κάλυψης CASB εφαρμόζεται ευρέως σε όλα τα SaaS, PaaS και IaaS. Για κάλυψη SaaS, τα CASB λειτουργούν συνήθως με τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες συνεργασίας περιεχομένου (CCP), συστήματα CRM, συστήματα HR, λύσεις προγραμματισμού πόρων (ERP), γραφεία υπηρεσιών, σουίτες παραγωγικότητας γραφείου και ιστότοπους εταιρικής κοινωνικής δικτύωσης. Για κάλυψη IaaS και PaaS, πολλά CASB διέπουν τη χρήση δημοφιλών παρόχων υπηρεσιών cloud (CSP) βάσει API και επεκτείνουν την ορατότητα και τη διακυβέρνηση σε εφαρμογές που εκτελούνται σε αυτά τα σύννεφα.

Χρειάζεστε ένα CASB για να κατανοήσετε καλύτερα τη συνολική στάση του cloud σε εφαρμογές SaaS και υπηρεσίες cloud και, ως εκ τούτου, η ανακάλυψη Shadow IT και η διακυβέρνηση εφαρμογών αποτελούν βασικές περιπτώσεις χρήσης. Επιπλέον, ένας οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την προστασία της πλατφόρμας cloud, συμπεριλαμβανομένων των IAM, VM και των υπολογιστικών πόρων, δεδομένων και αποθήκευσης, πόρων δικτύου και άλλων. Επομένως, εάν είστε ένας οργανισμός που χρησιμοποιεί ή σκέφτεται να χρησιμοποιήσει εφαρμογές cloud στο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών δικτύου σας, πιθανότατα χρειάζεστε ένα CASB για να αντιμετωπίσετε τις πρόσθετες, μοναδικές προκλήσεις της ρύθμισης και της ασφάλειας του περιβάλλοντος σας. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους οι κακόβουλοι ηθοποιοί μπορούν να αξιοποιήσουν τις εφαρμογές cloud για να εισέλθουν στο εταιρικό σας δίκτυο και να εκτελέσουν ευαίσθητα επιχειρηματικά δεδομένα.

Ως οργανισμός, πρέπει να προστατεύσετε τους χρήστες και τα εμπιστευτικά δεδομένα σας από τις διάφορες μεθόδους που χρησιμοποιούνται από κακόβουλους παράγοντες. Γενικά, τα CASB θα σας βοηθήσουν να το κάνετε αυτό παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων που προστατεύουν το περιβάλλον σας στους ακόλουθους πυλώνες:

Ορατότητα: εντοπισμός όλων των υπηρεσιών cloud. εκχωρήστε σε κάθε μια κατάταξη κινδύνου. προσδιορίστε όλους τους χρήστες και εφαρμογές τρίτων που μπορούν να συνδεθούν
• Ασφάλεια δεδομένων: αναγνώριση και έλεγχος ευαίσθητων πληροφοριών (DLP). απαντήστε σε ετικέτες ταξινόμησης στο περιεχόμενο
• Προστασία από απειλές: προσφέρετε προσαρμοστικό έλεγχο πρόσβασης (AAC). παρέχει ανάλυση συμπεριφοράς χρήστη και οντότητας (UEBA) · μετριάστε το κακόβουλο λογισμικό
• Συμμόρφωση: αναφορές προμηθειών και πίνακες ελέγχου για την επίδειξη της διαχείρισης του cloud. βοηθούν τις προσπάθειες συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις διαμονής δεδομένων και τις κανονιστικές απαιτήσεις συμμόρφωσης

Το πλαίσιο ασφάλειας εφαρμογών Cloud
• Ανακαλύψτε και ελέγξτε τη χρήση του Shadow IT: Προσδιορίστε τις εφαρμογές cloud, τις υπηρεσίες IaaS και PaaS που χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό σας. Διερευνήστε τα πρότυπα χρήσης, αξιολογήστε τα επίπεδα κινδύνου και την επιχειρηματική ετοιμότητα για περισσότερες από 16.000 εφαρμογές SaaS έναντι περισσότερων από 80 κινδύνων. Ξεκινήστε να τα διαχειρίζεστε για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.
• Προστατέψτε τις ευαίσθητες πληροφορίες σας οπουδήποτε στο σύννεφο: Κατανοήστε, ταξινομήστε και προστατεύστε την έκθεση ευαίσθητων πληροφοριών σε κατάσταση ηρεμίας. Αξιοποιήστε τις πολιτικές και τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες για να εφαρμόσετε στοιχεία ελέγχου σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις εφαρμογές cloud.
• Προστασία από απειλές και ανωμαλίες στον κυβερνοχώρο: Εντοπίστε ασυνήθιστη συμπεριφορά σε εφαρμογές cloud για τον εντοπισμό ransomware, παραβιασμένους χρήστες ή εφαρμογές απατεώνων, αναλύστε τη χρήση υψηλού κινδύνου και διορθώστε αυτόματα για να περιορίσετε τον κίνδυνο για τον οργανισμό σας.
• Αξιολογήστε τη συμμόρφωση των εφαρμογών cloud σας: Αξιολογήστε εάν οι εφαρμογές cloud πληρούν σχετικές απαιτήσεις συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών προδιαγραφών και των προτύπων του κλάδου. Αποτρέψτε τις διαρροές δεδομένων σε μη συμβατές εφαρμογές και περιορίστε την πρόσβαση σε ρυθμιζόμενα δεδομένα.

John Lewis and Caroline Lee from Microsoft lead viewers through a 35 minute overview of Microsoft Cloud App Security
spinner