Συνδρομές Microsoft Enterprise Mobility + Security - Μηνιαία ή ετήσια προγράμματα

Το Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) είναι μια έξυπνη πλατφόρμα διαχείρισης και ασφάλειας κινητικότητας. Βοηθά στην προστασία και την προστασία του οργανισμού σας και δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους σας να εργάζονται με νέους και ευέλικτους τρόπους.

Συνδρομή Microsoft 365 Enterprise Mobility + Security E3
Η συνδρομή Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) είναι μια έξυπνη πλατφόρμα διαχείρισης και ασφάλειας κινητικότητας. Βοηθά στην προστασία και την προστασία του οργανισμού σας και δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους σας να εργάζονται με νέους και ευέλικτους τρόπους.

Ένας βολικός οικονομικός τρόπος για τους πελάτες να αγοράσουν υπηρεσίες τελικού χρήστη και cloud cloud της Microsoft:
Το Microsoft Enterprise Mobility + Security E3 αποτελείται από Azure Active Directory P1, Azure Information Protection P1, Microsoft Endpoint Manager & Microsoft Advanced Threat Analytics για να παρέχει

Διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης
Απλοποιημένη διαχείριση και ασφάλεια πρόσβασης
Έλεγχος ταυτότητας πολλών παραγόντων
Υπό όρους πρόσβαση
Σύνθετη αναφορά ασφαλείας
Άδεια πρόσβασης πελάτη διακομιστή Windows (CAL) *

Διαχείριση τελικού σημείου
Διαχείριση εφαρμογών για κινητά
Προηγμένη προστασία δεδομένων Microsoft Office 365
Ολοκληρωμένη διαχείριση υπολογιστή
Ολοκληρωμένη εσωτερική εγκατάσταση

Προστασία πληροφοριών
Μόνιμη προστασία δεδομένων
Παρακολούθηση και ανάκληση εγγράφων
Διαχείριση κλειδιών κρυπτογράφησης ανά ρυθμιστικές ανάγκες

Ασφάλεια βάσει ταυτότητας
Microsoft Advanced Threat Analytics * 1
Microsoft Defender για ταυτότητα

* 1. Το Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA) θα τερματίσει την Mainstream Support στις 12 Ιανουαρίου 2021. Η εκτεταμένη υποστήριξη θα συνεχιστεί έως τον Ιανουάριο του 2026.


Σύγκριση Σύγχρονου Σχεδίου Εργασίας Επιχειρήσεων
Συνδρομή Microsoft 365 Enterprise Mobility + Security E5 - δωρεάν δοκιμή (30 ημέρες/25 χρήστες)
Το Microsoft Enterprise Mobility + Security E5 - Δωρεάν δοκιμή σάς επιτρέπει να αξιολογήσετε την πιο ολοκληρωμένη λύση που παρέχεται από το cloud για την ασφάλεια των εταιρικών σας δεδομένων σε έναν κόσμο με κινητά πρώτα και νέους.


Σύγκριση Σύγχρονου Σχεδίου Εργασίας Επιχειρήσεων
Συνδρομή Microsoft 365 Enterprise Mobility + Security E5
Η συνδρομή Microsoft Enterprise Mobility + Security E5 είναι η πιο ολοκληρωμένη λύση που παρέχεται από το cloud για την ασφάλεια των δεδομένων της εταιρείας σας σε έναν κόσμο με κινητά πρώτα και cloud.

Το Microsoft Enterprise Mobility + Security E5 αποτελείται από Azure Active Directory P2, Azure Information Protection P2, Microsoft Endpoint Manager, Defender for Cloud & Microsoft Advanced Threat Analytics για να παρέχει

Διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης
Απλοποιημένη διαχείριση και ασφάλεια πρόσβασης
Έλεγχος ταυτότητας πολλών παραγόντων
Υπό όρους πρόσβαση
Υπό όρους πρόσβαση βάσει κινδύνου
Σύνθετες αναφορές ασφαλείας
Προνομιακή διαχείριση ταυτότητας
Άδεια πρόσβασης πελάτη διακομιστή Windows (CAL) *

Διαχείριση τελικού σημείου
Διαχείριση εφαρμογών για κινητά
Προηγμένη προστασία δεδομένων Microsoft Office 365
Ολοκληρωμένη διαχείριση υπολογιστή
Ολοκληρωμένη εσωτερική εγκατάσταση

Προστασία πληροφοριών
Μόνιμη προστασία δεδομένων
Ευφυής ταξινόμηση και επισήμανση δεδομένων
Παρακολούθηση και ανάκληση εγγράφων
Διαχείριση κλειδιών κρυπτογράφησης ανά ρυθμιστικές ανάγκες

Ασφάλεια βάσει ταυτότητας
Microsoft Advanced Threat Analytics * 1
Ασφάλεια εφαρμογών Microsoft Cloud
Microsoft Defender για ταυτότητα

* 1. Το Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA) θα τερματίσει την Mainstream Support στις 12 Ιανουαρίου 2021. Η εκτεταμένη υποστήριξη θα συνεχιστεί έως τον Ιανουάριο του 2026.