Κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να παρέχουμε ακριβή διαθεσιμότητα προϊόντων, ωστόσο η παγκόσμια έλλειψη τσιπ σημαίνει ότι η διαθεσιμότητα αλλάζει πολύ γρήγορα

Microsoft Teams Direct Routing - Session Border Controllers

Το Microsoft Teams Direct Routing επιτρέπει τη σύνδεση ενός πελάτη που παρέχεται Session Border Controller (SBC) στο Microsoft Phone System. Ένα SBC μπορεί να συνδεθεί σε σχεδόν οποιοδήποτε κορμό τηλεφωνίας ή να συνδεθεί με εξοπλισμό PSTN τρίτων. Αυτό επιτρέπει τη χρήση σχεδόν οποιουδήποτε κορμού PSTN με το Microsoft Phone System και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ εξοπλισμού τηλεφωνίας που ανήκει σε πελάτες, όπως PBX τρίτων κατασκευαστών, αναλογικών συσκευών και Microsoft Phone System

AudioCodes Mediant CE Virtual SBC
Το AudioCodes Mediant CE Virtual Session Border Controller (SBC) είναι ένα καθαρό εικονικό SBC που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε εμπορικούς διακομιστές off-the-shelf (COTS) σε περιβάλλοντα επικοινωνιών μεγάλης κλίμακας

Το AudioCodes Mediant software session session controller (SBC) είναι μια εξαιρετικά επεκτάσιμη λύση SBC που υποστηρίζει ευρεία διαλειτουργικότητα SIP, προηγμένο χειρισμό μέσων και ισχυρή ασφάλεια Το λογισμικό AudioCodes Mediant SBC επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τους παρόχους υπηρεσιών να παρέχουν φωνητικές υπηρεσίες, όπως SIP trunking και ενοποιημένες επικοινωνίες, μέσω
ιδιωτικά ή δημόσια σύννεφα.

 • Κύρια χαρακτηριστικά

 • Μέγιστη. Συνεδρίες SBC: 50000
  Μέγιστη. Συνεδρίες διακωδικοποίησης: 50000
  Συντελεστής μορφής πλαισίου: N/A
  1 + 1 Απόλυση: Υ
  Παρακολούθηση ποιότητας φωνής: Υ
  Επιλογή πλατφόρμας διακομιστή OSN: ΔΕΝ

 • Κοινές δυνατότητες

 • Ασφάλεια
  - Προστασία άρνησης υπηρεσίας
  - Τείχος προστασίας VoIP και έλεγχος πακέτων σε βάθος
  - Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας
  - Απόκρυψη τοπολογίας
  - Διαχωρισμός κυκλοφορίας

  Διαλειτουργικότητα
  - Ευρεία διαλειτουργικότητα ITSP και PBX
  - Διαμεσολάβηση μεταφορών
  - Χειρισμός κεφαλίδας
  - Εκτεταμένη κωδικοποίηση και φωνοκωδικοποιητές
  - Διαδρομή NAT
  - Πύλη WebRTC

  Ποιότητα εμπειρίας
  - Έλεγχος εισαγωγής κλήσεων
  - Προτεραιότητα VoIP
  - Απόκρυψη πακέτων
  - Αποτυχία σηματοδότησης και μέσων
  - Διορθωμένος και δυναμικός έλεγχος κέρδους
  - Πλήρης παρακολούθηση QoE: Jitter, απώλεια πακέτων, καθυστέρηση και MOS

  Datasheet
  AudioCodes Mediant SE Virtual SBC
  Το AudioCodes Mediant SE Virtual Session Border Controller (SBC) είναι ένα εγγενές σύννεφο SBC που προσφέρει υψηλή επεκτασιμότητα και ελαστικότητα σε εικονικά περιβάλλοντα cloud

  Το AudioCodes Mediant software session session controller (SBC) είναι μια εξαιρετικά επεκτάσιμη λύση SBC που υποστηρίζει ευρεία διαλειτουργικότητα SIP, προηγμένο χειρισμό μέσων και ισχυρή ασφάλεια Το λογισμικό AudioCodes Mediant SBC επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τους παρόχους υπηρεσιών να παρέχουν φωνητικές υπηρεσίες, όπως SIP trunking και ενοποιημένες επικοινωνίες, μέσω
  ιδιωτικά ή δημόσια σύννεφα.

 • Κύρια χαρακτηριστικά

 • Μέγιστη. Συνεδρίες SBC: 55000
  Μέγιστη. Συνεδρίες διακωδικοποίησης: 55000
  Συντελεστής μορφής πλαισίου: N/A
  1 + 1 Απόλυση: Υ
  Παρακολούθηση ποιότητας φωνής: Υ
  Επιλογή πλατφόρμας διακομιστή OSN: ΔΕΝ

 • Κοινές δυνατότητες

 • Ασφάλεια
  - Προστασία άρνησης υπηρεσίας
  - Τείχος προστασίας VoIP και έλεγχος πακέτων σε βάθος
  - Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας
  - Απόκρυψη τοπολογίας
  - Διαχωρισμός κυκλοφορίας

  Διαλειτουργικότητα
  - Ευρεία διαλειτουργικότητα ITSP και PBX
  - Διαμεσολάβηση μεταφορών
  - Χειρισμός κεφαλίδας
  - Εκτεταμένη κωδικοποίηση και φωνοκωδικοποιητές
  - Διαδρομή NAT
  - Πύλη WebRTC

  Ποιότητα εμπειρίας
  - Έλεγχος εισαγωγής κλήσεων
  - Προτεραιότητα VoIP
  - Απόκρυψη πακέτων
  - Αποτυχία σηματοδότησης και μέσων
  - Διορθωμένος και δυναμικός έλεγχος κέρδους
  - Πλήρης παρακολούθηση QoE: Jitter, απώλεια πακέτων, καθυστέρηση και MOS

  Datasheet
  AudioCodes Mediant VE Virtual SBC
  Το AudioCodes Mediant VE Virtual Session Border Controller (SBC) είναι ένα καθαρό εικονικό SBC που έχει δημιουργηθεί για ανάπτυξη σε εικονικά κέντρα δεδομένων, δημόσια σύννεφα και περιβάλλοντα NFV

  Το AudioCodes Mediant software session session controller (SBC) είναι μια εξαιρετικά επεκτάσιμη λύση SBC που υποστηρίζει ευρεία διαλειτουργικότητα SIP, προηγμένο χειρισμό μέσων και ισχυρή ασφάλεια Το λογισμικό AudioCodes Mediant SBC επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τους παρόχους υπηρεσιών να παρέχουν φωνητικές υπηρεσίες, όπως SIP trunking και ενοποιημένες επικοινωνίες, μέσω
  ιδιωτικά ή δημόσια σύννεφα.

 • Κύρια χαρακτηριστικά

 • Μέγιστη. Συνεδρίες SBC: 24000
  Μέγιστη. Συνεδρίες διακωδικοποίησης: 24000
  Συντελεστής μορφής πλαισίου: N/A
  1 + 1 Απόλυση: Υ
  Παρακολούθηση ποιότητας φωνής: Υ
  Επιλογή πλατφόρμας διακομιστή OSN: ΔΕΝ

 • Κοινές δυνατότητες

 • Ασφάλεια
  - Προστασία άρνησης υπηρεσίας
  - Τείχος προστασίας VoIP και έλεγχος πακέτων σε βάθος
  - Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας
  - Απόκρυψη τοπολογίας
  - Διαχωρισμός κυκλοφορίας

  Διαλειτουργικότητα
  - Ευρεία διαλειτουργικότητα ITSP και PBX
  - Διαμεσολάβηση μεταφορών
  - Χειρισμός κεφαλίδας
  - Εκτεταμένη κωδικοποίηση και φωνοκωδικοποιητές
  - Διαδρομή NAT
  - Πύλη WebRTC

  Ποιότητα εμπειρίας
  - Έλεγχος εισαγωγής κλήσεων
  - Προτεραιότητα VoIP
  - Απόκρυψη πακέτων
  - Αποτυχία σηματοδότησης και μέσων
  - Διορθωμένος και δυναμικός έλεγχος κέρδους
  - Πλήρης παρακολούθηση QoE: Jitter, απώλεια πακέτων, καθυστέρηση και MOS

  Datasheet
  AudioCodes Mediant 500L Hybrid SBC
  AudioCodes 500 SBC
  Ο υβριδικός ελεγκτής συνόρων εταιρικής συνόδου AudioCodes Mediant 500L (E-SBC) και η πύλη πολυμέσων είναι μια συμπαγής, υψηλής απόδοσης λύση σύνδεσης VoIP για μικρές επιχειρήσεις και τοποθεσίες υποκαταστημάτων.

  Το AudioCodes Mediant 500L συνδέει PBX και IP-PBX με οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών SIP trunking. Παρέχει επίσης ασφαλείς και αξιόπιστες επικοινωνίες για υποκαταστήματα σε κατανεμημένες επιχειρήσεις επικοινωνιών.

 • Κύρια χαρακτηριστικά

 • Μέγιστη. Συνεδρίες SBC: 60
  Μέγιστη. Συνεδρίες διακωδικοποίησης: ΔΕΝ
  Μέγιστη. Κανάλια TDM: 8
  Παράγοντας μορφής πλαισίου: 1U
  Απόλυση: N/A
  Επιλογή τείχους προστασίας και δρομολογητή δεδομένων: Y
  Παρακολούθηση ποιότητας φωνής: Υ
  Επιλογή πλατφόρμας διακομιστή OSN: ΔΕΝ

 • Κοινές δυνατότητες

 • Ασφάλεια
  - Προστασία άρνησης υπηρεσίας
  - Τείχος προστασίας VoIP και έλεγχος πακέτων σε βάθος
  - Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας
  - Απόκρυψη τοπολογίας
  - Διαχωρισμός κυκλοφορίας

  Διαλειτουργικότητα
  - Ευρεία διαλειτουργικότητα ITSP και PBX
  - Διαμεσολάβηση μεταφορών
  - Χειρισμός κεφαλίδας
  - Εκτεταμένη κωδικοποίηση και φωνοκωδικοποιητές
  - Διαδρομή NAT
  - Πύλη WebRTC

  Ποιότητα εμπειρίας
  - Έλεγχος εισαγωγής κλήσεων
  - Προτεραιότητα VoIP
  - Απόκρυψη πακέτων
  - Αποτυχία σηματοδότησης και μέσων
  - Διορθωμένος και δυναμικός έλεγχος κέρδους
  - Πλήρης παρακολούθηση QoE: Jitter, απώλεια πακέτων, καθυστέρηση και MOS

  Datasheet
  AudioCodes Mediant 500 Hybrid SBC
  AudioCodes 500 SBC
  Το AudioCodes Mediant 500 hybrid Enterprise Sorder Controller (E-SBC) και η συσκευή πύλης πολυμέσων είναι μια συμπαγής, υψηλής απόδοσης λύση σύνδεσης VoIP για μικρές επιχειρήσεις και τοποθεσίες υποκαταστημάτων.

  Το AudioCodes Mediant 500 συνδέει PBX και IP-PBX με οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών SIP trunking. Παρέχει επίσης ασφαλείς και αξιόπιστες επικοινωνίες για υποκαταστήματα σε κατανεμημένες επιχειρήσεις επικοινωνιών.

 • Κύρια χαρακτηριστικά

 • Μέγιστη. Συνεδρίες SBC: 250
  Μέγιστη. Συνεδρίες διακωδικοποίησης: ΔΕΝ
  Μέγιστη. Κανάλια TDM: 30
  Παράγοντας μορφής πλαισίου: 1U
  Πλεονασμός: πλεονασμός δύο κουτιών
  Επιλογή τείχους προστασίας και δρομολογητή δεδομένων: Y
  Παρακολούθηση ποιότητας φωνής: Υ
  Επιλογή πλατφόρμας διακομιστή OSN: ΔΕΝ

 • Κοινές δυνατότητες

 • Ασφάλεια
  - Προστασία άρνησης υπηρεσίας
  - Τείχος προστασίας VoIP και έλεγχος πακέτων σε βάθος
  - Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας
  - Απόκρυψη τοπολογίας
  - Διαχωρισμός κυκλοφορίας

  Διαλειτουργικότητα
  - Ευρεία διαλειτουργικότητα ITSP και PBX
  - Διαμεσολάβηση μεταφορών
  - Χειρισμός κεφαλίδας
  - Εκτεταμένη κωδικοποίηση και φωνοκωδικοποιητές
  - Διαδρομή NAT
  - Πύλη WebRTC

  Ποιότητα εμπειρίας
  - Έλεγχος εισαγωγής κλήσεων
  - Προτεραιότητα VoIP
  - Απόκρυψη πακέτων
  - Αποτυχία σηματοδότησης και μέσων
  - Διορθωμένος και δυναμικός έλεγχος κέρδους
  - Πλήρης παρακολούθηση QoE: Jitter, απώλεια πακέτων, καθυστέρηση και MOS

  Datasheet
  AudioCodes Mediant 800B Hybrid SBC
  AudioCodes 800 SBC
  Ο ελεγκτής συνόρων επιχείρησης AudioCodes Mediant 800 (E-SBC) και η πύλη πολυμέσων προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση συνδεσιμότητας για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Υποστηρίζοντας έως και 124 κανάλια φωνής σε πλατφόρμα 1U, το Mediant 800 παρέχει ευέλικτη συνδεσιμότητα μεταξύ δικτύων TDM και VoIP.

  Το AudioCodes Mediant 800 συνδέει IP-PBX με οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών SIP trunking, κλιμακώνοντας σε 400 ταυτόχρονες συνεδρίες. Προσφέρει ανώτερη απόδοση στη σύνδεση οποιουδήποτε SIP σε περιβάλλον SIP, παλαιότερα συστήματα PBX που βασίζονται σε TDM σε δίκτυα IP και IP-PBX με το PSTN.

 • Κύρια χαρακτηριστικά

 • Μέγιστη. Συνεδρίες SBC: 400
  Μέγιστη. Συνεδρίες διακωδικοποίησης: 110
  Μέγιστη. Κανάλια TDM: 124
  Παράγοντας μορφής πλαισίου: 1U
  Πλεονασμός: πλεονασμός δύο κουτιών και διπλή τροφοδοσία
  Επιλογή τείχους προστασίας και δρομολογητή δεδομένων: Y
  Παρακολούθηση ποιότητας φωνής: Υ
  Επιλογή πλατφόρμας διακομιστή OSN: Y

 • Κοινές δυνατότητες

 • Ασφάλεια
  - Προστασία άρνησης υπηρεσίας
  - Τείχος προστασίας VoIP και έλεγχος πακέτων σε βάθος
  - Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας
  - Απόκρυψη τοπολογίας
  - Διαχωρισμός κυκλοφορίας

  Διαλειτουργικότητα
  - Ευρεία διαλειτουργικότητα ITSP και PBX
  - Διαμεσολάβηση μεταφορών
  - Χειρισμός κεφαλίδας
  - Εκτεταμένη κωδικοποίηση και φωνοκωδικοποιητές
  - Διαδρομή NAT
  - Πύλη WebRTC

  Ποιότητα εμπειρίας
  - Έλεγχος εισαγωγής κλήσεων
  - Προτεραιότητα VoIP
  - Απόκρυψη πακέτων
  - Αποτυχία σηματοδότησης και μέσων
  - Διορθωμένος και δυναμικός έλεγχος κέρδους
  - Πλήρης παρακολούθηση QoE: Jitter, απώλεια πακέτων, καθυστέρηση και MOS

  Datasheet
  AudioCodes Mediant 800C Hybrid SBC
  AudioCodes 800C SBC
  The AudioCodes Mediant 800C enterprise session border controller (E-SBC) and media gateway offers a complete connectivity solution for small-to-medium sized enterprises. Supporting up to 124 voice channels in a 1U platform, the Mediant 800C provides versatile connectivity between TDM and VoIP networks.

  The AudioCodes Mediant 800C connects IP-PBXs to any SIP trunking service provider, scaling to 400 concurrent sessions. It offers superior performance in connecting any SIP to SIP environment, legacy TDM-based PBX systems to IP networks, and IP-PBXs to the PSTN.

 • Main Features

 • Max. SBC Sessions: 400
  Max. Transcoding Sessions: 110
  Max. TDM Channels: 124
  Chassis Form Factor: 1U
  Redundancy: Two box redundancy and dual power supplies
  Data Firewall and Router Option: Y
  Voice Quality Monitoring: Y
  OSN Server Platform Option: Y

 • Common Features

 • Security
  - Denial of Service protection
  - VoIP firewall and deep packet inspection
  - Encryption and authentication
  - Topology hiding
  - Traffic separation

  Interoperability
  - Wide ITSP and PBX interoperability
  - Transport mediation
  - Header manipulation
  - Extensive transcoding and vocoders
  - NAT traversal
  - WebRTC gateway

  Quality of Experience
  - Call Admission Control
  - VoIP prioritization
  - Packet loss concealment
  - Signaling and media failover
  - Fixed and dynamic gain control
  - Full QoE monitoring: Jitter, packet loss, delay and MOS

  Datasheet
  AudioCodes Mediant 1000B Hybrid SBC
  AudioCodes 1000 SBC
  Το AudioCodes Mediant 1000 hybrid enterprise session controller (E-SBC) και η πύλη πολυμέσων έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μια ολοκληρωμένη λύση συνδεσιμότητας για μικρές έως μεσαίες επιχειρήσεις.

  Υποστηρίζοντας έως και 192 ταυτόχρονες συνεδρίες φωνής σε μια αρθρωτή πλατφόρμα 1U, το Mediant 1000 παρέχει ευέλικτη συνδεσιμότητα μεταξύ των δικτύων TDM και VoIP.

  Το αρθρωτό AudioCodes Mediant 1000 συνδέει IP-PBX με οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών SIP trunking, κλιμακώνοντας έως 150 ταυτόχρονες συνεδρίες SBC. Προσφέρει ανώτερη απόδοση στη σύνδεση οποιωνδήποτε SIP σε περιβάλλοντα SIP, παλαιότερα συστήματα PBX που βασίζονται σε TDM σε δίκτυα IP και IP-PBX με το PSTN.

 • Κύρια χαρακτηριστικά

 • Μέγιστη. Συνεδρίες SBC: 150
  Μέγιστη. Συνεδρίες διακωδικοποίησης: 96
  Μέγιστη. Κανάλια TDM: 192
  Παράγοντας μορφής πλαισίου: 1U
  Πλεονάζον: Πλεονάζον τροφοδοτικό
  Επιλογή τείχους προστασίας δεδομένων και δρομολογητή: ΔΕΝ
  Παρακολούθηση ποιότητας φωνής: Υ
  Επιλογή πλατφόρμας διακομιστή OSN: Y

 • Κοινές δυνατότητες

 • Ασφάλεια
  - Προστασία άρνησης υπηρεσίας
  - Τείχος προστασίας VoIP και έλεγχος πακέτων σε βάθος
  - Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας
  - Απόκρυψη τοπολογίας
  - Διαχωρισμός κυκλοφορίας

  Διαλειτουργικότητα
  - Ευρεία διαλειτουργικότητα ITSP και PBX
  - Διαμεσολάβηση μεταφορών
  - Χειρισμός κεφαλίδας
  - Εκτεταμένη κωδικοποίηση και φωνοκωδικοποιητές
  - Διαδρομή NAT
  - Πύλη WebRTC

  Ποιότητα εμπειρίας
  - Έλεγχος εισαγωγής κλήσεων
  - Προτεραιότητα VoIP
  - Απόκρυψη πακέτων
  - Αποτυχία σηματοδότησης και μέσων
  - Διορθωμένος και δυναμικός έλεγχος κέρδους
  - Πλήρης παρακολούθηση QoE: Jitter, απώλεια πακέτων, καθυστέρηση και MOS

  Datasheet
  AudioCodes Mediant 2600 SBC
  AudioCodes 2600 SBC
  Το AudioCodes Mediant 2600 είναι ένας ελεγκτής συνόρων εταιρικής περιόδου (E-SBC) σχεδιασμένος για να εξυπηρετεί μεσαίες επιχειρήσεις.

  Υποστηρίζοντας έως και 600 ταυτόχρονες συνεδρίες, το AudioCodes Mediant 2600 υποστηρίζει εκτεταμένη συνδεσιμότητα SIP με ευρεία διαλειτουργικότητα, ενισχυμένη περιμετρική άμυνα ενάντια σε επιθέσεις DoS και προηγμένη παρακολούθηση ποιότητας φωνής.

 • Κύρια χαρακτηριστικά

 • Μέγιστη. Συνεδρίες SBC: 600
  Μέγιστη. Συνεδρίες διακωδικοποίησης: 600
  Παράγοντας μορφής πλαισίου: 1U
  1 + 1 Απόλυση: Υ
  Παρακολούθηση ποιότητας φωνής: Υ
  Επιλογή πλατφόρμας διακομιστή OSN: ΔΕΝ

 • Κοινές δυνατότητες

 • Ασφάλεια
  - Προστασία άρνησης υπηρεσίας
  - Τείχος προστασίας VoIP και έλεγχος πακέτων σε βάθος
  - Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας
  - Απόκρυψη τοπολογίας
  - Διαχωρισμός κυκλοφορίας

  Διαλειτουργικότητα
  - Ευρεία διαλειτουργικότητα ITSP και PBX
  - Διαμεσολάβηση μεταφορών
  - Χειρισμός κεφαλίδας
  - Εκτεταμένη κωδικοποίηση και φωνοκωδικοποιητές
  - Διαδρομή NAT
  - Πύλη WebRTC

  Ποιότητα εμπειρίας
  - Έλεγχος εισαγωγής κλήσεων
  - Προτεραιότητα VoIP
  - Απόκρυψη πακέτων
  - Αποτυχία σηματοδότησης και μέσων
  - Διορθωμένος και δυναμικός έλεγχος κέρδους
  - Πλήρης παρακολούθηση QoE: Jitter, απώλεια πακέτων, καθυστέρηση και MOS

  Datasheet
  AudioCodes Mediant 4000B SBC
  AudioCodes 4000 SBC
  Το AudioCodes Mediant 4000 είναι ένας ελεγκτής περιγράμματος συνόδου (SBC) σχεδιασμένος για ανάπτυξη σε μεγάλους οργανισμούς και ως SBC πρόσβασης για παρόχους υπηρεσιών.

  Υποστηρίζοντας έως και 5.000 ταυτόχρονες συνεδρίες, το AudioCodes Mediant 4000 υποστηρίζει εκτεταμένη συνδεσιμότητα SIP με ευρεία διαλειτουργικότητα, βελτιωμένη άμυνα περιμέτρου έναντι επιθέσεων DoS και προηγμένη παρακολούθηση ποιότητας φωνής.

 • Κύρια χαρακτηριστικά

 • Μέγιστη. Συνεδρίες SBC: 5000
  Μέγιστη. Συνεδρίες διακωδικοποίησης: 5000
  Παράγοντας μορφής πλαισίου: 1U
  1 + 1 Απόλυση: Υ
  Παρακολούθηση ποιότητας φωνής: Υ
  Επιλογή πλατφόρμας διακομιστή OSN: Y

 • Κοινές δυνατότητες

 • Ασφάλεια
  - Προστασία άρνησης υπηρεσίας
  - Τείχος προστασίας VoIP και έλεγχος πακέτων σε βάθος
  - Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας
  - Απόκρυψη τοπολογίας
  - Διαχωρισμός κυκλοφορίας

  Διαλειτουργικότητα
  - Ευρεία διαλειτουργικότητα ITSP και PBX
  - Διαμεσολάβηση μεταφορών
  - Χειρισμός κεφαλίδας
  - Εκτεταμένη κωδικοποίηση και φωνοκωδικοποιητές
  - Διαδρομή NAT
  - Πύλη WebRTC

  Ποιότητα εμπειρίας
  - Έλεγχος εισαγωγής κλήσεων
  - Προτεραιότητα VoIP
  - Απόκρυψη πακέτων
  - Αποτυχία σηματοδότησης και μέσων
  - Διορθωμένος και δυναμικός έλεγχος κέρδους
  - Πλήρης παρακολούθηση QoE: Jitter, απώλεια πακέτων, καθυστέρηση και MOS

  Datasheet
  AudioCodes Mediant 9030 SBC
  AudioCodes 9030 SBC
  Οι ελεγκτές περιγράμματος συνεδρίας μεσαίου μεγέθους 9000 της AudioCodes (SBC) έχουν σχεδιαστεί για ανάπτυξη σε τοποθεσίες μεγάλων επιχειρήσεων και κέντρων επαφών, καθώς και ως πρόσβαση και ανταλλαγή SBC για περιβάλλοντα παρόχων υπηρεσιών.

  Το AudioCodes Mediant 9030 SBC υποστηρίζει έως και 30.000 συνεδρίες και υποστηρίζει εκτεταμένη συνδεσιμότητα SIP με ευρεία διαλειτουργικότητα, ενισχυμένη περιμετρική άμυνα ενάντια στις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και προηγμένη παρακολούθηση της ποιότητας της φωνής.

 • Κύρια χαρακτηριστικά

 • Μέγιστη. Συνεδρίες SBC: 30000
  Μέγιστη. Συνεδρίες διακωδικοποίησης: 1000
  Παράγοντας μορφής πλαισίου: 1U
  1 + 1 Απόλυση: Υ
  Παρακολούθηση ποιότητας φωνής: Υ
  Επιλογή πλατφόρμας διακομιστή OSN: ΔΕΝ

 • Κοινές δυνατότητες

 • Ασφάλεια
  - Προστασία άρνησης υπηρεσίας
  - Τείχος προστασίας VoIP και έλεγχος πακέτων σε βάθος
  - Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας
  - Απόκρυψη τοπολογίας
  - Διαχωρισμός κυκλοφορίας

  Διαλειτουργικότητα
  - Ευρεία διαλειτουργικότητα ITSP και PBX
  - Διαμεσολάβηση μεταφορών
  - Χειρισμός κεφαλίδας
  - Εκτεταμένη κωδικοποίηση και φωνοκωδικοποιητές
  - Διαδρομή NAT
  - Πύλη WebRTC

  Ποιότητα εμπειρίας
  - Έλεγχος εισαγωγής κλήσεων
  - Προτεραιότητα VoIP
  - Απόκρυψη πακέτων
  - Αποτυχία σηματοδότησης και μέσων
  - Διορθωμένος και δυναμικός έλεγχος κέρδους
  - Πλήρης παρακολούθηση QoE: Jitter, απώλεια πακέτων, καθυστέρηση και MOS

  Datasheet
  AudioCodes Mediant 9080 SBC
  AudioCodes 9080 SBC
  Οι ελεγκτές περιγράμματος συνεδρίας μεσαίου μεγέθους 9000 της AudioCodes (SBC) έχουν σχεδιαστεί για ανάπτυξη σε τοποθεσίες μεγάλων επιχειρήσεων και κέντρων επαφών, καθώς και ως πρόσβαση και ανταλλαγή SBC για περιβάλλοντα παρόχων υπηρεσιών.

  Το AudioCodes Mediant 9080 SBC υποστηρίζει έως και 70.000 συνεδρίες και υποστηρίζει εκτεταμένη συνδεσιμότητα SIP με ευρεία διαλειτουργικότητα, ενισχυμένη περιμετρική άμυνα ενάντια στις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και προηγμένη παρακολούθηση ποιότητας φωνής

 • Κύρια χαρακτηριστικά

 • Μέγιστη. Συνεδρίες SBC: 70000
  Μέγιστη. Συνεδρίες διακωδικοποίησης: 30000 (Με σύμπλεγμα διακωδικοποίησης πολυμέσων)
  Παράγοντας μορφής πλαισίου: 1U
  1 + 1 Απόλυση: Υ
  Παρακολούθηση ποιότητας φωνής: Υ
  Επιλογή πλατφόρμας διακομιστή OSN: ΔΕΝ

 • Κοινές δυνατότητες

 • Ασφάλεια
  - Προστασία άρνησης υπηρεσίας
  - Τείχος προστασίας VoIP και έλεγχος πακέτων σε βάθος
  - Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας
  - Απόκρυψη τοπολογίας
  - Διαχωρισμός κυκλοφορίας

  Διαλειτουργικότητα
  - Ευρεία διαλειτουργικότητα ITSP και PBX
  - Διαμεσολάβηση μεταφορών
  - Χειρισμός κεφαλίδας
  - Εκτεταμένη κωδικοποίηση και φωνοκωδικοποιητές
  - Διαδρομή NAT
  - Πύλη WebRTC

  Ποιότητα εμπειρίας
  - Έλεγχος εισαγωγής κλήσεων
  - Προτεραιότητα VoIP
  - Απόκρυψη πακέτων
  - Αποτυχία σηματοδότησης και μέσων
  - Διορθωμένος και δυναμικός έλεγχος κέρδους
  - Πλήρης παρακολούθηση QoE: Jitter, απώλεια πακέτων, καθυστέρηση και MOS

  Datasheet