Microsoft Business Voice'i tellimused - kuu- või aastaplaanid

Hankige Microsoft 365 jaoks mõeldud telefonisüsteem. Microsoft 365 Business Voice on kaasaegne pilvepõhine telefonilahendus, mis integreerub Microsoft 365. See võimaldab teil helistada koos vestluste ja koosolekutega ühes rakenduses - Microsoft Teams.

Microsoft Phone System tellimus
Microsoft 365i Microsofti telefonisüsteemi tellimus on Microsofti 365 tellimuste lisalitsents ja pakub järgmisi funktsioone. Kui pole märgitud teisiti, on funktsioonid saadaval nii Teamsis kui ka Skype for Business Online'is.

Tellimiseks peate valima ühe järgmistest toodetest ja valima kassas sobiva lisandmooduli
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 äristandard
Microsoft 365 Business Premium

Pilveautomaatsed saatjad
Võimaldab luua menüüsüsteemi, mis võimaldab välistel ja sisemistel helistajatel teie organisatsiooni kasutajatele või osakondadele kõnesid leida ja neile helistada või neid edastada.
Pilvekõne järjekorrad
Võimaldab konfigureerida, kuidas teie organisatsiooni kõnejärjekordi hallatakse: näiteks seadistada ootel tervitused ja muusika, otsida kõne haldamiseks järgmist saadaolevat kõneagenti jne.
Ootel muusika
Esitab teenuse määratletud vaikemuusikat, kui ootele pannakse väliskõne üldkasutatavast telefonivõrgust (PSTN). See funktsioon töötab üks-ühele PSTN-to-Teams-kõne puhul lisaks kõnejärjekorda tehtud kõnedele. See funktsioon tagab ootel ootel olevate teadete pariteedi teiste platvormidega. See funktsioon on administraatori poolt konfigureeritav, kuid praegu ainult PowerShelli kaudu. PSTN-kõne konsultatiivsel edastamisel ei toetata ka muusikat ootel.
Kõne vastuvõtmine/algatamine (nime ja numbri järgi)
Võimaldab kasutajatel sissetulevatele kõnedele puudutusega vastata ja väljaminevatele kõnedele valida kas kogu telefoninumber või klõpsates kliendis oleval nimel.
Kõne suunamise valikud ja samaaegne helin
Võimaldab kasutajatel seada edasisuunamisreeglid, et kõned saaksid nendega kõikjal kaasas olla, või kõned saab suunata kolleegidele või kõneposti.
Grupikõne vastuvõtmine ja gruppi suunamine
Võimaldab kasutajatel jagada sissetulevaid kõnesid kolleegidega, et kolleegid saaksid vastata kõnedele, mis tekivad siis, kui kasutaja pole saadaval. Vähem häirib saajaid kui muud kõne jagamise vormid (nt kõne suunamine või samaaegne helin), kuna kasutajad saavad seadistada, kuidas nad soovivad, et neile sissetulevast jagatud kõnest teavitataks.
Kõne edastamine ja konsultatiivne edastamine
Võimaldab kasutajatel kõnesid teisele inimesele edastada. Või kui nad peavad kontorist lahkuma, kuid soovivad vestlust jätkata, saavad nad kõned arvutist või IP-telefonist oma mobiiltelefoni üle viia.
Ülekanne kõneposti keskkõne
Võimaldab kasutajatel kõne ajal kõneposti üle minna.
Kõnepark ja tooge
Võimaldab kasutajatel pilves teenuses Teams ootel kõne ootele panna. Kui kõne on pargitud, genereerib teenus unikaalse koodi kõnede saamiseks. Kõne parkinud kasutaja või keegi teine ​​saab seejärel kõne allalaadimiseks kasutada seda koodi ja toetatud rakendust või seadet.
Helistage otsingu kaudu telefoninumbrile
Võimaldab kasutajatel helistada otsingukastist, kasutades käsku/call ja määrates nime või numbri.
Helistaja ID
Ettevõtte sisekõnedel kuvatakse üksikasjalik helistaja ID, mis tõmbab teavet ettevõtte kataloogist, näidates ainult telefoninumbri asemel pildi ID-d ja ametinimetust. Välistest telefoninumbritest helistamiseks kuvatakse telefoniteenuse pakkuja antud helistaja ID. Kui välised telefoninumbrid on ettevõtte kataloogis teisejärgulised numbrid, kuvatakse ettevõtte kataloogi teave.
Seadme vahetamine
Võimaldab kasutajatel kõnet või koosolekut mängida teises HID-seadmes, mis on ühendatud Teamsiga; näiteks arvuti kõlaritelt peakomplektile üleminek.
Kohalolekupõhine kõnede suunamine
Kontrollib sissetulevat sidet kohalolekuga, võimaldades kasutajal blokeerida kogu sissetulev side, välja arvatud spetsiaalselt näidatud.
Integreeritud valimisklahvistik
Võimaldab kasutajatel valida nime või numbri järgi otsinguribal ja valimisklahvil, kiirendades väljaminevate kõnede tegemist.
Föderaalne helistamine
Võimaldab kasutajatel föderaalsete üürnike kasutajatega turvaliselt ühendust luua, suhelda ja nendega koostööd teha.
Videokaleri koostamine ja vastuvõtmine l
Kui kasutajakonto on videokõnede jaoks lubatud, saab kasutaja oma kontaktidega näost näkku videokõnesid teha. Vaja on vaid kaamerat, arvuti kõlareid ja mikrofoni. Kasutajad saavad peakomplekti kasutada ka siis, kui nende arvutis pole sisseehitatud heliseadet.
Pilvepostisõnum
Kui kasutaja saab kõneposti, edastatakse see oma Exchange'i postkasti e-kirjana koos kõneposti manusega. Kasutajad saavad oma sõnumeid kuulata oma sertifitseeritud lauaarvutitelefonis ja kõigis Teams või Skype for Business rakendustes.
Pilves kõneposti kasutaja seaded
Võimaldab kasutajatel konfigureerida oma kliendiseaded kõneposti tervituste, kõnele vastamise reeglite ja tervituskeele, sealhulgas kontoriväliste tervituste jaoks.
Sekundaarne helistaja
Kasutajad, kellel on arvutisse ühendatud mitu kõlariseadet, saavad lisaks vaikekõlarile heliseda ka teise seadme. Näiteks võib kasutaja, kellel on arvutiga ühendatud peakomplekt ja laua kõlarid, valida, kas kõne saabudes helistavad nii peakomplekt kui ka laua kõlarid, nii et ta ei jätaks kõnet vahele.
Eristavad helina märguanded (ainult meeskondadele)
Võimaldab kasutajatel valida tavaliste kõnede, edastatud kõnede ja delegeeritud kõnede jaoks eraldi helinad, et nad saaksid kõne tüüpi eristada.
Jagatud liini välimus
Võimaldab kasutajatel jagada oma telefoniliini, et teine ​​kasutaja saaks nende nimel helistada ja kõnesid vastu võtta.
Kinni hõivatud (ainult Teams)
Helistamisreeglid, mis võimaldavad teil konfigureerida sissetulevate kõnede käitlemist, kui kasutaja on juba kõnes või konverentsil või kui kõne on ootel. Kui helistaja on juba telefonis, kuuleb helistaja hõivatud signaali. Töötaja saab vastamata kõne teatise, kuid ei saa sissetulevatele kõnedele vastata. See funktsioon on vaikimisi keelatud, kuid üürniku administraator saab selle sisse lülitada.
Kõne blokeerimine
Võimaldab kasutajatel lisada (PSTN) telefoninumbrid blokeeritud loendisse, nii et järgmine kõne sellelt numbrilt on blokeeritud kasutaja helinaks.
Üldkasutatavad telefonid
Üldkasutatava ala telefon paigutatakse tavaliselt sellisesse kohta nagu fuajee või konverentsisaal, mis muudab selle kättesaadavaks mitmele inimesele. Üldkasutatavad telefonid on seadistatud pigem seadmetena kui kasutajatena ja saavad automaatselt võrku sisse logida.
Meediumist möödaviigu tugi (ainult Teams Direct Routing jaoks)
Parema jõudluse tagamiseks hoitakse meediumit Session Border Controlleri (SBC) ja kliendi vahel Microsofti telefonisüsteemi kaudu saatmise asemel.

Tellimiseks peate valima ühe järgmistest toodetest ja valima kassas sobiva lisandmooduli
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 äristandard
Microsoft 365 Business Premium
Microsoft 365 Business Basic & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Standard & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Premium & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
spinner