Microsoft Dynamics 365 Attach - za kupce s postojećim osnovnim proizvodom

Da bi licencirali osnovne poslovne aplikacije (prodaja, korisnička služba, terenska služba, automatizacija projektnih usluga, financije, upravljanje lancem opskrbe, maloprodaja i talenti), kupci mogu kupovati ili kao osnovnu ili kao priložene licence. Kada kupujete više osnovnih poslovnih aplikacija, prva ili osnovna licenca mora biti licenca s najvišom cijenom za korisnika. Svaki puni korisnik mora imati osnovnu licencu. Korisnici koji zahtijevaju više jezgri poslovnih aplikacija mogu kupiti onoliko priloženih SKU-ova koliko je potrebno po sniženoj cijeni. Svaka Attach licenca može se dodijeliti samo korisniku koji ima kvalificirani preduvjet Osnovne licence. Administrator neće moći dodijeliti Priloži licencu korisniku koji nema potrebnu osnovnu licencu. Kupci koji pokušavaju dodijeliti Priloži licencu korisniku koji nema preduvjet Osnovne licence, dobit će pogrešku tijekom dodjele. U EA-u ako se licenca Attach kupuje kada je potrebna osnovna licenca, kupci mogu pojačati licencu Attach na odgovarajuću Base licencu. U CSP-u i MPSA-i kupci moraju vratiti licencu Attach i kupiti odgovarajuću osnovnu licencu. Imajte na umu da se ovaj zahtjev za prodaju temelji na korisničkoj licenci (USL). Samo poslovne aplikacije koje su USL mogu se kupiti kao licenca za prilaganje.

Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Commerce Attach
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Commerce Attach omogućava kupcima s postojećom pretplatom na osnovni proizvod Dynamics 365 da dodaju Microsoft Dynamics 365 Commerce uz značajan popust.
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Customer Insights Attach
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Customer Insights Attach omogućuje kupcima s postojećom pretplatom na osnovni Dynamics 365 proizvod da dodaju Microsoft Dynamics 365 Customer Insights uz značajan popust.
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise Attach
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise Attach omogućava kupcima s postojećom pretplatom na osnovni proizvod Dynamics 365 da dodaju Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise uz značajan popust.
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional Attach
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional Attach omogućava kupcima s postojećom pretplatom na osnovni proizvod Dynamics 365 da dodaju Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional uz značajan popust.
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 1
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 2
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 3
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 4
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 5
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 1 Band 6
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 1
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 2
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 3
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 4
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 5
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 2 Band 6
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 1
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 2
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 3
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 4
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 5
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 e-Commerce Tier 3 Band 6
e-Commerce add on for Dynamics 365 Commerce
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Field Service Attach
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Field Service Attach omogućuje kupcima s postojećom pretplatom na osnovni Dynamics 365 proizvod da dodaju Microsoft Dynamics 365 Field Service uz značajan popust.
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Finance Attach
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Finance Attach omogućuje kupcima s postojećom pretplatom na osnovni proizvod Dynamics 365 da dodaju Microsoft Dynamics 365 Finance uz značajan popust.
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Human Resources Attach
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Human Resources Attach omogućuje kupcima s postojećom pretplatom na osnovni proizvod Dynamics 365 da dodaju Microsoft Dynamics 365 Human Resources uz značajan popust.
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Marketing Attach (From CE Plan s 10 seats min)
Subscription that includes Microsoft Dynamics 365 Marketing
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Marketing Attach
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Marketing Attach omogućuje kupcima s postojećom pretplatom na osnovni proizvod Dynamics 365 da dodaju Microsoft Dynamics 365 Marketing uz značajan popust.
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Project Operations Attach (Kvalificirana ponuda) (0-user minimum for Project Service Automation transitions)
Microsoft Dynamics 365 Project Operations attach license
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Project Operations Attach
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Project Operations Attach omogućuje kupcima s postojećom pretplatom na osnovni proizvod Dynamics 365 da dodaju Microsoft Dynamics 365 Project Operations uz značajan popust.
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Remote Assist Attach - besplatno probno razdoblje (30 dana/25 korisnika)
Subscription that includes Dynamics 365 Remote Assist Attach
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Remote Assist Attach
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Remote Assist Attach omogućuje kupcima s postojećom pretplatom na osnovni Dynamics 365 proizvod da dodaju Microsoft Dynamics 365 Remote Assist uz značajan popust.
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Sales Professional Attach
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Sales Professional Attach omogućuje kupcima s postojećom pretplatom na osnovni proizvod Dynamics 365 da dodaju Microsoft Dynamics 365 Sales Professional uz značajan popust.
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise Attach
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise Attach omogućava kupcima s postojećom pretplatom na osnovni proizvod Dynamics 365 da dodaju Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise uz značajan popust.
Pretplata na Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Attach
Pretplata na dodatak za upravljanje lancem opskrbe Microsoft Dynamics 365 omogućuje kupcima s postojećom pretplatom na osnovni proizvod Dynamics 365 da dodaju Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management uz značajan popust.