Microsoft Business Voice Előfizetések - havi vagy éves tervek

A Microsoft Teams egy telefonos, csevegési, együttműködési és videokonferencia-platform, amely lehetővé teszi a kommunikációt bárhonnan - szöveges csevegés, hanghívás vagy videokonferencia révén windowson, IOS-en, Androidon és kompatibilis asztali, video- és konferencia telefonok segítségével.

Microsoft Phone System előfizetés
A Microsoft 365 rendszerre vonatkozó Microsoft Phone System előfizetés egy kiegészítő licenc a Microsoft 365 előfizetésekhez, és a következő szolgáltatásokat kínálja. Hacsak másként nem jelezzük, a funkciók mind a Teams, mind a Skype Vállalkozás számára elérhetőek.

A megrendeléshez ki kell választania a következő termékek egyikét, és a fizetéskor ki kell választania a megfelelő kiegészítőt
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 üzleti szabvány
Microsoft 365 Business Premium

Felhő automatikus kísérők
Lehetővé teszi egy olyan menürendszer létrehozását, amely lehetővé teszi a külső és belső hívók számára, hogy megkeresjék és továbbítsák vagy továbbítsák a hívásokat a vállalat felhasználói vagy szervezeti részlegeinek.
Felhős hívássorok
Beállíthatja, hogy a szervezete hogyan kezelje a hívássorokat: például üdvözleteket és zenét állítson be várakozásban, keresse meg a következő elérhető hívásügynököt a hívás kezelésére stb.
Zene várva
A szolgáltatás által meghatározott alapértelmezett zenét játszik le, amikor a nyilvános kapcsolt telefonhálózattól (PSTN) érkező külsõ hívást tartásba helyezik. Ez a szolgáltatás az egyenkénti PSTN-to-Team hívásoknál működik a hívássorba érkező hívások mellett. Ez a funkció fenntartási értesítési paritást biztosít más platformokkal. Ezt a szolgáltatást az adminisztrátor konfigurálhatja, de jelenleg csak a PowerShellen keresztül. A zene visszatartása szintén nem támogatott a PSTN-hívás konzultatív átvitele során.
Hívásfogadás/kezdeményezés (név és szám szerint)
Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a bejövő hívásokra egy gombnyomással válaszoljanak, és a kimenő hívásokat a teljes telefonszám tárcsázásával vagy az ügyfél nevére kattintással hajtsák végre.
Hívásátirányítási lehetőségek és egyidejű csengetés
Lehetővé teszi a felhasználók számára az átirányítási szabályok felállítását, hogy a hívások bárhová eljussanak velük, vagy a hívások továbbíthatók a kollégákhoz vagy a hangpostához.
Csoportos hívásfogadás és átirányítás csoportba
Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a bejövő hívásokat megosszák kollégáikkal, hogy a kollégák válaszolhassanak azokra a hívásokra, amelyek akkor fordulnak elő, amikor a felhasználó nem érhető el. Kevésbé zavaró a címzettek számára, mint a hívásmegosztás más formái (például hívásátirányítás vagy egyidejű csengetés), mert a felhasználók beállíthatják, hogyan értesítsék őket a bejövő megosztott hívásról.
Hívás átadása és tanácsadói átadás
Lehetővé teszi, hogy a felhasználók hívásokat továbbítsanak egy másik személynek. Vagy ha el kell hagyniuk az irodájukat, de folytatni akarják a beszélgetést, át tudják adni a hívásokat PC-ről vagy IP-telefonjukról mobiltelefonjukra.
Átvitel a hangposta közepes hívásába
Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hívás közben áttérjenek a hangpostára.
Híváspark és visszakeresés
Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy tartsanak egy hívást a felhőben lévő Teams szolgáltatásban. Amikor egy hívás parkol, a szolgáltatás egyedi kódot generál a hívás lehívásához. A hívást parkoló felhasználó vagy valaki más ezt a kódot és egy támogatott alkalmazást vagy eszközt használhatja a hívás lekérésére.
Telefonszám hívása a keresésből
Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a/call paranccsal és név vagy szám megadásával kezdeményezzenek hívást a keresőmezőből.
Hívófél-azonosító
A vállalaton belüli hívások részletes hívóazonosítót jelenítenek meg, amely információkat vesz le a vállalati könyvtárból, és csak telefonszám helyett képi azonosítót és munkakört mutat. Külső telefonszámokról érkező hívások esetén a telefon szolgáltató által megadott hívófél-azonosító jelenik meg. Ha a külső telefonszámok másodlagos számok a vállalati könyvtárban, akkor a vállalati könyvtár információi jelennek meg.
Eszközváltás
Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hívást vagy értekezletet játsszanak le egy másik HID eszközön, amely a Teamshoz csatlakozik; például a PC-hangszórókról a fülhallgatóra váltás.
Jelenlét-alapú hívásirányítás
A jelenlévő bejövő kommunikációt vezérli, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy blokkoljon minden bejövő kommunikációt, kivéve a kifejezetten jelzetteket.
Integrált tárcsázó
Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy név vagy szám szerint tárcsázzanak bárhol a keresősávban és a tárcsázópadon, felgyorsítva a kimenő hívások kezdeményezését.
Egyesített hívás
Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy biztonságosan csatlakozzanak, kommunikáljanak és együttműködjenek az egyesített bérlők felhasználóival.
Készítsen és fogadjon videokalendátumot l
Ha a felhasználó fiókjában engedélyezve vannak a videohívások, a felhasználó személyes kapcsolattartással kezdeményezhet videohívásokat. Csak fényképezőgépre, számítógépük hangszóróira és mikrofonjára van szükségük. A felhasználók akkor is használhatnak fülhallgatót, ha számítógépük nem rendelkezik beépített audioeszközzel.
Felhős hangposta
Amikor a felhasználó hangpostaüzenetet kap, azt az Exchange-postafiókjába e-mailként eljuttatja, mellékelve a hangpostaüzenetet. A felhasználók tanúsított asztali telefonjukon, valamint az összes Teams vagy Skype for Business alkalmazásban meghallgathatják üzeneteiket.
Felhős hangposta felhasználói beállításai
Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy konfigurálják kliensbeállításaikat a hangpostai üdvözlések, a hívásfogadás szabályai és az üdvözlő nyelvek számára, beleértve az irodán kívüli üdvözleteket is.
Másodlagos csengő
Azok a felhasználók, akiknek több hangszóróeszközük van csatlakoztatva a számítógépükhöz, választhatnak egy másodlagos eszközt, amely az alapértelmezett hangszóró mellett csenget. Például a PC-hez csatlakoztatott fülhallgatóval és asztali hangszórókkal rendelkező felhasználó választhatja, hogy a fejhallgató és az asztali hangszóró is csenget, ha bejön egy hívás, hogy ne hagyja ki a hívást.
Megkülönböztető csengő figyelmeztetések (csak a Teamsnál)
Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy külön csengőhangokat válasszanak a normál hívásokhoz, az átirányított és az átruházott hívásokhoz, hogy megkülönböztessék a hívás típusát.
Megosztott vonal megjelenése
Lehetővé teszi a felhasználók számára a telefonvonal megosztását, hogy egy másik felhasználó hívásokat kezdeményezhessen és fogadhasson a nevükben.
Elfoglalt és foglalt (csak a Teamsnál)
Hívási házirend, amely lehetővé teszi a bejövő hívások kezelésének konfigurálását, amikor a felhasználó már hívásban vagy konferenciában van, vagy egy hívást tartásban tart. A hívó fél foglalt jelzést fog hallani, amikor a hívott személy már telefonál. A hívott személy értesítést kap a nem fogadott hívásról, de nem képes fogadni a bejövő hívásokat. Ez a szolgáltatás alapértelmezés szerint le van tiltva, de a bérlő rendszergazdája bekapcsolhatja.
Hívásblokkolás
Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a (PSTN) telefonszámokat hozzáadják a letiltott listához, így az adott számról érkező következő hívás le van tiltva a felhasználó csengetéséről.
Közösségi telefonok
A közös helyiségben tárolt telefont általában olyan helyen helyezik el, mint az előcsarnok vagy a konferenciaterem, így több ember számára elérhetővé válik. A közös telefonok készülékként vannak beállítva, nem pedig felhasználók, és automatikusan bejelentkezhetnek a hálózatba.
Média bypass támogatás (csak a Teams Direct Routing esetén)
A jobb teljesítmény érdekében a hordozókat a Session Border Controller (SBC) és az ügyfél között tartják, ahelyett, hogy a Microsoft Phone System-en keresztül küldenék.

A megrendeléshez ki kell választania a következő termékek egyikét, és a fizetéskor ki kell választania a megfelelő kiegészítőt
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 üzleti szabvány
Microsoft 365 Business Premium
Microsoft 365 Business Basic & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Standard & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Premium & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
spinner