„Microsoft Business Voice“ Prenumeratos - Mėnesiniai arba Metiniai Planai

Telefonų sistema skirta Microsoft 365. Microsoft 365 Business Voice yra modernus debesų duombazės technologija paremtas telefonijos tinklas, integruojamas į Microsoft 365. Jis suteikia Jums galimybę paprastai surengti skambutį vienoje „Microsoft Teams“ programoje

„Microsoft Phone System“ prenumerata
„Microsoft 365“ „Microsoft Phone System“ prenumerata yra „Microsoft 365“ prenumeratų papildomos licencijos ir suteikia šias funkcijas. Jei nenurodyta kitaip, funkcijos pasiekiamos tiek Teams, tiek „Skype for Business Online“.

Norėdami užsisakyti, turite pasirinkti vieną iš šių produktų ir atsiskaitydami pasirinkti tinkamą priedą
„Microsoft 365 Business Basic“
„Microsoft 365“ verslo standartas
„Microsoft 365 Business Premium“

Automatiniai debesų palydovai
Leidžia jums sukurti meniu sistemą, leidžiančią išorės ir vidaus skambintojams surasti vietą ir perduoti skambučius įmonės vartotojams ar organizacijos padaliniams.
Skambučių iš debesies eilės
Leidžia konfigūruoti, kaip tvarkomos jūsų organizacijos skambučių eilės: pavyzdžiui, nustatykite sulaikytus sveikinimus ir muziką, ieškokite kito galimo skambučių agento, kuris tvarkytų skambutį, ir pan.
Muzika sulaikyta
Leidžiama numatytoji paslaugos apibrėžta muzika, kai sulaikomas išorinis skambutis iš viešojo telefono tinklo (PSTN). Ši funkcija veikia kartu su „PSTN-to-Team“ skambučiais, be skambučių į skambučių eilę. Ši funkcija suteikia sulaikytų pranešimų paritetą su kitomis platformomis. Šią funkciją gali konfigūruoti administratorius, tačiau šiuo metu ji naudojama tik per „PowerShell“. „Hold“ muzika taip pat nepalaikoma perduodant konsultacinį PSTN skambutį.
Skambučio atsakymas/inicijavimas (pagal vardą ir numerį)
Leidžia vartotojams atsakyti į įeinančius skambučius paliečiant ir atlikti skambučius rinkdami visą telefono numerį arba spustelėdami kliento vardą.
Skambučių peradresavimo parinktys ir skambėjimas vienu metu
Leidžia vartotojams nustatyti persiuntimo taisykles, kad skambučiai būtų prieinami bet kur, arba skambučius galima persiųsti kolegoms ar balso paštu.
Grupinio skambučio paėmimas ir persiuntimas į grupę
Leidžia vartotojams dalytis gaunamais skambučiais su kolegomis, kad kolegos galėtų atsakyti į skambučius, kurie įvyksta, kai vartotojas nepasiekiamas. Mažiau trukdžių gavėjams nei kitomis skambučių dalijimosi formomis (pvz., Skambučių peradresavimas ar vienu metu skambėjimas), nes vartotojai gali konfigūruoti, kaip jiems reikia pranešti apie gaunamą bendrą skambutį.
Skambučio perdavimas ir konsultacinis perkėlimas
Leidžia vartotojams persiųsti skambučius kitam asmeniui. Arba, jei jiems reikia palikti savo biurą, bet nori tęsti pokalbį, jie gali perkelti skambučius iš savo kompiuterio ar IP telefono į savo mobilųjį telefoną.
Pervedimas į balso pašto vidurinį skambutį
Leidžia vartotojams skambučio metu persijungti į balso paštą.
Skambučių parkas ir gaukite
Leidžia vartotojams sulaikyti skambutį debesyje esančioje Teams tarnyboje. Kai skambutis užimamas, paslauga sugeneruoja unikalų skambučių priėmimo kodą. Paskambinęs vartotojas ar kas nors kitas gali naudoti tą kodą ir palaikomą programą ar įrenginį skambučiui gauti.
Skambinkite telefono numeriu iš paieškos
Leidžia vartotojams atlikti skambutį iš paieškos laukelio naudojant komandą/call ir nurodant vardą ar numerį.
Skambintojo ID
Skambučiuose iš įmonės vidaus pateikiamas išsamus skambinančiojo ID, kuris ištraukia informaciją iš įmonės katalogo, o vietoje telefono numerio rodomas paveikslėlio ID ir pareigos. Skambinant iš išorinių telefono numerių, rodomas telefono paslaugų teikėjo pateiktas skambinančiojo ID. Jei išoriniai telefono numeriai yra antriniai įmonės katalogo numeriai, tada bus rodoma informacija iš įmonės katalogo.
Įrenginio perjungimas
Leidžia vartotojams skambinti ar susitikti kitu HID įrenginiu, kuris yra prijungtas prie Teams; pavyzdžiui, perjungti iš savo kompiuterio garsiakalbių į ausines.
Buvimu pagrįstas skambučių nukreipimas
Valdo gaunamą ryšį su buvimu, leidžiančiu vartotojui blokuoti visus gaunamus ryšius, išskyrus tuos, kurie yra specialiai nurodyti.
Integruota rinkimo skydelis
Leidžia vartotojams rinkti pagal vardą arba numerį bet kurioje paieškos juostoje ir rinkimo klaviatūroje, paspartinant skambučių siuntimą.
Federuotas skambutis
Leidžia vartotojams saugiai prisijungti, bendrauti ir bendradarbiauti su federuotų nuomininkų vartotojais.
Sukurkite ir gaukite vaizdo įrašo kal
Jei vartotojo paskyroje įgalinti vaizdo skambučiai, jis gali tiesiogiai bendrauti su vaizdo įrašais. Viskas, ko jiems reikia, yra fotoaparatas, kompiuterio garsiakalbiai ir mikrofonas. Vartotojai taip pat gali naudoti ausines, jei jų kompiuteryje nėra įmontuoto garso įrenginio.
Debesies balso paštas
Kai vartotojas gauna balso paštą, jis perduodamas į „Exchange“ pašto dėžutę kaip el. Laiškas su balso pašto pranešimu kaip priedas. Vartotojai gali klausytis savo pranešimų sertifikuotame darbalaukio telefone ir visose Teams ar „Skype“ verslui programose.
Debesies balso pašto vartotojo nustatymai
Leidžia vartotojams konfigūruoti kliento balso pašto sveikinimų, atsakymo į skambučius taisyklių ir sveikinimo kalbos nustatymus, įskaitant sveikinimus ne biure.
Antrinis skambutis
Vartotojai, turintys prie kompiuterio prijungtus kelis garsiakalbių įrenginius, gali pasirinkti, kad šalia numatytojo garsiakalbio skambėtų antrinis įrenginys. Pavyzdžiui, vartotojas, turintis prie kompiuterio prijungtas ausines ir stalo garsiakalbius, gali pasirinkti, kad skambinant skambėtų ir ausinės, ir stalo garsiakalbiai, kad nepraleistų skambučio.
Skiriamieji žiedų įspėjimai (tik komandoms)
Leidžia vartotojams pasirinkti atskirus skambėjimo tonus įprastiems skambučiams, peradresuotiems ir deleguotiems skambučiams, kad jie galėtų atskirti skambučio tipą.
Bendrosios linijos išvaizda
Leidžia vartotojams dalytis savo telefono linija, kad kitas vartotojas galėtų skambinti ir priimti skambučius jų vardu.
Užimtas užimtas (tik komandoms)
Skambinimo strategija, leidžianti konfigūruoti, kaip gaunami skambučiai tvarkomi, kai vartotojas jau dalyvauja skambutyje ar konferencijoje arba yra sulaikęs skambutį. Skambinantysis išgirs užimtą signalą, kai skambinantysis jau skambins telefonu. Gavėjas gauna pranešimą apie praleistą skambutį, tačiau negali atsakyti į gaunamus skambučius. Tai yra funkcija yra išjungta pagal numatytuosius nustatymus, tačiau ją gali įjungti nuomininko administratorius.
Skambučių blokavimas
Leidžia vartotojams pridėti (PSTN) telefono numerius prie užblokuotų sąrašų, kad kitas skambinimas iš to numerio būtų užblokuotas skambinti vartotojui.
Bendrojo naudojimo telefonai
Bendrojo telefono telefonas paprastai dedamas tokioje vietoje kaip vestibiulis ar konferencijų kambarys, kad jis būtų prieinamas keliems žmonėms. Bendrojo naudojimo telefonai yra nustatyti kaip įrenginiai, o ne vartotojai, ir jie gali automatiškai prisijungti prie tinklo.
Žiniasklaidos aplenkimo palaikymas (tik Teams tiesioginiam maršrutui)
Siekiant geresnio našumo, laikmenos laikomos tarp „Session Border Controller“ (SBC) ir kliento, o ne siunčiamos per „Microsoft Phone System“.

Norėdami užsisakyti, turite pasirinkti vieną iš šių produktų ir atsiskaitydami pasirinkti tinkamą priedą
„Microsoft 365 Business Basic“
„Microsoft 365“ verslo standartas
„Microsoft 365 Business Premium“
Microsoft 365 Business Basic & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Standard & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Premium & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
spinner