Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise Attach abonements

Informācija par produktu: Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise Attach abonements


Microsoft Dynamics 365 klientu apkalpošanas uzņēmuma pievienošanas abonements ļauj klientiem ar esošu Dynamics 365 pamata produktu abonementu pievienot Microsoft Dynamics 365 klientu apkalpošanas uzņēmumu ar ievērojamu atlaidi.

  • MPN: 16b71874-cc11-44db-91cf-56badc7b53cd
  • 16,90 € Mēneša bez PVN
    202,80 € Katru gadu bez PVN
    608,40 € reizi trijos gados bez PVN

    Daudzums: Pasūtījums