Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional Attach abonements

Informācija par produktu: Microsoft Dynamics 365 Customer Service Professional Attach abonements


Microsoft Dynamics 365 klientu apkalpošanas profesionāļa pievienošanas abonements ļauj klientiem ar esošu Dynamics 365 pamata produkta abonementu pievienot Microsoft Dynamics 365 klientu apkalpošanas profesionāli ar ievērojamu atlaidi.

  • MPN: 41791076-9613-40e3-b1c4-7ba8c2c95e60
  • 16,90 € Mēneša bez PVN
    202,80 € Katru gadu bez PVN
    608,40 € reizi trijos gados bez PVN

    Daudzums: Pasūtījums