Microsoft Business Voice abonementi - Mēneša vai Gada Plāni

Iegūstiet tālruņu sistēmu, kas paredzēta operētājsistēmai Microsoft 365. Microsoft 365 Business Voice ir moderns mākoņdatošanas telefonijas risinājums, kas integrēts Microsoft 365. Tas ļauj jums zvanīt kopā ar tērzēšanu un sapulcēm vienā lietotnē Microsoft Teams.

Microsoft Phone System abonements
Microsoft 365 tālruņa sistēmas abonements Microsoft 365 ir pievienojumprogrammu licences Microsoft 365 abonementiem un nodrošina šādas funkcijas. Ja nav norādīts citādi, funkcijas ir pieejamas gan komandās, gan Skype darbam tiešsaistē.

Lai pasūtītu, jums jāizvēlas viens no šiem produktiem un kasē jāizvēlas atbilstošais papildinājums
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 biznesa standarts
Microsoft 365 Business Premium

Automobiļu mākoņa pavadoņi
Ļauj izveidot izvēlņu sistēmu, kas ļauj ārējiem un iekšējiem zvanītājiem atrast un veikt vai pārsūtīt zvanus uzņēmuma lietotājiem vai jūsu organizācijas nodaļām.
Mākoņa zvanu rindas
Ļauj konfigurēt, kā jūsu organizācijā tiek pārvaldītas zvanu rindas: piemēram, iestatīt aizturētos sveicienus un mūziku, meklēt nākamo pieejamo zvanu aģentu zvana apstrādei utt.
Aizturēta mūzika
Atskaņo pakalpojuma definēto noklusējuma mūziku, kad tiek aizturēts ārējs zvans no publiskā komutētā tālruņa tīkla (PSTN). Šī funkcija darbojas individuālo PSTN-to-Team zvaniem papildus zvaniem, kas veikti zvanu rindā. Šī funkcija nodrošina aizturētu paziņojumu paritāti ar citām platformām. Šo funkciju var konfigurēt administrators, taču pašlaik tā ir tikai izmantojot PowerShell. Aizturēšanas mūzika netiek atbalstīta arī konsultatīvā PSTN zvana pārsūtīšanas laikā.
Atbildēt uz zvanu/sākt zvanu (pēc vārda un numura)
Ļauj lietotājiem atbildēt uz ienākošajiem zvaniem ar pieskārienu un veikt izejošos zvanus, izsaucot pilnu tālruņa numuru vai klientā noklikšķinot uz nosaukuma.
Zvanu pāradresācijas iespējas un vienlaicīgs zvans
Ļauj lietotājiem iestatīt pāradresācijas noteikumus, lai zvani varētu iet ar viņiem jebkur, vai arī zvanus var pārsūtīt kolēģiem vai balss pastam.
Grupas zvana saņemšana un pārsūtīšana uz grupu
Ļauj lietotājiem koplietot ienākošos zvanus ar kolēģiem, lai kolēģi varētu atbildēt uz zvaniem, kas rodas, kamēr lietotājs nav pieejams. Mazāk traucējumus saņēmējiem nekā citi zvanu koplietošanas veidi (piemēram, zvanu pāradresācija vai vienlaicīga zvana izveide), jo lietotāji var konfigurēt, kā viņi vēlas saņemt paziņojumus par ienākošo koplietojamo zvanu.
Zvana pārsūtīšana un konsultatīva pārsūtīšana
Ļauj lietotājiem pārsūtīt zvanus citai personai. Vai arī, ja viņiem ir jāatstāj birojs, bet viņi vēlas turpināt sarunu, viņi var pārsūtīt zvanus no sava datora vai IP tālruņa uz mobilo tālruni.
Pārsūtīšana uz balss pasta vidējā sarunu
Ļauj lietotājiem sarunas laikā pārsūtīt uz balss pastu.
Zvanu parks un izgūstiet
Ļauj lietotājiem mākoņa pakalpojumā Teams aizturēt zvanu. Kad zvans ir rezervēts, pakalpojums ģenerē unikālu kodu zvanu izgūšanai. Pēc tam lietotājs, kurš rezervējis zvanu, vai kāds cits var izmantot šo kodu un atbalstītu lietotni vai ierīci zvana izgūšanai.
Zvaniet uz tālruņa numuru no meklēšanas
Ļauj lietotājiem veikt zvanu no meklēšanas lodziņa, izmantojot komandu/call un norādot vārdu vai numuru.
Zvanītāja ID
Zvanos no uzņēmuma iekšienes tiek parādīts detalizēts zvanītāja ID, kas iegūst informāciju no uzņēmuma direktorija, parādot attēla ID un amata nosaukumu, nevis tikai tālruņa numuru. Zvaniem no ārējiem tālruņa numuriem tiek parādīts tālruņa pakalpojumu sniedzēja norādītais zvanītāja ID. Ja ārējie tālruņu numuri ir sekundāri numuri uzņēmuma direktorijā, tiks parādīta informācija no uzņēmuma direktorija.
Ierīces pārslēgšana
Ļauj lietotājiem atskaņot zvanu vai sapulci citā HID ierīcē, kas ir savienota ar Teams; piemēram, pārslēgšanās no datora skaļruņiem uz austiņām.
Zvanu maršrutēšana uz klātbūtnes pamata
Kontrolē ienākošo komunikāciju ar klātbūtni, ļaujot lietotājam bloķēt visu ienākošo komunikāciju, izņemot tās, kas īpaši norādītas.
Integrētā zvanu tastatūra
Ļauj lietotājiem zvanīt pēc nosaukuma vai numura jebkurā meklēšanas joslā un sastādīšanas tastatūrā, paātrinot izejošo zvanu veikšanas procesu.
Federālais zvans
Ļauj lietotājiem droši izveidot savienojumu, sazināties un sadarboties ar apvienoto īrnieku lietotājiem.
Izveidojiet un saņemiet video videoklipu l
Ja lietotāja kontā ir iespējoti videozvani, lietotājs var veikt tiešos videozvanus ar saviem kontaktiem. Viņiem ir nepieciešama tikai kamera, datora skaļruņi un mikrofons. Lietotāji var izmantot arī austiņas, ja viņu datorā nav iebūvēta audio ierīce.
Balss balss pasts
Kad lietotājs saņem balss pastu, tas tiek piegādāts viņu Exchange pastkastē kā e-pasts ar balss pasta ziņojumu kā pielikumu. Lietotāji var klausīties savus ziņojumus sertificētajā darbvirsmas tālrunī un visās Teams vai Skype for Business lietojumprogrammās.
Balss pasta lietotāja iestatījumi
Ļauj lietotājiem konfigurēt klienta iestatījumus balss pasta sveicieniem, zvanu atbildēšanas kārtulām un apsveikuma valodai, ieskaitot sveicienus ārpus biroja.
Sekundārais zvana signāls
Lietotāji ar vairākām skaļruņu ierīcēm, kas savienotas ar datoru, var iestatīt, lai blakus noklusējuma skaļrunim zvana arī sekundārā ierīce. Piemēram, lietotājs ar austiņām, kas savienotas ar datoru, un galda skaļruņiem var izvēlēties, vai zvana laikā zvana gan austiņas, gan galda skaļruņi, lai viņi nepalaistu garām zvanu.
Atšķirīgi zvana brīdinājumi (tikai komandām)
Ļauj lietotājiem izvēlēties atsevišķus zvana signālus parastajiem zvaniem, pāradresētajiem un deleģētajiem zvaniem, lai viņi varētu atšķirt zvana veidu.
Koplietojamās līnijas izskats
Ļauj lietotājiem koplietot savu tālruņa līniju, lai cits lietotājs varētu veikt un saņemt zvanus viņu vārdā.
Aizņemts aizņemts (tikai komandām)
Zvana politika, kas ļauj konfigurēt ienākošo zvanu apstrādi, kad lietotājs jau piedalās sarunā vai konferencē vai ja zvans ir aizturēts. Zvanītājs dzirdēs aizņemtu signālu, kad sarunu biedrs jau ir pa tālruni. Zvanītājs saņem paziņojumu par neatbildētu zvanu, bet nespēj atbildēt uz ienākošajiem zvaniem. Šī ir funkcija pēc noklusējuma ir atspējota, bet nomnieka administrators to var ieslēgt.
Zvanu bloķēšana
Ļauj lietotājiem pievienot (PSTN) tālruņu numurus bloķēto sarakstam, lai nākamais zvans no šī numura netiktu bloķēts.
Koplietošanas tālruņi
Koplietošanas zonas tālrunis parasti tiek novietots tādā zonā kā vestibils vai konferenču telpa, padarot to pieejamu vairākiem cilvēkiem. Parasti tālruņi ir iestatīti kā ierīces, nevis lietotāji, un tos var automātiski pierakstīties tīklā.
Multivides apvedceļa atbalsts (tikai Teams tiešajam maršrutēšanai)
Lai nodrošinātu labāku sniegumu, multivide tiek turēta starp Session Border Controller (SBC) un klientu, nevis tiek sūtīta caur Microsoft Phone System.

Lai pasūtītu, jums jāizvēlas viens no šiem produktiem un kasē jāizvēlas atbilstošais papildinājums
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 biznesa standarts
Microsoft 365 Business Premium
Microsoft 365 Business Basic & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Standard & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Premium & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
spinner