Abonamente Microsoft Business Voice - Planuri Lunare sau Anuale

Obțineți un sistem de telefonie conceput pentru Microsoft 365. Microsoft 365 Business Voice este o soluție modernă de telefonie bazată pe cloud care se integrează în Microsoft 365. Vă oferă apeluri împreună cu chat și întâlniri într-o singură aplicație, Microsoft Teams.

Abonament Microsoft Phone System
Abonamentul Microsoft Phone System pentru Microsoft 365 este o licență suplimentară pentru abonamentele Microsoft 365 și oferă următoarele caracteristici. Dacă nu se specifică altfel, funcțiile sunt disponibile atât în ​​Teams, cât și în Skype for Business Online.

Pentru a comanda, trebuie să alegeți unul dintre următoarele produse și să selectați suplimentul corespunzător la plată
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium

Însoțitori auto cloud
Vă permite să creați un sistem de meniu care permite apelanților externi și interni să localizeze și să efectueze sau să transfere apeluri către utilizatorii companiei sau departamentele din organizația dvs.
Cozi de apel cloud
Vă permite să configurați modul în care sunt gestionate cozile de apel pentru organizația dvs.: de exemplu, configurați mesajele de întâmpinare și muzica în așteptare, căutați următorul agent de apel disponibil care să gestioneze apelul și așa mai departe.
Muzică în așteptare
Redă muzică implicită definită de serviciu atunci când un apel extern din rețeaua publică de telefonie comutată (PSTN) este pus în așteptare. Această caracteristică funcționează pentru apelurile PSTN-la-Teams one-to-one, în plus față de apelurile efectuate către o coadă de apeluri. Această caracteristică oferă o paritate de notificare în așteptare cu alte platforme. Această caracteristică este configurabilă de către administrator, dar în prezent numai prin PowerShell. De asemenea, muzica în așteptare nu este acceptată în transferul consultativ al unui apel PSTN.
Apelați răspunsul/inițiați (după nume și număr)
Permite utilizatorilor să răspundă la apelurile primite cu o simplă atingere și să efectueze apeluri de ieșire fie formând numărul complet de telefon, fie făcând clic pe un nume din client.
Opțiuni de redirecționare a apelurilor și apel simultan
Permite utilizatorilor să configureze reguli de redirecționare, astfel încât apelurile să poată merge cu ele oriunde sau apelurile pot fi redirecționate către colegi sau către mesageria vocală.
Preluarea apelurilor de grup și redirecționarea către grup
Permite utilizatorilor să partajeze apelurile primite cu colegii, astfel încât colegii să poată răspunde la apelurile care apar în timp ce utilizatorul nu este disponibil. Mai puțin perturbatoare pentru destinatari decât alte forme de partajare a apelurilor (cum ar fi redirecționarea apelurilor sau apeluri simultane), deoarece utilizatorii pot configura modul în care doresc să fie anunțați despre un apel partajat primit.
Transferați un apel și un transfer consultativ
Permite utilizatorilor să transfere apeluri către o altă persoană. Sau, dacă trebuie să părăsească biroul, dar doresc să continue conversația, pot transfera apelurile de pe computerul sau telefonul IP pe telefonul mobil.
Transferați la apelul telefonic vocal la mijlocul apelului
Permite utilizatorilor să transfere la mesageria vocală în timpul unui apel.
Apelați și preluați apelurile
Permite utilizatorilor să pună un apel în așteptare în serviciul Teams din cloud. Când un apel este parcat, serviciul generează un cod unic pentru recuperarea apelului. Utilizatorul care a parcat apelul sau altcineva poate folosi codul respectiv și o aplicație sau dispozitiv acceptat pentru a prelua apelul.
Apelați numărul de telefon din căutare
Permite utilizatorilor să efectueze un apel din caseta de căutare utilizând comanda/call și specificând un nume sau un număr.
ID apelant
Apelurile din interiorul companiei afișează un ID de apelant detaliat care extrage informații din directorul corporativ, afișând ID-ul cu imagine și titlul postului în loc de doar un număr de telefon. Pentru apeluri de la numere de telefon externe, este afișat ID-ul apelantului furnizat de furnizorul de servicii de telefonie. Dacă numerele de telefon externe sunt numere secundare în directorul corporativ, atunci vor fi afișate informațiile din directorul corporativ.
Comutarea dispozitivului
Permite utilizatorilor să joace un apel sau o întâlnire pe un alt dispozitiv HID conectat la Teams; de exemplu, trecerea de la difuzoarele PC-ului la o cască.
Rutare apeluri bazate pe prezență
Controlează comunicațiile de intrare cu prezență, permițând utilizatorului să blocheze toate comunicările de intrare, cu excepția celor indicate în mod specific.
Tastatură de apelare integrată
Permite utilizatorilor să formeze după nume sau număr oriunde în bara de căutare și în tastatură, accelerând procesul de efectuare a apelurilor de ieșire.
Apeluri federate
Permite utilizatorilor să se conecteze, să comunice și să colaboreze în siguranță cu utilizatorii din chiriașii federați.
Creați și primiți un videoclip video l
Dacă contul utilizatorului este activat pentru apeluri video, utilizatorul poate efectua apeluri video față în față cu contactele sale. Tot ce le trebuie este o cameră, difuzoarele și microfonul computerului lor. Utilizatorii pot utiliza, de asemenea, o cască dacă computerul lor nu are un dispozitiv audio încorporat.
Mesagerie vocală cloud
Atunci când un utilizator primește un mesaj vocal, acesta este livrat în căsuța poștală Exchange ca e-mail cu mesajul de mesagerie vocală ca atașament. Utilizatorii își pot asculta mesajele pe telefonul desktop certificat și pe toate aplicațiile Teams sau Skype for Business.
Setări utilizator pentru mesageria vocală cloud
Permite utilizatorilor să-și configureze setările clientului pentru mesajele de întâmpinare pentru mesageria vocală, regulile de răspuns la apeluri și limba de întâmpinare, inclusiv mesajele de întâmpinare din afara biroului.
Sonerie secundară
Utilizatorii cu mai multe dispozitive difuzoare conectate la computerul lor pot alege să seteze un dispozitiv secundar să sune în plus față de difuzorul lor implicit. De exemplu, un utilizator cu setul cu cască conectat la computer și difuzoarele de birou poate alege să sune atât căștile, cât și difuzoarele de birou când intră un apel, astfel încât să nu rateze un apel.
Alerte sonore distincte (numai Teams)
Permite utilizatorilor să aleagă tonuri de apel separate pentru apeluri normale, apeluri redirecționate și apeluri delegate, astfel încât să poată distinge tipul de apel.
Aspect liniar comun
Permite utilizatorilor să își partajeze linia telefonică, astfel încât un alt utilizator să poată efectua și primi apeluri în numele lor.
Ocupat pe Ocupat (numai Teams)
O politică de apelare care vă permite să configurați modul în care sunt tratate apelurile primite atunci când un utilizator este deja într-un apel sau conferință sau are un apel pus în așteptare. Apelantul va auzi un semnal de ocupat atunci când apelantul este deja la telefon. Destinatarul primește o notificare de apel pierdut, dar nu poate răspunde la apelurile primite. Această caracteristică este dezactivată în mod implicit, dar poate fi activată de administratorul chiriașului.
Blocarea apelurilor
Permite utilizatorilor să adauge numere de telefon (PSTN) la o listă blocată, astfel încât următorul apel din acel număr să fie blocat pentru a nu suna utilizatorul.
Telefoane în zonă comună
Un telefon comun este de obicei plasat într-o zonă precum un hol sau o sală de conferințe, făcându-l disponibil pentru mai multe persoane. Telefoanele din zona comună sunt configurate mai degrabă ca dispozitive decât ca utilizatori și se pot conecta automat la o rețea.
Suport pentru ocolirea mass-media (numai pentru rutare directă a Teamslor)
Pentru o performanță mai bună, mass-media este păstrată între Session Border Controller (SBC) și client în loc să o trimită prin sistemul Microsoft Phone.

Pentru a comanda, trebuie să alegeți unul dintre următoarele produse și să selectați suplimentul corespunzător la plată
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium
Microsoft 365 Business Basic & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Standard & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Premium & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
spinner