Predplatné Microsoft Dynamics 365 - Mesačné alebo Ročné Plány

Zoznámte sa s dnešnými výzvami spojením svojich zákazníkov a firiem s novou generáciou aplikácií CRM a ERP.

Predplatné Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement - bezplatná skúšobná verzia (30 dní / 25 používateľov)
User subscription that includes a trial of Customer Engagement applications.
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Guides - bezplatná skúšobná verzia (30 dní / 25 používateľov)
User subscription for individuals who want to access Dynamics 365 Guides on any device.
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Remote Assist - bezplatná skúšobná verzia (30 dní / 25 používateľov)
Toto predplatné umožňuje podnikom používať Microsoft Dynamics 365 Remote Assist na prvé riešenie problémov rýchlejšie. Vďaka heads-upu, hands-free videohovorom na Microsoft HoloLens, môžu technickí pracovníci v teréne spolupracovať s akýmkoľvek vzdialeným odborníkom na PC alebo mobilné telefóny pri riešení problémov v kontexte.
Ďalšie hardvérové a softvérové požiadavky sa líšia v závislosti od dostupných funkcií a obsahu. Aby mohli používatelia povoliť prístup k tomuto predplatnému, musia správcovia IT po zakúpení prideliť používateľom jednotlivé miesta, aby si mohli používatelia nainštalovať aplikáciu z Microsoft Store alebo Store for Business.
Predplatné Pro Direct Support for Dynamics 365 Operations
Professional Direct paid support offering for Microsoft Dynamics 365 which includes 24x7 support, escalation assistance, training and fast response times. 20-seat minimum purchase required.
Predplatné Pro Direct Support for Microsoft Dynamics 365 Operations (20-seat min)
Predplatné Pro Direct Support for Microsoft Dynamics 365 Operations je platená ponuka podpory pre Microsoft Dynamics 365, ktorá obsahuje podporu 24 hodín 7 dní v týždni, podporu eskalácie, školenia a rýchle časy odozvy.
Vyžaduje sa minimálny nákup pre 20 miest.
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Commerce
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Commerce poskytuje kompletné komplexné obchodné riešenie, ktoré umožňuje organizáciám komunikovať so svojimi zákazníkmi a poskytuje príjemnú nákupnú cestu naprieč elektronickým obchodom, obchodom, call centrom a rozvíjajúcimi sa kanálmi, ako sú trhy tretích strán a sociálne platformy. Unified back office zjednodušuje činnosti centralizovanej správy a uľahčuje konfiguráciu a správu všetkých kontaktných bodov.

Vďaka Microsoft Dynamics 365 Commerce môžu organizácie prevádzkovať všetky svoje obchodné operácie na Microsoft Dynamics 365 (alebo riešení pre plánovanie podnikových zdrojov tretích strán) a zároveň využívať výhody výkonnej sady aplikácií, ako je Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection, na ochranu platieb a účtov a in- prevencia straty obchodov, Microsoft Dynamics 365 Connected Store (RAP ako služba) poskytujúca pozorovacie údaje v reálnom čase na zlepšenie operácií v obchode a natívna integrácia s Microsoft Power Platform umožňujúca vytváranie a vykonávanie tisícov aplikácií, tokov a inteligentných agentov s inteligentná, bezpečná a škálovateľná dátová platforma s nízkym kódom.

Microsoft Dynamics 365 Commerce umožňuje organizáciám dosahovať lepšie obchodné výsledky prostredníctvom:
Budovanie silnejšej lojality k značke prostredníctvom individuálnych zákazníckych vzťahov.
Zvyšovanie výnosov so zlepšenou produktivitou zamestnancov a podporou pre rozvíjajúce sa maloobchodné kanály.
Znižovanie celkových nákladov optimalizáciou operácií a zvyšovaním efektívnosti dodávateľského reťazca.

Microsoft Dynamics 365 Commerce prináša na trh integrovanú ponuku elektronického obchodu B2B a B2C v jednom obchodnom riešení s jednotnými možnosťami merchandisingu a správy stránok, ktoré umožňujú širokú škálu obchodných modelov naprieč odvetviami a vertikálami.
Commerce tiež rozširuje natívne integrácie s vyhľadávaním produktov Bing for Commerce, zákaznícky servis a výkonní virtuálni agenti, aby zjednotil obchodné procesy naprieč scenármi pred a po kúpe.
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Customer Insights
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Customer Insights poskytuje prehľady Audience aj Engagement.

Schopnosti prehľadu publika umožňujú každej organizácii zjednotiť a pochopiť ich údaje o zákazníkoch a využiť ich na inteligentné prehľady a akcie. Štatistiky publika pridávajú možnosti prispôsobenia a rozšíriteľnosti pohľadu na zákazníka, ďalšie konektory na príjem dát, lepšie kontroly zjednotenia na základe umelej inteligencie a možnosti, ktoré umožňujú odborníkom v oblasti marketingu, predaja a služieb riadiť personalizované aktivity naprieč kanálmi.

Schopnosti prehľadu zapojenia umožňujú individuálnu a holistickú interaktívnu analýzu cez webové, mobilné a pripojené produkty prostredníctvom kontaktných bodov cesty zákazníka.
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise
Predplatné služby Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise poskytuje komplexnú službu zákazníckej podpory, ktorá pokrýva scenáre samoobslužných a asistovaných služieb naprieč rôznymi kanálmi zapojenia zákazníka.
Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise poskytuje agentom komplexné a efektívne smerovanie a správu prípadov. Poskytuje tiež doplnky pre prehľady a zapojenie všetkých kanálov a umožňuje tvorbu a spotrebu článkov o znalostnom manažmente.

Zákaznícka služba Microsoft Dynamics 365 transformuje kontaktné centrum poskytovaním inteligentného smerovania cez všetky kanály. Kontaktné centrum typu všetko v jednom bude dodávané s logistickým a integrovaným riešením hlasu a chatu prvej strany, ktoré zákazníkom umožní rýchle fungovanie.
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise (250 seat min)
User subscription fot Microsoft Dynamics 365 Customer Service, Enterprise edition with a 250 seat minimum requirement

Subsequent pricing applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. To learn about qualifying apps and other discounts, see the Microsoft Dynamics Licencing Guide
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise (500 seat min)
User subscription for Microsoft Dynamics 365 Customer Service, Enterprise edition with a 500 seat minimum requirement

Subsequent pricing applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. To learn about qualifying apps and other discounts, see the Microsoft Dynamics Licencing Guide
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise (1000 seat min)
User subscription for Microsoft Dynamics 365 Customer Service, Enterprise edition with a 1000 seat minimum requirement

Subsequent pricing applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. To learn about qualifying apps and other discounts, see the Microsoft Dynamics Licencing Guide
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise - Device
Microsoft Dynamics 365 Customer Service Enterprise - Device licence subscription
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Customer Voice
Microsoft Dynamics 365 Customer Voice je podniková aplikácia na správu spätnej väzby, ktorá vám umožní vložiť hlas vašich zákazníkov do vášho každodenného obchodného rozhodovania.

Vďaka cyklu nepretržitej spätnej väzby od zákazníkov môžete na základe údajov z odpovedí na prieskum ľahko sledovať zákaznícke metriky, ktoré sú pre vaše podnikanie najdôležitejšie, a odpovedať zákazníkom včas. Vďaka hlbokej integrácii s obchodnými aplikáciami Microsoft Dynamics 365 prináša Microsoft Dynamics 365 Customer Voice bohaté prehľady tým, že do záznamov zákazníkov vkladá údaje z prieskumu v reálnom čase.
Microsoft Dynamics 365 Customer Voice poskytuje jednoduché a trenie bez skúseností od vytvárania prieskumov až po generovanie použiteľných štatistík na základe spätnej väzby od zákazníkov s minimálnym časom potrebným na nastavenie. Pomôže vám to udržať si prehľad o tom, čo si zákazníci vážia a ako vidia vaše produkty a služby, a môžete si byť istí, že vaše údaje sú podporované zásadami zabezpečenia a dodržiavania predpisov spoločnosti Microsoft.

Microsoft Dynamics 365 Customer Voice rozširuje možnosti zhromažďovania spätnej väzby o vopred vyplnené odpovede, podporu nahrávania súborov, typ podrobnej otázky a prispôsobené hlavičky prieskumov.
Medzi ďalšie funkcie určené na zlepšenie miery odozvy prieskumu patria pozastavenie a obnovenie prieskumu, ktoré používateľom umožní dokončiť prieskum na inom zariadení, automatické pripomenutia prieskumu pre príjemcov, ktorí prieskum nevyplnili, a správa nad prieskumom. Vytvorenie pracovného toku následných akcií je uľahčené spúšťačom odpovede prieskumu Power Automate.
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Customer Voice - User
User license for Microsoft Dynamics 365 Customer Voice Add-On
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Customer Voice Additional Responses
Microsoft Dynamics 365 Customer Voice Additional Responses Add-on 1K Survey Responses
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Electronic Invoicing Add-on
Electronic invoicing block of 1,000 transactions
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Field Service
Microsoft Dynamics 365 Field Service je komplexné riešenie, ktoré zákazníkom umožňuje transformovať ich prevádzkové služby spojením ľudí, miest a vecí tak, aby poskytovali zážitky zamerané na zákazníka. Služba Field Service umožňuje organizáciám prechádzať od reaktivity k poskytovaniu proaktívnych alebo prediktívnych služieb v teréne a využívať nové obchodné modely, ako sú služba založená na výsledkoch alebo „čokoľvek ako služba“.

Microsoft Dynamics 365 Field Service predstavuje pre zákazníkov komplexný zážitok, ktorý im umožní samočinne naplánovať servis a ohodnotiť technikov s cieľom zaistiť maximálnu spokojnosť. Medzi ďalšie investície do 1. vlny vydania 2021 patria zjednodušené skúsenosti s pripojením, komplexné možnosti zapojenia zákazníka a širšie možnosti zdrojov
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Field Service - Device
Device licence subscription for Microsoft Dynamics 365 Field Service Enterprise edition.
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Field Service (250 seat min)
User subscription fot Microsoft Dynamics 365 Field Service, Enterprise edition with a 250 seat minimum requirement

Subsequent pricing applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. To learn about qualifying apps and other discounts, see the Microsoft Dynamics Licencing Guide
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Field Service (500 seat min)
User subscription for Microsoft Dynamics 365 Field Service, Enterprise edition with a 500 seat minimum requirement

Subsequent pricing applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. To learn about qualifying apps and other discounts, see the Microsoft Dynamics Licencing Guide
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Field Service (1000 seat min)
User subscription for Microsoft Dynamics 365 Field Service, Enterprise edition with a 1000 seat minimum requirement

Subsequent pricing applies only to the individual licensed for the first app. For example, if Person A is licensed for the first app, subsequent pricing wouldn’t apply to Person B. To learn about qualifying apps and other discounts, see the Microsoft Dynamics Licencing Guide
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Finance
Microsoft Dynamics 365 Finance prináša do verejnej ukážky ponuku inteligentných peňažných tokov s automatizáciou na základe prediktívnych výsledkov.
Používatelia majú pripravené okamžité strojové učenie vrátane prípadov, keď sa predpokladá, že zákazníci zaplatia, prognózy rozpočtu a prezerania prognózovaných hotovostných pozícií na základe skutočných záväzkov, pohľadávok a transakcií projektu a predpokladaných výsledkov.

Monitorujte globálne finančné operácie v reálnom čase, predpovedajte výsledky a prijímajte rozhodnutia založené na dátach, ktoré zvyšujú agilitu a rast podniku.

Zlepšite svoje finančné rozhodovanie
• Presne premietnite svoje peňažné toky: Aktívne sledujte hotovostné toky, identifikujte súčasné a budúce trendy a prijímajte rozhodnutia na základe dát pomocou inteligentného a prispôsobiteľného riešenia predpovedania hotovostných tokov.
• Spoľahlivo predpovedajte platby zákazníkom: Proaktívne znižujte odpisy a zlepšujte svoju maržu pochopením, či a kedy zákazníci zaplatia svoje faktúry.
• Rýchlo sa prispôsobte pomocou inteligentných návrhov rozpočtu: Skráťte čas a úsilie vynaložené na zostavenie rozpočtu. Pomocou funkcie inteligentného návrhu rozpočtu môžete konsolidovať a analyzovať roky historických údajov a vytvoriť presný a robustný návrh rozpočtu.
• Rýchlejšie uzatváranie kníh a zjednodušenie finančného riadenia: Aktivujte flexibilné a dôkladné možnosti finančného výkazníctva, ktoré natívne spracúvajú devízové ​​prostriedky a podporujú viac právnych subjektov a mien v jednej inštancii.

Zjednotte a automatizujte svoje obchodné procesy
• Automaticky spracovávať faktúry dodávateľov: Ušetrite čas a mzdové náklady automatickým odosielaním faktúr do pracovného toku a priraďovaním riadkov faktúr dodávateľov k príjmovým dokladom o produkte.
• Efektívne spravovať úverové riziká a inkasá: Vytvorte stratégiu inkasa založenú na pravidlách, ktorá pomôže zvýšiť včasné platby, zlepšiť hotovostný tok a ušetriť čas.
• Poskytnúť jediný zdroj pravdy pre business intelligence: Prepojte dáta a procesy v rámci Microsoft Dynamics 365, Microsoft 365 a partnerských aplikácií a vytvorte centralizovaný zdroj inteligentných informácií, ktorý umožní efektívnu spoluprácu medzi rôznymi funkciami.

Majú strategický vplyv a znižujú náklady
• Efektívne spravujte svoje rastúce podnikanie: Rýchlo nasaďte nové dcérske spoločnosti alebo produktové rady v rekordnom čase. Skopírujte nastavenie existujúcej právnickej osoby do novej entity s registráciou, ktorá je rýchla, nákladovo efektívna a v súlade s osvedčenými postupmi spoločnosti.
• Prosperujte v ekonomike založenej na predplatnom: Využite výhody automatickej opakovanej fakturácie, aby ste sa mohli ľahko prispôsobiť novým štandardom vykazovania výnosov, znížiť náklady na audit a presne vypočítať a vykázať svoje finančné výkazy.
• Zvýšte produktivitu pracovnej sily: Automatizujte podradné úlohy a uprednostnite efektívnu fiškálnu prácu pomocou riešenia, ktoré bezproblémovo funguje s Microsoft 365 a ponúka pracovné priestory založené na rolách a prediktívne prehľady.

Znížte globálnu finančnú zložitosť a riziko
• Rýchlo sa prispôsobte meniacim sa regulačným požiadavkám: Využite riadenú účtovnú osnovu založenú na pravidlách a službu konfigurácie bez kódu na zjednodušenie regulačných správ a globálnych platieb.
• Zoznámte sa s miestnymi a globálnymi obchodnými potrebami: Zlepšite správu, znížte riziká a pomôžte zaistiť súlad v 43 krajinách/regiónoch a 48 jazykoch. Ďalej rozširujte financovanie pomocou vopred pripravených partnerských riešení, aby vyhovovali vašim miestnym potrebám.
• Minimalizujte potrebu prispôsobovania: Vytvorte konfigurovateľné obchodné dokumenty, ako sú faktúry a finančné výkazy, pomocou šablón služieb Office 365, aby ste sa mohli ľahko prispôsobiť meniacim sa obchodným požiadavkám bez potreby drahých, časovo náročných a rigidných zmien kódu.
• Zrýchlite doručovanie faktúr: Choďte bez papierov, urýchľujte procesy a zlepšujte vysledovateľnosť pomocou konfigurovateľnej výmeny dokumentov elektronickej faktúry pomocou flexibilných formátov medzi podnikmi a medzi podnikmi.
• Dodržiavajte miestne daňové predpisy: Využite flexibilnú maticu určenia dane a konfigurovateľného návrhára výpočtu dane, aby ste vyhoveli miestnym daňovým predpisom vo všetkých vašich právnych subjektoch.
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection - Loss Prevention
Základné predplatné na úrovni nájomcuMicrosoft Dynamics 365 Fraud Protection - Loss Prevention
Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection je navrhnutý tak, aby chránil vaše podnikanie v elektronickom obchode pred podvodmi pomocou funkcií ochrany nákupu, ochrany účtov a prevencie strát. Vďaka adaptívnej technológii AI vám umožňuje zvýšiť vaše príjmy, znížiť náklady a zákazníkom poskytnúť bezproblémový zážitok z nakupovania.

Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection - Loss Prevention vám umožňuje identifikovať anomálie a potenciálne podvody pri vrátení a zľavách, čo umožňuje manažérom obchodov rýchlo prijať opatrenia na zmiernenie strát. Maloobchodníci to môžu využiť na boj proti výzvam vrátane nesprávnych zliav a výnosov z nákupov cez všetky kanály.

Keď zákazníci nakupujú online za zníženú cenu, ale potom ich vrátia v obchode a dostanú vrátenie celej ceny, obchodník stratí výnosy. Toto je jeden zo známych príkladov nesprávnych zliav a vrátenia tovaru.

K ďalšiemu nesprávnemu scenáru zliav a vrátenia tovaru dôjde, keď zákazník kúpi a vráti produkt online, ale položka si nikdy nevyzdvihne z miesta zákazníka. To má za následok stratu výnosov pre obchodníka.

Schopnosť predchádzať stratám sa zaoberá otázkou nesprávnych zliav a výnosov podporovaním obchodných informácií, ochranou vašich výnosov a zjednodušením automatizácie.

Vedúci obchodov a vyšetrovatelia môžu získať prehľad o rozdieloch medzi zľavou a výnosmi a znížiť svoje manuálne úsilie pri určovaní rizika straty.

Vylepšený systém prevencie strát s analýzou podvodov je schopný rýchlo reagovať na vzorce podvodov a nákupov u obchodníkov a poskytnúť informácie o tom, ako znížiť tieto nesprávne zľavy a výnosy. Premieňa údaje o transakciách a predaji na správy o anomáliách.
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection - Purchase Protection
Základné predplatné na úrovni nájomcu Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection - Purchase Protection
Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection je navrhnutý tak, aby chránil vaše podnikanie v elektronickom obchode pred podvodmi pomocou funkcií ochrany nákupu, ochrany účtov a prevencie strát. Vďaka adaptívnej technológii AI vám umožňuje zvýšiť vaše príjmy, znížiť náklady a zákazníkom poskytnúť bezproblémový zážitok z nakupovania.

Bez ochrany nákupu patria obchodníkom k niekoľkým výzvam zvýšené prevádzkové náklady, straty pri podvodoch a obchodné straty v dôsledku neoprávneného odmietnutia.

Tieto odmietnutia môžu viesť k nespokojnosti zákazníkov a neoprávnené transakcie môžu mať za následok stratu výnosov.

Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection - Purchase Protection bojuje proti podvodom pri nákupe a pomáha chrániť online príjmy zvyšovaním miery akceptácie obchodných transakcií, znižovaním trení pri platbách a poskytovaním obchodníkom potrebných nástrojov na rozhodovanie.

Vďaka funkcii ochrany nákupu môžete zistiť vylepšený zážitok z nakupovania a efektivitu prevádzky.

Na podrobnejšej úrovni sa adaptívna technológia umelej inteligencie neustále učí zo vzorcov a pomáha manažérom obchodov optimalizovať kontroly podvodov. Kolektívne znalosti o globálnych podvodoch pomáhajú informovať, zatiaľ čo znalosti o transakčnej dôvere zdieľané s bankami zvyšujú mieru autorizácie. A vstavaný nástroj na podporu eskalácie pomáha poskytovať informácie o kontexte a podvodoch.
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Guides
Sprievodcovia Microsoft Dynamics 365 Guides sa zameriavajú na inteligentné pracovné postupy.
Využívaním ďalších výhod dát zachytených pomocou HoloLens, ako aj inovácií umelej inteligencie sa používatelia môžu pustiť do práce a potvrdzovať svoje výsledky rýchlejšie a jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.
Nové entity navyše po dokončení umožňujú zákazníkom budovať toky Power Automate, ktoré podporujú ich jedinečné podnikové potreby.
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Human Resources
Microsoft Dynamics 365 Human Resources poskytuje prehľad pracovných síl, ktorý potrebujete, aby ste mohli vytvárať skúsenosti zamestnancov založené na dátach v rôznych oblastiach, vrátane:
• Kompenzácia
• Výhody
• Odchod a neprítomnosť
• Súlad
• Integrácia miezd
• Spätná väzba na výkon
• Školenie a certifikácia
• Samoobslužné programy

Personalistika spája ľudí a prevádzkové údaje, aby vám pomohla optimalizovať náklady na pracovnú silu a postarať sa o svojich zamestnancov.

Microsoft Dynamics 365 Human Resources pokračuje v rozširovaní ekosystému riadenia ľudského kapitálu (HCM) prostredníctvom integračných rozhraní API a strategických partnerstiev.
Skúsenosti zamestnancov sa rozširujú o podporu oznámení o výhodách a súhrnného vyhlásenia poskytujúceho konsolidovaný prehľad výhod pre zamestnancov.
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Human Resources - Self Service
Predplatné používateľa, ktoré zahŕňa samoobslužné práva zamestnancov a správcov.
Transformujte skúsenosti zamestnancov
Umožnite zamestnancom získať informácie, ktoré potrebujú - sami - prostredníctvom ľahko použiteľných samoobslužných HR nástrojov a tímov Microsoft.

Optimalizujte HR programy
Zjednodušte výhody, kompenzácie, dovolenku a neprítomnosť, certifikácie, školenia a programy dodržiavania predpisov.
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Intelligent Order Management Public Preview
Intelligent Order Management capacity block of 1k order lines
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Intelligent Order Management USL
Dynamics 365 Intelligent Order Management USL
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Marketing
Microsoft Dynamics 365 Marketing je aplikácia na automatizáciu marketingu, ktorá pomáha premeniť potenciálnych zákazníkov na obchodné vzťahy. Aplikácia sa ľahko používa, bezproblémovo funguje s aplikáciou Microsoft Dynamics 365 Sales a má v sebe integrovanú obchodnú inteligenciu. Použite Microsoft Dynamics 365 Marketing na:
• Vytvorte grafické e-mailové správy a online obsah na podporu marketingových iniciatív
• Prispôsobiteľné šablóny pre e-maily a vstupné stránky zosilňujú váš digitálny hlas. Intuitívne návrhové nástroje typu drag-and-drop zjednodušujú vytváranie obsahu, od prispôsobenia správy až po nastavenie bodovania potenciálnych zákazníkov.
• Navrhnite interaktívne cesty zákazníkov, ktoré vám pomôžu získať potenciálnych zákazníkov pomocou individuálnych skúseností
• Pomocou návrhára ciest drag-and-drop vytvorte automatizovanú viackanálovú kampaň, ktorá odosiela prispôsobené e-mailové správy, generuje následné činnosti, spúšťa pracovné postupy a ďalšie. Každý kontakt v cieľovej skupine cestuje po prispôsobenej ceste, ktorá reaguje na ich interakcie a identifikuje vaše najlepšie vyhliadky. Sledujte kampane a analyzujte výsledky, aby ste vytvorili dlhodobé ziskové vzťahy.

• Využite obchodné vyhliadky LinkedIn
Importujte potenciálnych zákazníkov vygenerovaných pomocou nástrojov pre potenciálnych zákazníkov LinkedIn priamo do Microsoft Dynamics 365 a rýchlo sa zamerajte na správne publikum LinkedIn.
• Zdieľajte informácie medzi tímami
Bezpečne zdieľajte informácie o potenciálnych zákazníkoch a kontaktoch vo vašom podnikaní a pochopte, ako každá interakcia ovplyvňuje vaše výsledky. Prepojte procesy predaja a marketingu, aby ste automatizovali následné kroky a sledovali pokrok každého potenciálneho zákazníka.
• Spoznajte lepšie svojich potenciálnych zákazníkov
Rozvíjajte hlbšie pochopenie svojho trhu pomocou 360-stupňového pohľadu na každého potenciálneho zákazníka a zákazníka. Prepojené procesy a jediný zdroj informácií zaisťujú, že predaj aj marketing majú najnovšie údaje vrátane kľúčových kontaktov, nedávnych aktivít, minulých nákupov a otvorených príležitostí.
• Organizovať a propagovať udalosti
Uchovávajte všetky informácie o vašich miestach konania, logistike, lístkoch, reláciách, rečníkoch, sponzoroch a ďalších na jednom mieste, aby sa celý váš tím mohol pri práci na nich koordinovať. Ľahko organizujte udalosti webinárov pomocou zabudovanej integrácie Microsoft Teams. Potom vygenerujte webovú stránku udalosti online, kde si účastníci môžu prezrieť informácie o udalosti a zaregistrovať sa online. Integrujte svoje udalosti do svojich marketingových e-mailových správ a ciest zákazníkov, aby ste sa mohli dozvedieť viac.
• Analyzujte a dokumentujte svoju marketingovú návratnosť investícií (MROI)
Pomocou informačných panelov a prehľadov môžete sledovať výkon svojich marketingových iniciatív a identifikovať svoje najlepšie zdroje pre potenciálnych zákazníkov a marketingové aktivity. Spojte výsledky predaja a marketingu, aby ste mohli sledovať a zvyšovať ich vplyv na vaše podnikanie.
• Uprednostnite potenciálnych zákazníkov, aby ste dosiahli viac výhier
Nastavte si automatické pravidlá skórovania potenciálnych zákazníkov, ktoré automaticky identifikujú vašich najhorúcejších potenciálnych zákazníkov na základe toho, ako interagujú s vašimi udalosťami a cestami zákazníkov. Hneď ako potenciálny zákazník splní dohodnuté skóre pripravené na predaj, systém ho automaticky nasmeruje k predajcovi, ktorý ho bude sledovať, kým je tento kontakt ešte horúci. Trasy najsľubnejších potenciálnych zákazníkov smerujú k predaju, keď dosiahnu dohodnutú známku pripravenosti na predaj.
• Zvýšte efektívnosť výsledkov prieskumu
Ľahko vytvorené prieskumy vám pomôžu zhromaždiť spätnú väzbu od zákazníkov. Pochopte individuálne potreby a očakávania zákazníkov, aby ste mohli rozvíjať vzťahy a zvyšovať príjmy.
• Nakonfigurujte a rozšírte aplikáciu
Prispôsobte si aplikáciu tak, aby vyhovovala vašim konkrétnym obchodným potrebám. Vykonajte základné prispôsobenia pomocou nástrojov zabudovaných priamo do aplikácie. Rozšírte svoje možnosti a pridajte nové funkcie inštaláciou balíkov tretích strán z nášho prosperujúceho trhu - Microsoft AppSource. A je ľahké sa spojiť s partnermi Microsoft Dynamics 365 a získať odbornú pomoc. Aplikácia Marketing je postavená na rovnakej platforme a databáze ako aplikácia Predaj, takže oba tímy zdieľajú rovnaké záznamy a zákazníci môžu pri pridávaní vlastných funkcií využiť svoje existujúce znalosti.

Zahrnuté v Microsoft Dynamics 365 Marketing
• Microsoft Dynamics 365 Marketing obsahuje balík aplikácií a riešení starostlivo vybraných na podporu marketingových oddelení a koordináciu s predajom. Niektoré z týchto aplikácií a riešení sú k dispozícii aj ako balíčky alebo doplnky s inými produktmi Microsoft Dynamics 365, zatiaľ čo iné sú dostupné iba ako súčasť balíka Marketing. Zahŕňajú sa tieto položky:
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Operations - Activity
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Operations - Activity je licencia používateľa, ktorá poskytuje obmedzený prístup k aplikáciám Commerce, Finance, Human Resources, Project Operations a Supply Chain Management. Prevádzka - Práva na používanie aktivity zahŕňajú všetky práva na členstvo v tíme, ako aj právo na:
• Schváliť všetky operácie - transakcie spojené s činnosťou (podrobnosti nájdete v prílohe F).
• Vytvárať alebo upravovať položky týkajúce sa skladovania, príjmu, prepravy, objednávok, údržby dodávateľov a všetkých rozpočtov
• Prevádzkovať zariadenie v mieste predaja (POS), zariadenie vedúceho obchodu, zariadenie v dielni alebo skladové zariadenie.

Ďalšie informácie nájdete v Sprievodcovi licenciou pre Microsoft Dynamics 365
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Operations - Database Capacity
1 GB of additional structured database storage to expand the storage capacity of the Operations tenant.
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Operations - Device
Predplatné licencie Microsoft Dynamics 365 Operations - Device poskytuje obmedzený prístup k podmnožine funkcií Finance, Management Supply Chain, Commerce a Project Operations. Licencia na zariadenie Business Central poskytuje obmedzený prístup k podmnožine funkcií Business Central.
Tieto licencie na zariadenie umožňujú viacerým používateľom prevádzkovať licencované zariadenie v mieste predaja, dielenské zariadenie, skladové zariadenie alebo zariadenie správcu obchodu. Ak viac používateľov, ktorí požadujú iba tieto obmedzené práva na používanie, pracuje výhradne na zdieľaných zariadeniach, bude licencovanie týchto zariadení spravidla nákladnejšie ako samotných používateľov.
Prevádzky - Užívateľské práva na licenciu zariadenia sú k dispozícii aj používateľom Prevádzky - aktivity. Licencia Operations - Device však nezahŕňa všetky možnosti užívateľskej licencie Operations - Activity.
Keď jeden používateľ potrebuje pracovať na jednom alebo viacerých vyhradených osobných zariadeniach, bude nákladovo efektívnejšie licencovať tohto používateľa pomocou licencie používateľa Operations - Activity.

Ďalšie informácie nájdete v Sprievodcovi licenciou pre Microsoft Dynamics 365
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Operations - File Capacity
10 GB of additional unstructured file storage to expand the capacity of the Operations tenant.
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Operations - Order Lines
Toto predplatné zahŕňa 100 000 riadkov objednávky
Predplatné licencie Microsoft Dynamics 365 Operations - Order Lines vám umožňuje rozšíriť používanie aplikácií Commerce, Finance, Project Operations alebo Supply Chain Management o alternatívu k licencovaniu na základe používateľa a zariadenia. Licencia Operations - Order Lines umožňuje interným používateľom, partnerom, zákazníkom, pripojeným automatizovaným systémom, zariadeniam loT a robotom aktualizovať konkrétne tabuľky pomocou transakčných licencií na základe počtu riadkov objednávky aktualizovaných v týchto tabuľkách.
Prevádzka - Licencie na riadky objednávky:
• Zmiernite trenie cien a licencií v mnohých bežných scenároch multiplexovania.
• Podpora viacerých scenárov, ktoré zahŕňajú externých používateľov.
• Povoliť licencovanie automatizovaných systémov a zariadení, ktoré nezahŕňajú používateľov, ako napríklad v scenároch IoT.
• Zlepšiť transparentnosť a predvídateľnosť nákladov na licencie.
• Rovnomernejšie vyrovnajte náklady na licencie s výsledkami podnikania.

Na to, aby sa transakcia kvalifikovala na prevádzkovanie - licencovanie riadkov objednávky, musí:
• Buďte nepriamou transakciou, ktorá využíva integráciu OData alebo DIXF. Priame použitie aplikácie Dynamics alebo integrácie mimo OData alebo DIXF nespĺňajú podmienky.
• Aktualizujte iba údaje v tabuľkách označených ako oprávnené na použitie operácií - riadkov objednávok

Ďalšie informácie nájdete v Sprievodcovi licenciou pre Microsoft Dynamics 365
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Project Operations
Project Operations spája predajné, zdrojové, projektové a finančné tímy v rámci jedného produktu, aby vám pomohol získať viac obchodov, urýchliť dodanie projektu a maximalizovať ziskovosť. Je licencovaný na jedného používateľa a vyžaduje sa minimálny počet používateľov. Prečítajte si podmienky produktu.
Účtovní manažéri, projektoví manažéri, asistenti projektu a účtovníci projektov majú zvyčajne licenciu ako úplní používatelia. Používateľom, ktorí vytvárajú a schvaľujú čas a výdavky, napríklad používateľom s rolou zabezpečenia časovej tabuľky projektu, stačí licencia člena tímu.
Licencie Project Operations nemajú žiadne roly na úrovni Operations - Activity, ale úplní používatelia Project Operations majú práva na role Operations - Activity pre iné produkty Microsoft Dynamics 365, ako sú Finance a Supply Chain Management

Microsoft Dynamics 365 Project Operations prináša bohaté nové skúsenosti so schopnosťou predpovedať, používať a fakturovať neskladované materiály na projektoch. Zahrnutá je tiež schopnosť stanovovať zmluvné záväzky, ako sú spôsoby fakturácie a pravidlá spoplatňovania podľa úlohy alebo harmonogramu rozpisu práce.
Zákazníci používajúci Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation budú môcť upgradovať na Project Operations.
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Project Operations (Qualified Offer) (0-user minimum for Project Service Automation transitions)
Microsoft Dynamics 365 Project Operations base license
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Remote Assist
Toto predplatné umožňuje podnikom používať Microsoft Dynamics 365 Remote Assist na prvé riešenie problémov rýchlejšie. Vďaka heads-upu, hands-free videohovorom na Microsoft HoloLens, môžu technickí pracovníci v teréne spolupracovať s akýmkoľvek vzdialeným odborníkom na PC alebo mobilné telefóny pri riešení problémov v kontexte.
Ďalšie hardvérové a softvérové požiadavky sa líšia v závislosti od dostupných funkcií a obsahu. Aby mohli používatelia povoliť prístup k tomuto predplatnému, musia správcovia IT po zakúpení prideliť používateľom jednotlivé miesta, aby si mohli používatelia nainštalovať aplikáciu z Microsoft Store alebo Store for Business.
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise Edition
Microsoft Dynamics 365 Sales sa zameriava na pridanie vylepšení produktivity pre predajcov a poskytnutie väčšieho prístupu k štatistikám založeným na dátach, ktoré im pomôžu pri rozhodovaní. Hľadajte aktualizácie automatizácie a radenia, inteligencie konverzácií a veľa vzrušujúcich aktualizácií mobilnej aplikácie, ktoré vylepšujú mobilný zážitok predajcov na cestách.

Licencia Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise posúva vašu organizáciu nad rámec automatizácie predajných síl tak, aby vyhovovala potrebám zložitejších procesov predaja. Okrem všetkých funkcií, ktoré sú k dispozícii s licenciou Sales Professional, zahŕňajú funkcie Sales Enterprise prispôsobenie, rozšíriteľnosť, integrovanú inteligenciu a manuálne predpovedanie.
Keď získate licenciu na Enterprise Enterprise, automaticky vám vznikne nárok na 2 000 reakcií zákazníkov na zákazníka za mesiac za mesiac a podľa potreby si môžete kúpiť ďalšie balíčky odpovedí (v balíkoch po 1 000 odpovedí/nájomca/mesiac).
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise Edition - Device
Device licence subscription for Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise edition.
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise Edition (250 seat min)
User subscription for Microsoft Dynamics 365 Sales, Enterprise edition with a 250 seat minimum requirement
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise Edition (500 seat min)
User subscription for Microsoft Dynamics 365 Sales, Enterprise edition with a 500 seat minimum requirement
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise Edition (1000 seat min)
User subscription for Microsoft Dynamics 365 Sales, Enterprise edition with a 1000 seat minimum requirement
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Sales Insights
Licencia Microsoft Dynamics 365 Sales Insights, ktorá je licencovaná na jedného používateľa, zlepšuje zapojenie a rozhodovanie pomocou vopred pripravených a vložených obchodných informácií, na ktoré sa dá ľahko reagovať. Licencie Sales Enterprise automaticky zahŕňajú vybrané funkcie Sales Insights vrátane kariet asistenta, zapojenia e-mailu, automatického zaznamenávania aktivity Outlooku a skenovania vizitiek. (Skenovanie vizitiek má v tomto prípade limit kapacity 10/používateľ/mesiac, združený na úrovni nájomcu).
Sales Premium obsahuje všetky funkcie Sales Insights, ktoré si môžete kúpiť aj ako doplnkovú aplikáciu, ak máte licenciu Sales Enterprise alebo MRSs Plus (nie je k dispozícii používateľom Sales Professional).

Plná licencia Sales Insights umožňuje tieto ďalšie funkcie:
• Prediktívne skórovanie (vedenie a príležitosť)
• Potrubná inteligencia
• Prediktívne predpovedanie
• Analýza poznámok
• Skenovanie vizitiek
• Inteligencia konverzácie
• Analýza vzťahov
• Informácie o pripojení (kto vie koho a body rozhovoru)
• Asistentské štúdio
Sales Insights má limit kapacity na skenovanie vizitiek 200/používateľ/mesiac a kapacitu konverzačnej inteligencie tri hodiny/používateľ/mesiac. Ak sa vyžaduje ďalšia kapacita na skenovanie vizitiek, môžete si kúpiť ďalšie licencie na kapacitu Sales Insights.
Keď je služba Sales Insights licencovaná prostredníctvom služby Sales Premium, je možné zakúpiť ďalšiu kapacitu služby Sales Insights
nákup ďalších licencií Sales Premium
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Sales Premium
Ak potrebujete funkcie Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise aj Microsoft Dynamics 365 Sales Insights, môžete si kúpiť Microsoft Dynamics 365 Sales Premium, ktorý je licencovaný na používateľa.
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management sa rozširuje o scenáre zásob a logistiky a poskytuje jediný zdroj pravdy v celej organizácii pre množstvo zásob priamo s doplnkom Inventory Visibility.
V nástroji Asset Management budú môcť zákazníci fakturovať údržbárske práce.
Výroba pridáva vykonávanie s mierkovými jednotkami v cloude na vykonávanie kritických procesov bez prerušenia.

Supply Chain Management poskytuje výrobcom, distribútorom a maloobchodníkom viditeľnosť a inteligenciu v reálnom čase, ktorú potrebujú pre proaktívne operácie. Zjednocuje údaje a využíva prediktívne poznatky z AI a IoT - naprieč procesmi plnenia objednávok, plánovania, obstarávania, výroby, inventára, skladovania a dopravy - na maximalizáciu prevádzkovej efektívnosti, kvality výrobkov a ziskovosti. Supply Chain Management je licencovaný na jedného používateľa a má minimálne požiadavky na nákup, ktoré sú podrobne uvedené v podmienkach produktu.
Správa dodávateľského reťazca automaticky obsahuje dostatok kapacity na správu aktív, aby ste mohli počas celej svojej životnosti spravovať a udržiavať až 100 fyzických aktív. Ak potrebujete ďalšiu kapacitu majetku, môžete si kúpiť ďalšie.
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management - Basic Cloud Scale Unit add-in
Basic Cloud Scale Unit base tier for Supply Chain Management, includes 200K transactions per month.
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management - Standard Cloud Scale Unit add-in
Standard Cloud Scale Unit base tier for Supply Chain Management, includes 1,500K transactions per month.
Predplatné Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Sensor Data Intelligence Scenario Add-in
Sensor Data Intelligence Scenario Add-in for Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, includes entitlement to one scenario and ten machines.
Predplatné Microsoft Dynamics 365 - Team Members
Licencie člena Microsoft Dynamics 365 Team Member poskytujú zníženú funkčnosť v porovnaní s licenciou na plný používateľ
Je to licencia pre používateľov, ktorí potrebujú všeobecný prístup a schopnosť vykonávať konkrétne úlohy, na ktoré budú vyžadovať prístup na zápis. to vo všeobecnosti umožňuje používateľovi upravovať údaje o ukončení, ale nie vytvárať nové.
Členovia tímu môžu v rámci Microsoft Dynamics 365 čítať čokoľvek, ale môžu písať iba v určených oblastiach vrátane:
Aktualizujte existujúce údaje a položky v rámci Microsoft Dynamics 365 vrátane záznamov o zákazníkoch, záznamoch dodávateľov alebo záznamov o položkách, ktoré už boli vytvorené.

Aktualizujte konkrétne položky, ktoré by bolo potrebné upraviť z účtovného hľadiska.

Schvaľujte alebo odmietajte úlohy v pracovných tokoch.

Vytvárajte, mazajte a upravujte ponuky a osobné informácie súvisiace so záznamami zákazníkov.

Zadajte časové výkazy úloh

Microsoft Dynamics 365 vyžaduje, aby aspoň jeden používateľ mal úplnú licenciu, aby mohol mať členov tímu.
spinner