Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management -prenumeration

Produktdetaljer: Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management -prenumeration


Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management utökar sina inventerings- och logistikscenarier som ger en enda, organisationsomfattande sanningskälla för lagermängden till hands med tillägget Inventory Visibility.
I Asset Management kommer kunderna att kunna fakturera för underhållsarbete.
Tillverkning lägger till körning med skalenheter i molnet för att köra uppdragskritiska processer utan avbrott.

Supply Chain Management ger tillverkare, distributörer och återförsäljare den realtidssynlighet och intelligens de behöver för proaktiv verksamhet. Den förenar data och använder förutsägbara insikter från AI och IoT - över orderuppfyllelse, planering, upphandling, produktion, lager, lager och transportprocesser - för att maximera operativ effektivitet, produktkvalitet och lönsamhet. Supply Chain Management är licensierat per användare och har minimiköpskrav som beskrivs i produktvillkoren.
Supply Chain Management innehåller automatiskt tillräcklig kapacitet för kapitalförvaltning för att du ska kunna hantera och underhålla upp till 100 fysiska tillgångar under hela deras livscykel. Om du behöver ytterligare tillgångskapacitet kan du köpa mer.

  • MPN: 2f3a9d62-81a9-4613-94f1-681951f40f25
  • 151,80€ Månadsvis Exkl MOMS
    1.821,60€ Årsvis Exkl MOMS
    5.464,80€ Treårsvis Exkl MOMS

    Antal: Beställa
    spinner