Microsoft 365 E5 eDiscovery and Audit -prenumeration

Produktdetaljer: Microsoft 365 E5 eDiscovery and Audit -prenumeration


Med Microsoft 365 E5 eDiscovery and Audit-prenumerationen kan du hantera eDiscovery-kommunikation med hjälp av verktyg för att skicka och spåra vårdnadshavarens svar och eskalera med påminnelser och chefsaviseringar.
Undersök dataläckage, undersök associerade användaraktiviteter och vidta åtgärder för att avhjälpa till exempel radera tillhörande data

Avancerad eDiscovery tillhandahåller utrednings- och eDiscovery-lösningar för IT- och juridiska avdelningar inom företag för att identifiera, samla in, bevara, minska och granska innehåll relaterat till en utredning eller tvister före export från Microsoft 365-systemet.

Advanced Audit i Microsoft 365 tillhandahåller ett års lagring av granskningsloggar för användar- och administratörsaktiviteter och ger möjlighet att skapa anpassade policyer för lagring av granskningsloggar för att hantera lagring av granskningslogg för andra Microsoft 365-tjänster. Det ger också åtkomst till viktiga händelser för utredningar och tillgång till hög bandbredd till Office 365 Management Activity API

Microsoft 365 E5/A5/G5/E3/A3/G3, Office 365 E5/A5/G5/E3/A3/G3 ger rättigheterna för en användare att dra nytta av Core eDiscovery.
Microsoft 365 E5/A5/G5, Microsoft 365 E5/A5/G5-efterlevnad, Microsoft 365 E5/A5/G5 eDiscovery and Audit, och Office 365 E5/A5/G5 ger rättigheter för en användare att dra nytta av Advanced eDiscovery.
Licensierade användare av Office 365 E5/A5/G5, Microsoft 365 E5/A5/G5, Microsoft 365 E5/A5/G5 efterlevnad och Microsoft 365 E5/A5/G5 eDiscovery and Audit kan dra nytta av Advanced Audit.

  • MPN: b8c46a9e-5585-4c81-bfd8-5e7480b27680
  • 5,06€ Månadsvis Exkl MOMS
    60,72€ Årsvis Exkl MOMS

    Antal: Beställa
    spinner