Microsoft 365 E5 Insider Risk Management -prenumeration

Produktdetaljer: Microsoft 365 E5 Insider Risk Management -prenumeration


Microsoft 365 E5 Insider Risk Management-prenumeration är en lösning i Microsoft 365 som hjälper till att minimera interna risker genom att låta dig upptäcka, undersöka och vidta åtgärder för riskfyllda aktiviteter i din organisation.

Anpassade policyer låter dig upptäcka och vidta åtgärder mot skadliga och oavsiktligt riskabla aktiviteter i din organisation, inklusive eskalerande fall till Microsoft Advanced eDiscovery, om det behövs.
Riskanalytiker i din organisation kan snabbt vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att användarna följer din organisations standarder för efterlevnad.

Korrelera flera signaler, från aktiviteter till kommunikation, för att visa och hantera varningar om potentiella insiderrisker och avhjälpa. Proaktivt övervaka och adressera datatillgångsstyrning när anställda lämnar eller flyttar mellan gränser för efterlevnad.

Microsoft 365 E5/A5/G5, Microsoft 365 E5/A5/G5 efterlevnad och Microsoft 365 E5/A5/G5 Insider Risk Management ger rättigheter för en användare att dra nytta av Insider Risk Management.

  • MPN: 853e72bc-69f0-4e06-a7a8-22e477c41bf6
  • 5,06€ Månadsvis Exkl MOMS
    60,72€ Årsvis Exkl MOMS

    Antal: Beställa
    spinner