Burstable Virtual Servers

Produktdetaljer: Burstable Virtual Servers


Burstable virtuella datorer är idealiska för arbetsbelastningar som inte behöver CPUs fulla prestanda kontinuerligt, som webbservrar, bevis på koncept, små databaser och utvecklingsmiljöer. Dessa arbetsbelastningar har normalt sprängbara prestandakrav. Serien ger dig möjlighet att köpa en VM-storlek med baslinjeprestanda som kan bygga upp krediter när den använder mindre än baslinjen. När den virtuella datorn har ackumulerat krediter kan den virtuella datorn springa över baslinjen med upp till 100% av vCPU när din applikation kräver högre CPU-prestanda.

3,65€ Månadsvis Exkl MOMS
43,80€ Årsvis Exkl MOMS

Antal: Beställa
spinner