Dokumentsigneringscertifikat

Dokumentsigneringscertifikat ger pålitlig försäkran om autentisering för elektroniskt överförda dokument genom att validera författare och dokument. Digitala certifikat ger kunder och partners förtroende för att de mottagna dokumenten kommer från den erkända källan och inte har förfalskats eller manipulerats

Sectigo Dokumentsigneringsintyg
Dokumentsigneringscertifikat ger pålitlig försäkran om autentisering för elektroniskt överförda dokument genom att validera författare och dokument. Digitala certifikat ger kunderna förtroende för att de mottagna dokumenten kommer från den erkända källan och inte har förfalskats eller manipulerats. Adobe Document Signing Certificate som erbjuds av Sectigo gör det möjligt för organisationer att säkra Adobe-dokument med digitala signaturer.
Skydda viktiga filer och dokument med Sectigo Document-signering.
Ett av de största hoten som företag och organisationer i alla storlekar står inför är hotet om skadlig kod och andra cyberattacker. En av de bästa attackvektorerna för att göra det är med infekterade filer kopplade till skadliga e-postmeddelanden. Sectigo Document Signing-certifikat hjälper till att skydda mot detta problem genom att bevisa identiteten för filens skapare samt en indikator på om filen har manipulerats. Genom att lägga till din digitala signatur och hash den tillsammans med filen kommer dina anställda att vara säkra på vem filen kom ifrån och om den har smittats. Det har aldrig varit mer kritiskt än det är just nu.
spinner