Microsoft Business Voice Abonelikleri - Aylık veya Yıllık Planlar

Microsoft 365 için tasarlanmış bir telefon sistemi edinin. Microsoft 365 Business Voice, Microsoft 365 ile bütünleşen modern bir bulut tabanlı telefon çözümüdür. Tek bir uygulama olan Microsoft Teams'de sohbet ve toplantılarla birlikte arama yapmanızı sağlar.

Microsoft Phone System Aboneliği
Microsoft 365 için Microsoft Telefon Sistemi aboneliği, Microsoft 365 abonelikleri için bir eklenti lisansıdır ve aşağıdaki özellikleri sağlar. Aksi belirtilmedikçe, özellikler hem Teams'de hem de Skype for Business Online'da mevcuttur.

Sipariş vermek için aşağıdaki ürünlerden birini seçmeniz ve ödeme sırasında uygun eklentiyi seçmeniz gerekir.
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium

Bulut otomatik operatörleri
Harici ve dahili arayanların, şirket kullanıcılarına veya kuruluşunuzdaki departmanlara arama yapmasını veya bunları aktarmasını sağlayan bir menü sistemi oluşturmanıza olanak sağlar.
Bulut çağrısı sıraları
Kuruluşunuz için çağrı kuyruklarının nasıl yönetileceğini yapılandırmanıza olanak tanır: örneğin karşılamaları ve beklemeye alınan müziği ayarlayın, çağrıyı işlemek için bir sonraki uygun çağrı aracısını arayın vb.
Beklemedeki müzik
Genel Anahtarlı Telefon Şebekesinden (PSTN) harici bir arama beklemeye alındığında, hizmet tarafından tanımlanan varsayılan müziği çalar. Bu özellik, bir arama kuyruğuna yapılan aramalara ek olarak bire bir PSTN'den Teams'e aramalar için de çalışır. Bu özellik, diğer platformlarla beklemede bildirim eşitliği sağlar. Bu özellik yönetici tarafından yapılandırılabilir, ancak şu anda yalnızca PowerShell aracılığıyla. Bekletme müziği, bir PSTN aramasının danışma aktarımında da desteklenmez.
Çağrı yanıtlama/başlatma (ad ve numaraya göre)
Kullanıcıların gelen aramaları tek dokunuşla cevaplamasına ve ya tam telefon numarasını çevirerek ya da istemcideki bir isme tıklayarak giden aramalar yapmasına izin verir.
Çağrı yönlendirme seçenekleri ve aynı anda çalma
Kullanıcıların yönlendirme kuralları ayarlamasına izin verir, böylece aramalar onlarla herhangi bir yere gidebilir veya aramalar iş arkadaşlarına veya sesli postaya yönlendirilebilir.
Grup araması alma ve gruba yönlendirme
Kullanıcıların gelen aramaları iş arkadaşlarıyla paylaşmasına izin verir, böylece iş arkadaşları, kullanıcı müsait değilken yapılan aramaları cevaplayabilir. Alıcılar için diğer çağrı paylaşma biçimlerinden (çağrı yönlendirme veya eşzamanlı çalma gibi) daha az rahatsızlık yaratır, çünkü kullanıcılar gelen bir paylaşılan aramadan nasıl haberdar edileceklerini yapılandırabilirler.
Bir aramayı aktarma ve danışma aktarımı
Kullanıcıların aramaları başka birine aktarmasına izin verir. Ya da ofislerinden ayrılmaları gerekiyorsa ancak görüşmeye devam etmek istiyorlarsa, aramaları bilgisayarlarından veya IP telefonlarından cep telefonlarına aktarabilirler.
Görüşmenin ortasında sesli mesaja aktar
Kullanıcıların bir çağrı sırasında sesli postaya aktarmalarına izin verir.
Çağrı park etme ve alma
Kullanıcıların buluttaki Teams hizmetinde bir aramayı beklemeye almasına izin verir. Bir arama park edildiğinde, hizmet, aramayı geri almak için benzersiz bir kod üretir. Aramayı park eden kullanıcı veya başka biri, aramayı geri almak için bu kodu ve desteklenen bir uygulamayı veya cihazı kullanabilir.
Aramadan telefon numarasını arayın
Kullanıcıların/call komutunu kullanarak ve bir ad veya numara belirterek arama kutusundan arama yapmasına izin verir.
Arayan Kimliği
Şirket içinden yapılan aramalarda, kurumsal rehberden bilgi alan, yalnızca bir telefon numarası yerine resimli kimlik ve iş unvanı gösteren ayrıntılı bir arayan kimliği görüntülenir. Harici telefon numaralarından gelen aramalarda, telefon servis sağlayıcısı tarafından sağlanan arayan kimliği görüntülenir. Harici telefon numaraları şirket rehberindeki ikincil numaralarsa, şirket rehberindeki bilgiler görüntülenir.
Cihaz değiştirme
Kullanıcıların Teams'e bağlı başka bir HID aygıtında bir arama veya toplantı yürütmesine izin verir; örneğin, bilgisayar hoparlörlerinden kulaklığa geçmek.
Durum tabanlı çağrı yönlendirme
Kullanıcının özel olarak belirtilenler dışında gelen tüm iletişimi engellemesini sağlayarak mevcudiyet ile gelen iletişimi kontrol eder.
Tümleşik tuş takımı
Kullanıcıların arama çubuğunda ve tuş takımında herhangi bir yeri adıyla veya numarayla aramasını sağlayarak giden arama yapma sürecini hızlandırır.
Birleşik arama
Kullanıcıların federe kiracılarda kullanıcılarla güvenli bir şekilde bağlantı kurmasına, iletişim kurmasına ve onlarla işbirliği yapmasına olanak tanır.
Bir video araması yapın ve alın l
Kullanıcının hesabı video görüşmeleri için etkinleştirilmişse, kullanıcı kişileriyle yüz yüze video görüşmeleri yapabilir. Tek ihtiyaçları olan bir kamera, bilgisayarlarının hoparlörleri ve mikrofonu. Kullanıcılar, bilgisayarlarında yerleşik bir ses cihazı yoksa kulaklık da kullanabilir.
Bulut sesli mesaj
Bir kullanıcı bir sesli posta aldığında, kendi Exchange posta kutusuna sesli posta mesajının ekli olduğu bir e-posta olarak gönderilir. Kullanıcılar, mesajlarını sertifikalı masaüstü telefonlarında ve tüm Teams veya Skype Kurumsal uygulamalarında dinleyebilir.
Bulut sesli posta kullanıcı ayarları
Kullanıcıların, iş yeri dışında karşılamalar da dahil olmak üzere sesli mesaj karşılamaları, çağrı yanıtlama kuralları ve karşılama dili için istemci ayarlarını yapılandırmasına izin verir.
İkincil zil
Bilgisayarlarına birden fazla hoparlör cihazı bağlı olan kullanıcılar, varsayılan hoparlörlerine ek olarak çalması için ikincil bir cihaz ayarlamayı seçebilirler. Örneğin, PC'ye bağlı bir kulaklığı ve masa hoparlörleri olan bir kullanıcı, bir arama geldiğinde bir aramayı kaçırmamak için hem kulaklığın hem de masa hoparlörlerinin çalmasını seçebilir.
Ayırt edici zil uyarıları (Yalnızca ekipler)
Kullanıcıların normal çağrılar, yönlendirilen çağrılar ve delege edilmiş çağrılar için ayrı zil sesleri seçmelerine izin verir, böylece çağrı türünü ayırt edebilirler.
Paylaşılan Çizgi Görünümü
Başka bir kullanıcının kendi adına arama yapabilmesi ve alabilmesi için kullanıcıların telefon hatlarını paylaşmasına izin verir.
Meşgulde Meşgul (Yalnızca Teams)
Bir kullanıcı halihazırda bir aramadayken veya konferanstayken veya bir araması beklemeye alındığında gelen aramaların nasıl işleneceğini yapılandırmanıza olanak tanıyan bir arama politikası. Arayan, aranan uç telefondayken meşgul sinyali duyacaktır. Aranan uç bir cevapsız arama bildirimi alır ancak gelen aramaları cevaplayamaz. Bu özellik varsayılan olarak devre dışıdır ancak kiracı yöneticisi tarafından açılabilir.
Çağrı engelleme
Kullanıcıların engellenen bir listeye (PSTN) telefon numaraları eklemesine izin verir, böylece bu numaradan gelen bir sonraki aramanın kullanıcıyı çalmasını engeller.
Ortak Alan Telefonları
Bir ortak alan telefonu, genellikle lobi veya konferans odası gibi bir alana yerleştirilerek, birden çok kişinin kullanımına sunulur. Ortak alan telefonları, kullanıcılar yerine cihazlar olarak ayarlanır ve otomatik olarak bir ağda oturum açabilir.
Medya atlama desteği (yalnızca Teams Direct Routing için)
Daha iyi performans için medya, Microsoft Telefon Sistemi aracılığıyla göndermek yerine Oturum Sınırı Denetleyicisi (SBC) ile istemci arasında tutulur.

Sipariş vermek için aşağıdaki ürünlerden birini seçmeniz ve ödeme sırasında uygun eklentiyi seçmeniz gerekir.
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 İş Standardı
Microsoft 365 Business Premium
Microsoft 365 Business Basic & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Standard & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Premium & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
spinner