Передплати на Microsoft Business Voice - щомісячні або річні плани

Отримайте телефонну систему, розроблену для Microsoft 365. Microsoft 365 Business Voice - це сучасне хмарне рішення для телефонії, яке інтегрується в Microsoft 365. Це дає змогу телефонувати разом із чатом та зустрічами в одному додатку Microsoft Teams.

Підписка на Microsoft Phone System
Підписка на Microsoft Phone System для Microsoft 365 - це додаткові ліцензії для передплати на Microsoft 365 і надає такі функції. Якщо не зазначено інше, функції доступні як у Teams, так і в Skype для бізнесу в Інтернеті.

Для замовлення вам потрібно вибрати один із наведених нижче продуктів і вибрати відповідний додаток при оформленні замовлення
Microsoft 365 Business Basic
Стандарт Microsoft 365 Business
Microsoft 365 Business Premium

Хмарний автосекретар
Дозволяє створити систему меню, яка дозволяє зовнішнім і внутрішнім абонентам знаходити та здійснювати або передавати дзвінки користувачам компанії або підрозділам у вашій організації.
Черги хмарних дзвінків
Дозволяє вам налаштувати порядок керування чергами дзвінків для вашої організації: наприклад, налаштувати привітання та музику на утриманні, знайти наступного доступного агента виклику для обробки виклику тощо.
Музика на утриманні
Відтворює музику за замовчуванням, визначену службою, коли зовнішній дзвінок із телефонної мережі загального користування (PSTN) утримується на утриманні. Ця функція працює для індивідуальних дзвінків PSTN-to-Teams на додаток до дзвінків, зроблених у черзі дзвінків. Ця функція забезпечує паритет сповіщень у режимі очікування з іншими платформами. Ця функція може бути налаштована адміністратором, але наразі лише за допомогою PowerShell. Музика утримання також не підтримується при консультативній передачі дзвінка на ТФОП.
Відповісти/ініціювати дзвінок (за іменем та номером)
Дозволяє користувачам відповідати на вхідні дзвінки одним дотиком та здійснювати вихідні дзвінки, набираючи повний номер телефону, або натискаючи ім’я в клієнті.
Параметри переадресації дзвінків та одночасне дзвінок
Дозволяє користувачам встановлювати правила переадресації, щоб дзвінки могли переходити з ними куди завгодно, або дзвінки можна було переадресовувати колегам чи голосовій пошті.
Груповий дзвінок і переадресація на групу
Дозволяє користувачам ділитися вхідними дзвінками з колегами, щоб колеги могли відповідати на дзвінки, що відбуваються, коли користувач недоступний. Менше заважає одержувачам, ніж інші форми спільного дзвінка (наприклад, переадресація або одночасний дзвінок), оскільки користувачі можуть налаштувати, як вони хочуть отримувати повідомлення про вхідний спільний дзвінок.
Передача дзвінка та консультативний переказ
Дозволяє користувачам переадресовувати дзвінки іншій особі. Або, якщо їм потрібно залишити свій офіс, але вони хочуть продовжити розмову, вони можуть перенести дзвінки зі свого ПК або IP-телефону на мобільний телефон.
Перехід на голосову пошту в середині дзвінка
Дозволяє користувачам переходити на голосову пошту під час дзвінка.
Паркуйте дзвінки та отримуйте
Дозволяє користувачам робити дзвінок на утриманні в службі Teams у хмарі. Коли призупинено дзвінок, служба генерує унікальний код для отримання дзвінка. Потім користувач, який припаркував дзвінок, або хтось інший може використати цей код та підтримуваний додаток або пристрій для отримання дзвінка.
Зателефонуйте на номер телефону з пошуку
Дозволяє користувачам здійснювати дзвінок із вікна пошуку за допомогою команди/call та вказуючи ім'я або номер.
Ідентифікатор абонента
Під час дзвінків всередині компанії відображається детальний ідентифікатор абонента, який витягує інформацію з корпоративного каталогу, а також ідентифікатор зображення та посаду замість простого номера телефону. Для дзвінків із зовнішніх телефонних номерів відображається ідентифікатор абонента, наданий постачальником послуг телефонної послуги. Якщо зовнішні номери телефонів є додатковими номерами в корпоративному довіднику, тоді відображатиметься інформація з корпоративного довідника.
Перемикання пристрою
Дозволяє користувачам відтворювати дзвінок або зустріч на іншому пристрої HID, підключеному до Teams; наприклад, переключення з динаміків ПК на гарнітуру.
Маршрутизація викликів на основі присутності
Керує вхідними зв’язками за допомогою присутності, дозволяючи користувачеві заблокувати весь вхідний зв’язок, крім тих, що спеціально вказані.
Вбудована циферблат
Дозволяє користувачам набирати ім’я або номер де завгодно на панелі пошуку та на панелі набору номера, пришвидшуючи процес здійснення вихідних дзвінків.
Федеральний дзвінок
Дозволяє користувачам безпечно з’єднуватися, спілкуватися та співпрацювати з користувачами федеративних орендарів.
Створіть та отримайте відеокліп l
Якщо в обліковому записі користувача активовано відеодзвінки, користувач може здійснювати особисті відеодзвінки зі своїми контактами. Все, що їм потрібно - це камера, динаміки та мікрофон комп’ютера. Користувачі можуть також використовувати гарнітуру, якщо в їх комп’ютері немає вбудованого аудіопристрою.
Хмарна голосова пошта
Коли користувач отримує голосову пошту, вона доставляється до своєї поштової скриньки Exchange як електронне повідомлення з повідомленням голосової пошти як вкладення. Користувачі можуть слухати свої повідомлення на своєму сертифікованому настільному телефоні та у всіх Teams або програмах Skype для бізнесу.
Налаштування користувача голосової пошти в хмарі
Дозволяє користувачам налаштовувати параметри своїх клієнтів для привітань голосової пошти, правил відповіді на дзвінки та мови привітання, включаючи привітання поза офісом.
Вторинний дзвінок
Користувачі з декількома динаміками, підключеними до ПК, можуть вибрати, щоб додатковий пристрій дзвонив на додаток до динаміка за замовчуванням. Наприклад, користувач із гарнітурою, підключеною до ПК та настільних колонок, може вибрати, щоб під час дзвінка дзвінок як гарнітури, так і настільних колонок дзвонив, щоб вони не пропустили дзвінок.
Виразні сигнали дзвінка (лише для команд)
Дозволяє користувачам вибирати окремі мелодії дзвінка для звичайних дзвінків, переадресованих дзвінків та делегованих дзвінків, щоб вони могли розрізняти тип дзвінка.
Вигляд спільної лінії
Дозволяє користувачам ділитися своєю телефонною лінією, щоб інший користувач міг здійснювати та приймати дзвінки від їх імені.
Зайнятий на зайнятому (лише для команд)
Політика дзвінків, яка дозволяє вам налаштувати спосіб обробки вхідних дзвінків, коли користувач вже перебуває у дзвінку чи конференції або утримує дзвінок. Той, хто дзвонить, почує сигнал зайнятості, коли абонент уже телефонує. Виклик отримує сповіщення про пропущений дзвінок, але не може відповісти на вхідні дзвінки. Ця функція вимкнена за замовчуванням, але її може ввімкнути адміністратор орендаря.
Блокування дзвінків
Дозволяє користувачам додавати (PSTN) телефонні номери до списку заблокованих, щоб наступний дзвінок з цього номера не міг дзвонити користувачеві.
Телефони загального користування
Телефон загального користування зазвичай розміщують у такій зоні, як вестибюль або конференц-зал, що робить його доступним для кількох людей. Телефони загального користування налаштовуються як пристрої, а не як користувачі, і вони можуть автоматично входити в мережу.
Підтримка обходу медіа (лише для прямого маршрутизації Teams)
Для кращої роботи носій зберігається між контролером межі сеансу (SBC) та клієнтом, замість того, щоб надсилати його через телефонну систему Microsoft.

Для замовлення вам потрібно вибрати один із наведених нижче продуктів і вибрати відповідний додаток при оформленні замовлення
Microsoft 365 Business Basic
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 Business Premium
Microsoft 365 Business Basic & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Standard & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
Microsoft 365 Business Premium & Phone System
Microsoft Phone System provides the following features. Unless otherwise noted, features are available in both Teams and Skype for Business Online.

Cloud auto attendants
Lets you create a menu system that enables external and internal callers to locate and place or transfer calls to company users or departments in your organization.
Cloud call queues
Lets you configure how call queues are managed for your organization: for example, set up greetings and music on hold, search for the next available call agent to handle the call, and so on.
Music on hold
Plays default music defined by the service when an external call from the Public Switched Telephone Network (PSTN) is placed on hold. This feature works for one-to-one PSTN-to-Teams calls in addition to calls made to a call queue. This feature provides on-hold notification parity with other platforms. This feature is configurable by the administrator but currently only via PowerShell. Hold music is also not supported in consultative transfer of a PSTN call.
Call answer/initiate (by name and number)
Lets users answer inbound calls with a touch, and place outbound calls either by dialing the full phone number or by clicking a name in the client.
Call forwarding options and simultaneous ring
Lets users set up forwarding rules so calls can go with them anywhere, or calls can be forwarded to colleagues or to voicemail.
Group call pickup and forward to group
Lets users share incoming calls with colleagues so that the colleagues can answer calls that occur while the user is unavailable. Less disruptive to recipients than other forms of call sharing (such as call forwarding or simultaneous ringing) because users can configure how they want to be notified of an incoming shared call.
Transfer a call and consultative transfer
Lets users transfers calls to another person. Or, if they need to leave their office but want to continue the conversation, they can transfer the calls from their PC or IP phone to their cell phone.
Transfer to voicemail mid call
Lets users transfer to voicemail during a call.
Call park and retrieve
Lets users place a call on hold in the Teams service in the cloud. When a call is parked, the service generates a unique code for call retrieval. The user who parked the call or someone else can then use that code and a supported app or device to retrieve the call.
Call phone number from search
Lets users place a call from the search box by using the /call command and specifying a name or a number.
Caller ID
Calls from inside the company display a detailed caller ID that pulls information from the corporate directory, showing picture ID and job title instead of just a phone number. For calls from external phone numbers, the caller ID as provided by the phone service provider is displayed. If the external phone numbers are secondary numbers in the corporate directory, then the information from the corporate directory will be displayed.
Device switching
Lets users play a call or meeting on another HID device that is connected to Teams; for example, switching from their PC speakers to a headset.
Presence-based call routing
Controls inbound communications with presence, enabling the user to block all incoming communication except from those specifically indicated.
Integrated dial pad
Lets users dial by name or by number anywhere in the search bar and in the dial pad, speeding up the process of making outbound calls.
Federated calling
Lets users securely connect, communicate, and collaborate with users in federated tenants.
Make and receive a video call
If the user's account is enabled for video calls, the user can make face-to-face video calls with their contacts. All they need is a camera, their computer’s speakers and microphone. Users can also use a headset if their computer doesn’t have a built-in audio device.
Cloud voicemail
When a user receives a voicemail, it is delivered to their Exchange mailbox as an email with the voicemail message as an attachment. Users can listen to their messages on their certified desktop phone, and on all Teams or Skype for Business applications. Support for voicemail transcription has been added as of March 2017 and is enabled by default for all organizations and users.
Cloud voicemail user settings
Lets users configure their client settings for voicemail greetings, call answering rules, and greeting language, including out-of-office greetings.
Secondary ringer
Users with multiple speaker devices connected to their PC can choose to set a secondary device to ring in addition to their default speaker. For example, a user with a headset connected to the PC and desk speakers can choose to have both headset and desk speakers ring when a call comes in so that they don’t miss a call.
Distinctive ring alerts (Teams only)
Lets users choose separate ringtones for normal calls, forwarded calls, and delegated calls so they can distinguish the type of call.
Shared Line Appearance
Lets users share their phone line so that another user can make and receive calls on their behalf.
Busy on Busy (Teams only)
A calling policy that lets you configure how incoming calls are handled when a user is already in a call or conference or has a call placed on hold. The caller will hear a busy signal when the callee is on the phone already. The callee gets a missed call notification but is not able to answer incoming calls. This is feature is disabled by default but can be turned on by the tenant admin.
Call blocking
Lets users add (PSTN) phone numbers to a blocked list so that the next call from that number is blocked from ringing the user.
Common Area Phones
A common area phone is typically placed in an area like a lobby or conference room making it available to multiple people. Common area phones are set up as devices rather than users, and can automatically sign into a network.
Media bypass support (for Teams Direct Routing only)
For better performance, media is kept between the Session Border Controller (SBC) and the client instead of sending it via the Microsoft Phone System.
spinner